Hlavní navigace

Čerpání dovolené po půldnech: Problém, nebo výhoda?

24. 8. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Řádnou dovolenou je možné čerpat v celku, po týdnech, směnách, ale i kratších časových úsecích. Zákon nastavil pro čerpání dovolené jasná pravidla.

Řádnou dovolenou čerpají zaměstnanci dle rozvrhu čerpání dovolené. Ten by měl být sestaven tak, aby vždy alespoň jedna jeho část činila v průběhu kalendářního roku 2 celé týdny, respektive 14 kalendářních dnů (pokud se se zaměstnancem nedohodli jinak). Je ale možné čerpat i v kratších úsecích, nejméně po půldnech. A právě tato „novinka“ zamotala hlavu nejednomu zaměstnavateli.

Veškerá dovolená, na kterou vznikne nárok za daný kalendářní rok, by měla být rozvržena a v ideálním případě do konce roku vyčerpána. V předchozích článcích jsme popisovali, co může v čerpání bránit, ale také posouzení doby čerpání coby výkonu práce pro účely řádné dovolené. Nyní se zaměříme na čerpání dovolené v delších, ale i kratších časových úsecích.

Popisovali jsme:

Čerpání řádné – 2 týdny v celku

Jak již bylo uvedeno, dle ustanovení § 217 odst. 1 zákoníku práce by měla být dovolená vyčerpána zpravidla v celku. Což je v praxi málo pravděpodobné a téměř nereálné. Většinou je čerpána po částech. Přitom alespoň jedna část by měla činit 2 týdny v celku. Lze se ale dohodnout na kratší době čerpání dovolené. Toto pravidlo chrání především zaměstnance. Dává jim možnost čerpat dovolenou v alespoň dvoutýdenních úsecích. Při čerpání dovolené ve velmi krátkých časových úsecích by se již nemuselo jednat o dovolenou „na zotavenou“.

Připadá v úvahu varianta, kdy dovolená bude čerpána 2 týdny v celku a zbylá část v kratších časových úsecích, tj. týdnech, směnách, hodinách. Samozřejmě se mohou zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodnout na kratší době čerpání dovolené. Nebude tedy dodrženo pravidlo dvou týdnů. Byť to zákoník práce vysloveně nevyžaduje, je vhodnější písemná forma této dohody (souhlasu zaměstnance) s takovýmto způsobem čerpání řádné dovolené pro případ kontroly inspektorátu práce.

Dovolená čerpaná v kratších časových úsecích

Podle nové koncepce řádné dovolené platné od 1. ledna 2021 se právo na dovolenou vyjadřuje jako určitý počet hodin a dovolená je rovněž čerpána v hodinách. Zkrátka při čerpání dovolené v kratších časových úsecích (tj. směnách) je z celkového počtu hodin řádné dovolené odečteno tolik hodin, kolik připadá na konkrétní směnu.

Dokonce je možné se souhlasem zaměstnance výjimečně určit čerpání dovolené v rozsahu kratším, než činí délka směny. Minimálně se ale musí jednat o její polovinu (nejde-li o zbývající část dovolené např. při skončení pracovního poměru nebo koncem kalendářního roku), která je kratší než polovina směny. A to dle § 218 odst. 6 zákoníku práce. Neznamená to však, že dovolená může být nyní čerpána v libovolných částech.

školení říjen - GDPR

Tři podmínky pro čerpání dovolené v kratších úsecích

  1. Souhlas zaměstnance – písemný souhlas zaměstnance zákon přímo nevyžaduje, ale rozhodně je vhodné si tento souhlas písemnou formou opatřit. Může být součástí žádanky o dovolené apod.
  2. Čerpání v kratších úsecích je výjimečné – jde o ojedinělé čerpání po dohodě se zaměstnancem nebo na jeho žádost. Rozhodně nelze zaměstnance k tomuto nutit a ani mu v opakovaném čerpání v krátkých úsecích vyhovět. Stále platí pravidlo, že dovolená má být na zotavenou. 
  3. Tato dovolená nesmí být kratší, než je polovina směny, ve které je čerpána – kratší úsek musí činit alespoň polovinu konkrétní směny.

Jak určit polovinu směny?

Právě určení minimální délky čerpané dovolené přineslo některým zaměstnavatelům potíže s ohledem na rozdílnou délku směn. U směny trvající 8 hodin činí polovina 4 hodiny. Avšak jsou tu i směny kratší, kdy polovina nevychází v celých hodinách. Například v délce 7,75 hodin. Poloviny této směny činí 3,875 hodiny. Samozřejmě nic nebrání zaměstnavateli, aby byla dovolená čerpána i ve zlomcích hodin. To ale může být problematické s ohledem na mzdový či docházkový systém. Nemusí umět s těmito časovými jednotkami pracovat. Zákon však kalkuluje s pojmem minimálně v délce poloviny směny. Nemusí se jednat o její přesnou polovinu. I v tomto případě je možné určit se souhlasem zaměstnance čerpání řádné dovolené v délce 4 hodin, a to již nebude činit žádné praktické potíže.

Hromadné čerpání dovolené

V letních měsících nejeden zaměstnavatel nařizuje hromadné čerpání řádné dovolené (takzvanou celozávodní dovolenou). Zde se rozhodnutím zaměstnavatele o hromadném čerpání dovolené nařizuje čerpání všem zaměstnancům nebo zaměstnancům některých provozů. Pokud u zaměstnavatele působí, určí se čerpání této dovolené po dohodě s odbory nebo radou zaměstnanců. Takové čerpání musí být v souladu se zákoníkem práce z provozních důvodů (např. nepřetržité provozy atd.). Hromadné čerpání řádné dovolené nesmí činit více než dva týdny, v případě uměleckých sborů čtyři týdny v kalendářním roce. To znamená, že nemusí být čerpáno najednou. O hromadné čerpání se bude jednat i v případě, kdy je zaměstnavatelem určeno čerpání jednoho týdne řádné dovolené na přelomu měsíců července a srpna a druhého týdne v měsíci prosinci.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).