Hlavní navigace

Chce dovážet zboží z Číny a prodávat přes e-shop při zaměstnání. Jak na to?

27. 4. 2017
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Přečtěte si 7 otázek a odpovědí z odborné poradny, ve které radíme, jak si založit e-shop při zaměstnání a jak přeprodávat zboží koupené z Číny.

V daňové poradně odpovídá na dotazy podnikatelů daňový odborník Jan Molín.

E-shop – dropshipping

Chci si založit eshop, který bych provozovala při zaměstnání na živnostenský list. Eshop by byl konkrétně s dámskými taškami, které by se objednávaly z čínských eshopů (tzn. že zboží by nebylo objednáváno z EU) přímo k zákazníkovi (forma dropshippingu). Reklama by byla prováděna přes sociální síť. Ráda bych si ujasnila několik věcí ohledně takového podnikání.

1. Jaké konkrétní náležitosti bude třeba zařídit, abych mohla eshop provozovat při zaměstnání (jaké živnostenské oprávnění, na jakých úřadech budu muset tuto skutečnost oznámit… atd.)?

2. Jaké daně a jak často budu muset odvádět? Budu si muset vést daňovou evidenci?

3. Je nutné odvádět nějakou daň navíc kvůli tomu, že reklama bude přes firmu, která nemá provozovnu v tuzemsku?

4. Co vše je povinností na eshopu uvést (myšleno obchodní podmínky, kontakt atd.)?

5. Jak vysoká musí být na čínském eshopu cena za zboží dohromady s poštovným, abych musela platit clo?

6. Pokud budu přijímat platby pouze na bankovní účet, EET nemusím řešit, je to tak?

7. Pokud jako podnikatel-živnostník ručím za závazky své podnikatelské činnosti celým svým majetkem a podnikání provádím u svých rodičů, nemohou rodiče ztratit dům nad hlavou, pokud nejsem jeho majitelem?

Odpovídá Jan Molín, daňový poradce společnosti MIVO

Při zahájení podnikání je dobré ujasnit si podmínky právní, daňové a vše ohledně pojistného dopředu, proto doporučujeme konzultaci s daňovým poradcem, který zohlední všechny okolnosti vašeho podnikání. Naše odpovědi vycházejí jen z omezených informací vyplývajících z vašich dotazů.

1. Pokud dosud nemáte žádnou živnost, na živnostenském úřadu požádáte o vydání živnostenského oprávnění na vaši činnost. Nákup a prodej zboží je volná živnost, nebudete tedy muset dokládat vzdělání atp. 

Rovněž na živnostenském úřadu je možné vyplnit oznámení o zahájení podnikání (Jednotný registrační formulář), kterým bude splněna oznamovací povinnost na všechny úřady: tedy živnostenský úřad, finanční úřad, zdravotní pojišťovnu, správu sociálního zabezpečení. Doporučujeme tedy v prvé řadě zajít na váš příslušný živnostenský úřad a postupovat podle jejich pokynů.
Souběh se zaměstnáním nehraje při vydání živnostenského oprávnění žádnou roli. Je ovšem zásadní při plnění povinností vůči pojišťovně a SSZ.

2. Pokud budete uplatňovat skutečné výdaje (nikoliv paušální, tedy procentem z příjmů), budete vést daňovou evidenci ve smyslu 7b zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.). Daň z příjmů budete platit do 1. dubna následujícího roku, to je též lhůta pro podání daňového přiznání. 

Zplnomocníte-li ke zpracování a podání DP daňového poradce, lhůta se prodlužuje o 3 měsíce na začátek července. Otázku DPH není možno takto na dálku řešit, ale zřejmě bude pro Vás výhodnější stát se plátcem DPH, jinak budete z dovozů platit clo a DPH, ovšem nebudete mít nárok na odpočet DPH na vstupu.

Budete-li používat pro podnikání automobil, přichází v úvahu ještě daň silniční, která se platí v zálohách během roku, doplatek za prosinec a daňové přiznání se podává k 31. lednu následujícího roku.

Další důležitou povinností jsou platby pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Přehled pro správu sociálního pojištění a zdravotní pojišťovnu, kde vyčíslujete příjmy, výdaje, zálohy a pojistné za minulý rok, se podává do měsíce následujícího po podání daňového přiznání. V případě souběhu se zaměstnáním můžete mít statut tzv. „OSVČ vedlejší“.

3. Bude-li Vám fakturována ze zahraničí reklamní služba, stáváte se přijetím služby identifikovanou osobou ve smyslu § 6h zákona o DPH. Do 15 dnů musíte podat přihlášku k registraci na FÚ. Z takových služeb budete platit DPH. Identifikovanou osobou se samozřejmě nestanete, pokud už budete zaregistrovaná jako plátce. Na rozdíl od plátce, ident. osoba daň pouze odvádí, ale nemá nárok na odpočet.

4. Tento dotaz je nad rámec daňové poradny.

5. Obecně lze říci, že celní procedurou musí projít veškeré zboží dovážené v rámci podnikání. Faktem ovšem je, že celní úřady nejsou schopny kontrolovat všechny poštou odbavené zásilky. Uvalení a výši cla není možné bez bližších informací o zboží posoudit.

Další užiteční informace k celnímu řízení v případě poštovních zásilek lze nalézt na stránkách České pošty

6. Pokud budou platby probíhat výhradně bezhotovostním převodem, případně přepravce bude posílat peníze z dobírky na účet – nemusíte se EET zabývat.

7. Pokud dům není Váš majetek, nemůžete jím ručit.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).