Hlavní navigace

Činnost jednatele eseróčka se v roce 2012 mění. Tady je přehled změn

10. 10. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Jak odměnit výkon funkce jednatele? Co daně a odvody? A kdo vlastně určuje jednateli výši mzdy? Čtěte o připravovaných změnách týkajících se souběhu i odměn společníků a jednatelů.

O změnách v souběhu funkcí ve firmách se hovoří již dlouho. Zatím bohužel bez konkrétního výsledku. Novela obchodního zákoníku, jež by měla souběh umožnit, prošla fází zpracování pozměňovacích návrhů přijatých ve třetím čtení a čeká na schválení Senátem. Pro jednatele a společníky společností s ručením omezeným jsou však od roku 2012 připraveny další podstatné změny. Především v jejich nemocenském a důchodovém pojištění.

Výkon funkce jednatele v roce 2011

Podle stávající právní úpravy platí, že výkon jednatelské činnosti nelze provádět v rámci pracovního poměru. Jestliže bude sjednaný druh práce odpovídat rozsahem činností spadajících pod výkon funkce jednatele, bude pracovní smlouva nebo sjednaná dohoda neplatná. Výkon funkce jednatele, včetně sjednané odměny, je vhodné upravit smlouvou o výkonu funkce. Ta musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou. Písemná smlouva o výkonu funkce obsahuje v souladu s § 66 obchodního zákoníku obdobná ustanovení jako smlouva mandátní.

Odměna jednatele je obvykle sjednána v paušální výši za každý kalendářní měsíc trvání výkonu funkce. Odměna náleží i případě, kdy jednatel svou funkci nevykonává, například z důvodu nepřítomnosti ve firmě nebo pracovní neschopnosti. Smlouva o výkonu funkce by měla obsahovat také způsob náhrady nutně nebo účelně vynaložených nákladů spojených s výkonem funkce jednatele. Jednatel má rovněž nárok na cestovní náhrady. Ty je však vhodné řešit samostatně. Čtěte také: Jak na odměny jednatelů a společníků v s. r. o.?

Činnost na základě pracovní smlouvy či dohody v roce 2011

Jestliže jednatel pro společnost vykonává i jinou činnost než je výkon funkce jednatele, pak může takovouto činnost vykonávat v pracovním poměru. Přitom pracovní smlouvu a odměnu určuje on sám, pokud například společenská smlouva tuto situaci neupravuje odlišně. Souhlas valné hromady je tak obecně potřeba pouze k uzavření smlouvy o výkonu funkce, nikoli pracovní smlouvy nebo dohody o provedení práce či pracovní činnosti. Proto by jednatelem měla být jen dostatečně důvěryhodná a odpovědná osoba, varuje Michal Volný z Advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS. Čtěte příklad zneužití pravomoci jednatele v diskuzi serveru Podnikatel.cz: Nepřiměřeně vysoká odměna za dohodu o provedení práce jednatele

Potíže může činit určení, které činnosti se shodují či neshodují s výkonem funkce jednatele. S výkonem funkce koliduje v podstatě každá pozice vedoucího zaměstnance (včetně výkonu funkce ředitele společnosti). Jednatel ale může v rámci pracovní smlouvy či dohody vykonávat například specializované technické práce. Čtěte také: Jak podnikat jako společník, jednatel a OSVČ ve stejném oboru?

Zdanění a pojistné z odměny jednatele v roce 2011

Odměna jednatele podléhá dani ze závislé činnosti. Dalo by se říci, že mezi odměnou jednatele a mzdou na základně pracovněprávního vztahu není žádný rozdíl. Ovšem z odměny jednatele nelze (na rozdíl od pracovního poměru) srazit konečnou srážkovou daň, a to ani v případě, že měsíční odměna nepřevýší 5000 korun a jednatel nepodepíše prohlášení k dani.

Odměna jednatele podléhá odvodu zdravotního pojištění, včetně doplatku do minima (je-li příjem nižší než stanovená minimální mzda, pokud jednatel nemá další příjmy). Jednatelé jsou účastni nemocenského pojištění v případě překročení rozhodné částky. Zato částka činí v roce 2011 za kalendářní měsíc 6200 korun. Při měsíční odměně v nižší výši, jednatel důchodové ani nemocenské pojištění neplatí. Čtěte také: Minimální mzda se zvýší, řada zaměstnanců si však pohorší

Jaké změny čekají jednatele a společníky v roce 2012

Nejdůležitější a velmi diskutovanou změnou je již zmiňovaná novela obchodního zákoníku. Zde je navržen zcela nový paragraf 66d s nadpisem „pověření obchodním vedením“. Statutární orgán firmy bude moci pověřit obchodním vedením někoho, kdo bude tyto činnosti vykonávat v pracovním poměru dle zákoníku práce.

Pověření obchodním vedením (§ 66d obchodního zákoníku):

  1. Statutární orgán společnosti může pověřit obchodním vedením společnosti zcela nebo zčásti jiného. Tyto činnosti mohou být též vykonávány v pracovněprávním vztahu dle zákoníku práce zaměstnancem společnosti, přičemž tento zaměstnanec může být současně statutárním orgánem společnosti nebo jeho členem.
  2. Při pověření obchodním vedením podle odstavce 1 zůstává nedotčena odpovědnost osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, stanovená tímto zákonem za porušení povinnosti vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře.
  3. Jestliže jsou činnosti spadající pod obchodní vedení vykonávány v pracovněprávním vztahu dle zákoníku práce zaměstnancem společnosti, který je současně statutárním orgánem společnosti nebo jeho členem, mzdu či odměnu z dohody sjednává nebo určuje ten orgán společnosti, do jehož působnosti náleží rozhodovat o odměňování statutárního orgánu nebo jeho členů.
  4. Pověření obchodním vedením podle odstavce 1 nezahrnuje účast na zasedání statutárního orgánu, rozhodování o pověření obchodním vedením, rozhodování o základním zaměření obchodního vedení společnosti ani jiné činnosti v rámci obchodního vedení společnosti, které tento zákon nebo jiný právní předpis svěřuje do výlučné působnosti statutárního orgánu.

Odměny jednatelů a společníků budu nově podléhat důchodovému a nemocenskému pojištění. Rozšiřuje se totiž okruh nemocensky pojištěných osob. Podmínkou bude odměna za výkon funkce (mimo pracovně právní vztah) alespoň 2000 korun za měsíc. Částka 2000 korun měsíčně je hranice tzv. rozhodného příjmu. Není však vyloučeno, že se rozhodný příjem od roku 2012 zvýší. Čtěte více: Nemocenská u dohod a pro jednatele eseróčka? Povinně od roku 2012

školení účto leden 23 Kučerová

Je vhodné připomenout i změnu, kterou přináší tzv. malá důchodová reforma. A to společné posuzování odměny jednatelů a společníků. Účast na pojištění v případě výkonu více právních vztahů se zásadně posuzuje samostatně v každém tomto právním vztahu. Výjimkou bude počínaje 1. lednem 2012 situace, kdy jednatel společnosti s ručením omezeným je současně společníkem téže společnosti s ručením omezeným. V takovém případě je účasten pojištění z těchto činností jen jednou. Znamená to, že příjmy z obou činností se budou pro účely důchodového pojištění sčítat. Čtěte více: Začala platit další část malé důchodové reformy. Čtěte, jaké změny přináší

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).