Hlavní navigace

Daňová úskalí dárků v podnikání. Víme, které si uplatníte

23. 11. 2016
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

S blížícími se vánočními svátky přibývají dotazy na daňové dopady dárků pořízených v rámci podnikatelské činnosti pro obchodní partnery.

Není divu, v tomto období si mnohé firmy uvědomují potřebu poděkovat svým obchodním partnerům za dosavadní spolupráci a vhodnou formou bývá právě dárek. 

Poznámkové bloky, propisky či hrníčky jsou minulostí. V poslední době roste obliba darů šitých na míru, dárků z oblasti elektroniky (příslušenství pro smartphony, tablety, USB flash disky), dárků ručně vyrobených či podporujících charitativní účely – to vše jsou věci, které bývají předmětem darování nejčastěji. Navíc si stále více firem uvědomuje potřebu zůstat v povědomí svých klientů. Reklamní předměty tak často bývají opatřeny logem společnosti či krátkým reklamním sdělením. 

Mohlo by vás zaujmout: Zaměstnejte manažera štěstí. Zvýší potenciál firmy a udrží zákazníky

Při výběru reklamních předmětů by ovšem společnosti neměly zapomínat na daňové dopady, které poskytování darů obchodním partnerům přináší. Stěžejní úpravu reklamních předmětů z daňového hlediska lze nalézt v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) a zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Definice reklamních předmětů je v obou zákonech odlišná. Pro dosažení co nejlepšího daňového efektu pro společnost je nutné dodržovat zároveň podmínky stanovené jak v ZDP, tak v ZDPH.

Reklamní předměty z pohledu daně z příjmů

Dle ZDP § 25 odst. 1 písm. t) nelze za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů uznat výdaje na reprezentaci, kterými jsou výdaje zejména na pohoštění, občerstvení a dary. 

Výjimku tvoří reklamní a propagační předměty, které musí splňovat následující:

  • jsou opatřeny

1. jménem (logem) poskytovatele tohoto předmětu nebo
2. ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo
3. názvem propagovaného zboží či služby,

  • jednotková hodnota předmětu bez DPH nepřesahuje 500 Kč (včetně např. dopravy, dárkových obalů atd.) 
  •  nejsou (s výjimkou tichého vína) předmětem spotřební daně. 

Po splnění všech výše uvedených podmínek mohou být tyto reklamní předměty považovány za daňově uznatelné náklady. V případě pochybností ze strany správce daně je poplatník povinen prokázat, že se skutečně jednalo o reklamní předměty, které splňovaly náležitosti pro daňovou uznatelnost (například prostřednictvím dokladů o nákupu, faktur či fotografií). Okruh potenciálních příjemců těchto dárků není žádným legislativním předpisem omezen. 

Čtěte také: Dát zákazníkovi bonus k nákupu můžete, ale už ho nikdy nesmíte chtít vrátit

Dle podporující informace Ministerstva financí ČR je možné za reklamní předmět považovat věc, která má sama o sobě určitou užitnou nebo estetickou hodnotu. V souladu s tímto není možné za reklamní předmět považovat poukázku na odběr zboží (která jako taková nemá žádnou hodnotu sama o sobě). Poukázku či voucher na odběr zboží nebo služeb je tedy nutné vždy považovat za daňově neuznatelný náklad.

Psali jsme: Nezapomeňte v přiznání odečíst dary, pomohou snížit základ daně

Reklamní předměty z pohledu daně z přidané hodnoty

Zákon o DPH nepracuje s reklamním a propagačním předmětem, nýbrž používá termín dárek. Jak již bylo zmíněno, definice daru v ZDPH se liší od definice v ZDP. Dárek dle ZDPH tak, na rozdíl od reklamního a propagačního předmětu dle ZDP, nemusí být opatřen logem, ochrannou známkou poskytovatele nebo názvem zboží či služby. Zároveň se může jednat o zboží, které je předmětem spotřební daně. 

Za dodání zboží se dle § 13 odst. 8 písm. c) ZDPH nepovažuje poskytnutí dárku:

  • v rámci ekonomické činnosti, 
  • pokud jeho pořizovací cena bez DPH nepřesahuje 500 Kč. 

Takto vymezený dárek pak není předmětem DPH a při jeho rozdání není nutné odvádět DPH na výstupu. Nutno podotknout, že musí být splněny obě výše uvedené podmínky. V opačném případě vzniká povinnost odvést DPH na výstupu, a to ke dni darování.

Content First

Nárok na odpočet DPH z nakoupených dárků je upraven v § 72 odst. 4 ZDPH. Z tohoto ustanovení vyplývá, že plátce nemá nárok na odpočet DPH u přijatého plnění použitého pro reprezentaci, které není možné uznat jako daňově uznatelný náklad dle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP. Výjimku představují dárky, které splňují podmínku poskytnutí v rámci ekonomické činnosti a pořizovací ceny bez DPH do 500 Kč. 

Z toho tedy vyplývá, že z darů, které splňují definici dle § 13 odst. 8 písm. c) ZDPH, nemá plátce povinnost odvádět DPH na výstupu a zároveň je mu umožněno uplatnit odpočet. Jsou-li splněny podmínky ZDP, je zároveň možné považovat související náklady za daňově uznatelné.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autorka je Junior Tax Consultant ve společnosti Accace.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).