Hlavní navigace

Daňová úskalí dárků v podnikání. Víme, které si uplatníte

Karolína Gluzová

S blížícími se vánočními svátky přibývají dotazy na daňové dopady dárků pořízených v rámci podnikatelské činnosti pro obchodní partnery.

Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Není divu, v tomto období si mnohé firmy uvědomují potřebu poděkovat svým obchodním partnerům za dosavadní spolupráci a vhodnou formou bývá právě dárek. 

Poznámkové bloky, propisky či hrníčky jsou minulostí. V poslední době roste obliba darů šitých na míru, dárků z oblasti elektroniky (příslušenství pro smartphony, tablety, USB flash disky), dárků ručně vyrobených či podporujících charitativní účely – to vše jsou věci, které bývají předmětem darování nejčastěji. Navíc si stále více firem uvědomuje potřebu zůstat v povědomí svých klientů. Reklamní předměty tak často bývají opatřeny logem společnosti či krátkým reklamním sdělením. 

Mohlo by vás zaujmout: Zaměstnejte manažera štěstí. Zvýší potenciál firmy a udrží zákazníky

Při výběru reklamních předmětů by ovšem společnosti neměly zapomínat na daňové dopady, které poskytování darů obchodním partnerům přináší. Stěžejní úpravu reklamních předmětů z daňového hlediska lze nalézt v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) a zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Definice reklamních předmětů je v obou zákonech odlišná. Pro dosažení co nejlepšího daňového efektu pro společnost je nutné dodržovat zároveň podmínky stanovené jak v ZDP, tak v ZDPH.

Reklamní předměty z pohledu daně z příjmů

Dle ZDP § 25 odst. 1 písm. t) nelze za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů uznat výdaje na reprezentaci, kterými jsou výdaje zejména na pohoštění, občerstvení a dary. 

Výjimku tvoří reklamní a propagační předměty, které musí splňovat následující:

  • jsou opatřeny

1. jménem (logem) poskytovatele tohoto předmětu nebo
2. ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo
3. názvem propagovaného zboží či služby,

  • jednotková hodnota předmětu bez DPH nepřesahuje 500 Kč (včetně např. dopravy, dárkových obalů atd.) 
  •  nejsou (s výjimkou tichého vína) předmětem spotřební daně. 

Po splnění všech výše uvedených podmínek mohou být tyto reklamní předměty považovány za daňově uznatelné náklady. V případě pochybností ze strany správce daně je poplatník povinen prokázat, že se skutečně jednalo o reklamní předměty, které splňovaly náležitosti pro daňovou uznatelnost (například prostřednictvím dokladů o nákupu, faktur či fotografií). Okruh potenciálních příjemců těchto dárků není žádným legislativním předpisem omezen. 

Čtěte také: Dát zákazníkovi bonus k nákupu můžete, ale už ho nikdy nesmíte chtít vrátit

Dle podporující informace Ministerstva financí ČR je možné za reklamní předmět považovat věc, která má sama o sobě určitou užitnou nebo estetickou hodnotu. V souladu s tímto není možné za reklamní předmět považovat poukázku na odběr zboží (která jako taková nemá žádnou hodnotu sama o sobě). Poukázku či voucher na odběr zboží nebo služeb je tedy nutné vždy považovat za daňově neuznatelný náklad.

Psali jsme: Nezapomeňte v přiznání odečíst dary, pomohou snížit základ daně

Ptejte se odborníka v poradně Daně a účetnictví 3
Ing. Jan Molín Ph.D.
poradce pro daně

Reklamní předměty z pohledu daně z přidané hodnoty

Zákon o DPH nepracuje s reklamním a propagačním předmětem, nýbrž používá termín dárek. Jak již bylo zmíněno, definice daru v ZDPH se liší od definice v ZDP. Dárek dle ZDPH tak, na rozdíl od reklamního a propagačního předmětu dle ZDP, nemusí být opatřen logem, ochrannou známkou poskytovatele nebo názvem zboží či služby. Zároveň se může jednat o zboží, které je předmětem spotřební daně. 

Za dodání zboží se dle § 13 odst. 8 písm. c) ZDPH nepovažuje poskytnutí dárku:

  • v rámci ekonomické činnosti, 
  • pokud jeho pořizovací cena bez DPH nepřesahuje 500 Kč. 

Takto vymezený dárek pak není předmětem DPH a při jeho rozdání není nutné odvádět DPH na výstupu. Nutno podotknout, že musí být splněny obě výše uvedené podmínky. V opačném případě vzniká povinnost odvést DPH na výstupu, a to ke dni darování.

Tip-onlineucto

Nárok na odpočet DPH z nakoupených dárků je upraven v § 72 odst. 4 ZDPH. Z tohoto ustanovení vyplývá, že plátce nemá nárok na odpočet DPH u přijatého plnění použitého pro reprezentaci, které není možné uznat jako daňově uznatelný náklad dle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP. Výjimku představují dárky, které splňují podmínku poskytnutí v rámci ekonomické činnosti a pořizovací ceny bez DPH do 500 Kč. 

Z toho tedy vyplývá, že z darů, které splňují definici dle § 13 odst. 8 písm. c) ZDPH, nemá plátce povinnost odvádět DPH na výstupu a zároveň je mu umožněno uplatnit odpočet. Jsou-li splněny podmínky ZDP, je zároveň možné považovat související náklady za daňově uznatelné.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).