Hlavní navigace

Nezapomeňte v přiznání odečíst dary, pomohou snížit základ daně

25. 3. 2011
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Autor: 631791
Darování ať už peněžitého či nepeněžitého daru vám může přinést nejen pocit vykonání dobrého skutku, ale můžete si takovýmto způsobem snížit základ daně, často i velmi výrazně. Je ovšem nutné splnit několik zákonem daných podmínek.

Snížení daní lze docílit hned několika způsoby, např. odečtením úroků z hypotéky a stavebního spoření, životního a penzijního pojištění či odpočtem odborových příspěvků. Odepsat si můžete výdaje, které vynaložíte na ověřování výsledků svého vzdělávání, nebo lze také uplatnit různé daňové slevy pro podnikatele (odečítají se až přímo od vypočtené daně a dále ji tak snižují). Čtěte návod: Slevy na dani v roce 2010 a jejich uplatnění

Specifickým způsobem také můžete zaplatit na daních z příjmů méně než 15 procent tím, že využijete odpočtu darů, prostředků vynaložených na charitu, ale třeba i tím, že darujete krev (jeden odběr se oceňuje jako dar v hodnotě 2000 Kč).

Kde pomoci a snížit si tak základ daně?

Od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost.

Dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby, na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve zvláštním právním předpise nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu, a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč.

Dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů, lze od základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutých právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to např. na účely humanitární nebo charitativní. Stejně se postupuje i u darů poskytnutých právnickým osobám se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu, jak server Podnikatel.cz informovala Jaroslava MusilováMinisterstva financí ČR.

Pomoc Japonsku a snížení daně

Pokud byste tak chtěli uplatnit výdaj vynaložený také na živelní pohromu v Japonsku, je to možné, ovšem pouze za předpokladu, že svůj dar odevzdáte humanitární či charitativní nadaci se sídlem v České republice. Daruje li poplatník své finance přímo na charitativní účet vedený v Japonsku nelze tuto částku uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně, uvedla dále Musilová.

Nezapomeňte na potvrzení

Aby byl váš nárok na odepsání si daru od základu daně uznatelný, je dle § 38 bezpodmínečně nutné připojit k daňovému přiznání potvrzení od obdarovaného o poskytnutí daru, jeho hodnotě a účelu (darovací smlouvu, doklad o převzetí daru, apod.)

Dárce – fyzická osoba

Fyzická osoba může použít odečitatelnou položku, pokud celková hodnota darů věnovaných v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí v souhrnu alespoň 1000 Kč (např. 10 darů, ovšem každý po stokoruně). Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10% hodnoty základu daně.

Dárce – právnická osoba

Právnická osoba má nárok na odečitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit aspoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 2% základu daně. Pokud dárce chce uplatnit odečitatelnou položku, musí mít potvrzení od obdarovaného.

Pokud je dárce plátce DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem DPH. Tato daň je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem. Pokud bude dárcem jiná nezisková organizace, nelze její základ daně snížit o tuto odečitatelnou položku.

Konference WebTop100 2024 Digitální marketing

Sponzorování jako reklama

Náklady (výdaje) na propagaci a reklamu jsou daňově uznatelnými náklady a sponzor je může v plné výši zahrnout do základu daně. Na rozdíl od odčitatelné položky „dary“ tak sponzorský příspěvek snižuje základ daně v plné výši. Pokud je nezisková organizace plátcem DPH, musí „cena“ za reklamu obsahovat DPH (reklama je zdanitelným plněním).

Foto: Isifa.com

Seriál: Jak na daně

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).