Hlavní navigace

Dohoda o pracovní činnosti bude od roku 2021 výhodnější

17. 12. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Nejen zvýšení vyměřovacího základu, ale i zrušení superhrubé mzdy učiní dohodu o pracovní činnosti velmi výhodným pracovněprávním vztahem.

Zaměstnavatelé mohou mimo pracovní poměr a dohodu o provedení práce sjednat se zaměstnancem také dohodu o pracovní činnosti. Vhodná je především v případě zástupů nebo pracovních poměrů na kratší pracovní úvazek. Od ledna 2021 bude tato dohoda výhodnější. Zvyšuje se totiž částka započitatelného příjmu, díky níž ušetří zaměstnanci i zaměstnavatelé. Avšak je tu i zrušení superhrubé mzdy. A úspora bude ještě výraznější.

Které normy se mění

První změnu přináší nařízení vlády s číslem 381/2020 Sb., které stanovilo údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2021. Stejně tak se z těchto údajů vychází při výpočtu minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro následující kalendářní rok. Ty se od následujícího roku tradičně zvyšují.

Druhou novinkou je pak novela daňových zákonů (takzvaný daňový balíček), kterým se připravuje zrušení superhrubé mzdy.

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je uzavírána v souladu s ustanovením § 76 zákoníku práce. Práci na dohodu nelze u jednoho zaměstnavatele vykonávat v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Dodržení této podmínky se posuzuje za celé období, na které je dohoda uzavřena, nejdéle však za 52 týdnů.

Dohoda musí být uzavřena písemně, jinak by byla neplatná. V souladu se zákoníkem práce má obsahovat sjednané práce, rozsah pracovní doby a dobu, na kterou se uzavírá. V dohodě je nutno sjednat nejen odměnu, ale i podmínky pro její poskytování. Obě tyto skutečnosti jsou zpravidla významné i z hlediska posouzení, zda dohoda zakládá účast zaměstnance na pojištění či nikoliv.

Obecně se dohod sjednaných mimo pracovní poměr netýkají ustanovení o odstupném, pracovní době a době odpočinku či překážkách v práci na straně zaměstnance. To ale neznamená, že nelze důležité osobní překážky v práci či nárok na dovolenou v dohodě sjednat. Například nárok na řádnou dovolenou bude mít ten zaměstnanec, jehož dohoda o pracovní činnosti, případně vnitřní předpis zaměstnavatele, takové ujednání obsahuje.

Sociální a zdravotní pojištění

Sociální pojištění odvádí zaměstnavatel stejně jako u „klasického“ pracovního poměru. Výjimkou je zaměstnání malého rozsahu. Zaměstnáním malého rozsahu je zaměstnání, jehož sjednaná částka příjmu je nižší než 3000 Kč nebo není sjednána vůbec. Od ledna 2021 se limit zvyšuje, a to na 3500 Kč. Zvýšení vyměřovacího základu bylo potvrzeno Sdělením ministerstva práce a sociálních věcí s číslem 436/2020 Sb.

V případě zdravotního pojištění vzniká u dohody o pracovní činnosti zaměstnání až od částky 3000 Kč (od ledna 2021 od částky 3500 Kč). Osoba pracující na základě této dohody se ve zdravotním pojištění považuje za zaměstnance jen tehdy, pokud dosáhne příjmu ve výši částky, která je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění. Neboli pokud dosáhne v kalendářním měsíci roku 2021 „započitatelného příjmu“.

Zaměstnavatel nebude od příštího roku z dohod s odměnou do 3499 Kč odvádět zdravotní pojištění. To však zároveň znamená, že tyto osoby nebudou mít z titulu tohoto zaměstnání řešen svůj pojistný vztah. Za každého pojištěnce musí být zdravotní pojištění placeno – plátcem je buď pojištěnec sám, nebo jeho zaměstnavatel, případně stát (nezaopatřené děti, důchodci, osoby na rodičovské dovolené atd.).

Vyšší limit pro odvody i pro srážkovou daň

V ustanovení 6 odst. 4 písmeno b) zákona o daních z příjmů se uvádí, že limitem pro srážkovou daň při neučiněném prohlášení k dani jsou příjmy v úhrnné nepřesahující výši u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast na nemocenském pojištění.

V praxi to znamená, že od roku 2021 bude limitem pro zdanění ostatních příjmů bez učinění prohlášení k dani částka 3500 Kč (včetně). Z této částky již budou zaměstnavatelem odvedeny odvody, ale stále bude zúčtována srážková daň. Zálohová daň (bez možnosti uplatnění slev na dani při neučiněném prohlášení k dani bude zúčtována až z měsíční odměny 3501 Kč).

Odměna na DPČ 3499 Kč 3 500 Kč 3 501 Kč
Sociální pojištění Ne Ano  Ano
Zdravotní pojištění Ne Ano  Ano
Daň při neučiněném prohlášení k dani Srážková Srážková  Zálohová

Změna se netýká dohod o provedení práce. Zde zůstává limit započitatelného příjmu pro sociální i zdravotní pojištění (maximální odměna 10 000 Kč), stejně tak pro srážkovou daň při neučiněném prohlášení k dani.

Daň se bude počítat jen z hrubé odměny

Avšak spolu s případným zrušením superhrubé mzdy dojde ke změnám i v oblasti zdanění ostatních příjmů. Podle upraveného znění § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů se již nebudou příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně zvyšovat o sociální a zdravotní pojištění. Samostatným základem daně zde bude hrubá mzda (nikoli superhrubá). Samozřejmě za předpokladu, že novela daňových zákonů (ST 910) úspěšně završí legislativní proces. S hrubou odměnou (nikoli superhrubou) se bude u dohody o pracovní činnosti kalkulovat od částky 3500 Kč.

Rozdíl ve zdanění ukazuje následující tabulka

Zúčtováno v měsíci Prosinec 2020 Leden 2021
Odměna na DPČ 3500 Kč 3 500 Kč
Sociální pojištění zaměstnanec 228 Kč 228 Kč
Zdravotní pojištění zaměstnanec 158 Kč 158 Kč
Základ daně (srážková vždy na koruny dolů) 4683 Kč 3 500 Kč
Daň srážková 702 Kč 525 Kč
Čistá odměna 2 412 Kč 2 589 Kč

Při zúčtované odměně 3500 Kč ušetří díky zrušení superhrubé mzdy v roce 2021 náš zaměstnanec 177 Kč.  Z tohoto pohledu bude výhodné i zdanění zálohovou daní. Ani zde se nebude navyšovat základ daně o sociální a zdravotní pojištění. Základem daně bude hrubá odměna, zde po zaokrouhlení na 100 Kč nahoru.

Většinu informací o legislativních změnách pro rok 2023

ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).