Hlavní navigace

Jak na DPH a obchody se zahraničím

21. 9. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 293493
Obchodovat se zahraničím láká nejednoho podnikatele. Jenže, ne každý si na obchodování mimo Českou republiku troufne. Jedním z důvodů může být i administrativní náročnost a obavy z neznalosti podmínek. Jedním ze strašáků je i DPH.

Nákup a prodej v zemích mimo Českou republiku není vždy zahraničním obchodem. Dovoz a vývoz jsou pojmy, které změnily svůj původní význam vstupem České republiky do Evropské unie. Dovoz zboží je vstup zboží z takzvané třetí země na území Evropského společenství. O vývozu hovoříme tehdy, pokud zboží naopak míří mimo území Evropského společenství.

Vývoz aneb posíláme zboží do světa

Export (vývoz) a import (dovoz) jsou tradiční a snad i nejjednodušší formy, jak vstoupit na zahraniční trhy. Vývoz je dokonce chápán jako forma vstupu na zahraniční trh, která vyžaduje minimální investice. Samotný vývoz rozhodně žádné zvláštní investice nepotřebuje, finančně náročnější je však mezinárodní marketing. Vývozce se musí přizpůsobit zahraničnímu trhu. Podnik musí často zahraničním potřebám přiblížit samotné výrobky, rozhodně je zapotřebí vybudovat nové distribuční cesty a především se mění komunikační politika.

V jaké míře bude nutné adaptovat produkty a marketing exportéra je závislé na obchodních a politických podmínkách státu, na jehož trh chce firma expandovat. Rozhodující bude i volba obchodního partnera a samotný charakter nabízených produktů.

Vývoz zboží je definován § 66 odst. 1 Zákona o DPH. Vývozem zboží se pro účely stanovení daňové povinnosti u DPH rozumí výstup zboží mimo území Evropského společenství na území třetí země, jestliže bylo zboží propuštěno do celního režimu vývozu. Vývozem může být také pasivní zušlechťovací styk nebo vnější tranzit nebo umístění či dodání zboží do svobodného pásma nebo svobodného celního skladu v tuzemsku.

Čtěte více: Daňová evidence u plátce DPH

Pojem třetí země je u mezinárodního obchodu důležitým termínem. Nicméně, na první pohled není toto označení úplně srozumitelné. Která země je tedy třetí zemí? Třetí zemí se označuje stát, kterého se týkají ustanoveni mezinárodní smlouvy mezi státy, ale tento stát není sám přímým účastníkem smlouvy. Třetí země jsou pro účely zákona o DPH země, které nejsou členem Evropské unie.

Vývoz je dodání zboží z tuzemska do států, které nejsou členy EU.

Vývoz je od DPH osvobozen

Vývoz zboží je plnění, které je od DPH osvobozeno. Podmínkou je, že kupující nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání, místo pobytu ani provozovnu. Výjimku tvoří dodávka zboží s cílem vybavení či zásobení rekreačních lodí nebo letadel.

Čtěte více: DPH není nikdy dost, shrnutí legislativních změn

Jak prokázat vývoz zboží? Plátce DPH je povinen vývoz zboží prokázat daňovým dokladem ve smyslu § 30 zákona o DPH. Daňovým dokladem při vývozu zboží je:

  • písemné rozhodnutí celního orgánu o vývozu zboží do třetí země. Celní orgán potvrzuje, že zboží opustilo území Evropského společenství,
  • písemné rozhodnutí celního orgánu o umístění zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku.

Forma, náležitosti a obsah celního prohlášení jsou stanoveny celními předpisy. Daňovým dokladem při vývozu zboží je i jiné rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu vývoz nebo pasivní zušlechťovací styk vydané celním orgánem.

I vývoz zboží, který je od DPH osvobozen se promítá do daňového přiznání k DPH. Vývoz zboží se zaznamená v řádku 22 přiznání, v části II. jako plnění osvobozená.

Hledáte zahraniční trhy?

Nákup ve členských státech EU není dovozem

Za dovoz (import) se podle § 20 zákona o DPH považuje vstup zboží z třetí země na území Evropského společenství. Dovozem je vstup zboží z území třetích zemí a také některých území Evropského společenství, která jsou součástí celního území Evropského společenství. Území, která jsou zahrnuta mezi takzvané třetí země, ačkoli jsou součástí Evropského společenství, jsou vyjmenované v odst. 2 a 3 § 3 zákona o DPH.

Místem plnění při dovozu zboží je členský stát, na jehož území vstupuje dovážené zboží ze třetí země.

Jak to bude s DPH při dovozu zboží? Uskutečnění plnění a povinnosti přiznat daň při dovozu upravuje § 23 zákona o DPH.

Čtěte více: Přiznání k DPH v roce 2009 vyplníte hra­vě

Zdanitelné plnění při dovozu vzniká u zboží propuštěním zboží do celního režimu volný oběh, spotřebou nebo použitím zboží ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu, ale i nezákonným dovozem zboží. Mezi dovoz však můžeme začlenit i propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku a i dalšími způsoby.

Čtěte více: Změny v definici obratu pro DPH od ledna 2009

Při pořízení zboží ze zemí mimo Evropské unie vyměří celní orgán clo. Clo se stanoví příslušnou sazbou vypočítanou z celní hodnoty. Dokladem je jednotný správní doklad (JSD), který nahradil dřívější jednotnou celní deklaraci. Jednotný správní doklad je písemné celní prohlášení. Daňovým dokladem však může být i přímo platební výměr celního orgánu.

skoleni_18_3

Základem daně pro určení výše DPH při dovozu zboží je určen § 38 zákona o DPH. DPH se počítá ze základu, který je součtem celní hodnoty, cla, poplatků z důvodu dovozu zboží a případně vedlejších výdajů. Pokud by dovážené zboží podléhalo spotřební dani, spotřební daň také navýší základ daně k určení DPH.

Osvobození od DPH při nákupu v zahraničí

Dovoz zboží může být daně osvobozen, pokud je zboží, které je dováženo osvobozeno od cla nebo by dodání zboží plátcem v tuzemsku bylo od daně osvobozeno. Zákon opět velmi přesně určuje § 71 případy, kdy je dodávka ze zahraničí od DPH osvobozena.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).