Hlavní navigace

Přiznání k DPH v roce 2009 vyplníte hravě

10. 11. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Snad se blýská na lepší časy. Ministerský úředník pochopil, že je potřeba vyjít vstříc podnikatelům a zbavit je zbytečného papírování. Nový tiskopis pro přiznání k dani z přidané hodnoty je důkazem této snahy.

V lednu 2009 vstupuje v platnost novela Zákona o DPH a také nový tiskopis přiznání. Nový tiskopis je kratší, přehlednější a konečně pro podnikatele srozumitelnější. Běžný plátce si tak jistě zvládne, bez větších potíží, vyplnit daňové přiznání sám.

Nový tiskopis (č. 25 5401 MFin 5401 – vzor č. 15) pro přiznání k dani z přidané hodnoty vydaný Ministerstvem financí ČR je v platnosti od 1. ledna 2009.

Poprvé ho plátci DPH, s měsíčním zdaňovacím obdobím, použijí v únoru 2009 při vyplňování přiznání za leden. Plátci, kteří mají zdaňovací období čtvrtletní, budou do nového formuláře vyplňovat údaje za 1. čtvrtletí až v dubnu 2009. Čtěte více: Daníme příjmy za rok 2008: konečně bez minimálního základu

Běžný podnikatel vyplní jen tmavozelené řádky

Jistě vás potěší už první pohled na nové přiznání. Na rozdíl od let minulých, kdy jsme vyplňovali 4 strany tiskopisu, nový formulář je pouze dvoustránkový. Řádky, které se nejčastěji vyplňují, jsou vizuálně zvýrazněné, jsou tmavozeleně podbarvené, což usnadní orientaci při vyplňování přiznání.

Struktura daňového přiznání k DPH 2009
Tiskopis daňového přiznání k DPH 2009
1. strana 2. strana
 – identifikační údaje o osobě, která přiznání podává  – údaje pro potřebu výpočtu daňové povinnosti
 – prohlášení o pravdivosti a úplnosti údajů
 – kód zdaňovacího období pro další rok (novinka)

Podnikatel, který je plátcem DPH a neuskutečňuje své ekonomické činnosti v rámci Evropského společenství a ani ve třetích zemích, tj. mimo EU, vystačí většinou právě se zvýrazněnými řádky.

To se týká především živnostníků, kteří podnikají pouze na území České republiky. Jsou to podnikatelé, kteří realizují veškeré nákupy a prodeje na tuzemském trhu. Čtěte více: Leasing, akontace a DPH ze splátek v daňové evidenci

Tmavozelené řádky vyplňují plátci, kteří nakupují pouze od tuzemských osob a uskutečňují zdanitelná plnění v tuzemsku, tedy dodávají zboží nebo služby opět jen tuzemským odběratelům.

Strana 1 tiskopisu se příliš neliší od původního formuláře. Podnikatel, který vyplňuje přiznání, označí, o jaký typ přiznání se jedná (řádné, opravné nebo dodatečné), vyplní místně příslušného správce daně (většinou příslušný finanční úřad), uvede své identifikační údaje, DIČ a osobu oprávněnou vyplnit daňové přiznání. Na přiznání uvede zdaňovací období (konkrétně např. leden 2009 nebo I. čtvrtletí roku 2009). Na přední straně přiznání se uvádí také hlavní ekonomická činnost, tj činnost, která ve zdaňovacím období převládala, např. nákup za účelem dalšího prodeje nebo lektorská činnost apod.

Obdobě jako plátce daně postupuje při vyplňování daňového přiznání „skupina“ či „osoba identifikovaná k dani“. Čtěte více: Nový rozměr DPH – skupinová registrace

Novinkou na tiskopisu přiznání k DPH je kód zdaňovacího období, který plátce uvádí na 1. straně tiskopisu. Tuto kolonku vyplňuje plátce pouze v řádném přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku.

Uvádí se tyto kódy:

Q2  uvádí plátce, jehož obrat za přecházející kalendářní rok nedosáhl 2 mil. Kč, zdaňovacím obdobím je čtvrtletí,

M10  uvádí plátce, jeho obrat dosáhl 10 mil. Kč, zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc,

Q   uvede plátce s obratem nižším než 10 mil. Kč, který si nezvolil za zdaňovací období kalendářní měsíc,

M  uvede plátce s obratem alespoň 2 mil, avšak ne 10 mil., který si zvolil za zdaňovací období kalendářní měsíc.

Uvedení kódu Q nebo M v přiznání nahrazuje „Oznámení o změně zdaňovacího období“.

Anketa

Rozumíte problematice DPH?

Strana 2: Vystačíte si s 10 řádky tiskopisu!

Plátci, kteří podnikají pouze v tuzemsku, vyplňují údaje do řádku 1 a 2, DPH na výstupu (uskutečněná zdanitelná plnění) tj. DPH při prodeji (dodání) výrobků a zboží nebo za poskytnuté služby.

Dále uvádí do přiznání nárok na odpočet DPH do řádků 40 a 41 tj. DPH na vstupu. Přijatá zdanitelná plnění od jiných plátců jsou realizována tehdy, pokud je DPH zaplacena v ceně zboží nebo služby jinému plátci. Čtěte více: Nechte si vrátit DPH, máte na to nárok

Následně v přiznání plátce vyplní řádek 47, což je řádek součtový, který vyjadřuje nárok na odpočet DPH celkem (ř. 40 + ř. 41). Nově se do přiznání k DPH vyplňuje v řádku 48 hodnota pořízeného dlouhodobého majetku (hmotného majetku včetně technického zhodnocení, odpisovaného nehmotného majetku a pozemků, pokud jsou hmotným majetkem).

V daňovém přiznání pak už podnikatel vyplní pouze řádky 63–66.

  • Řádek 63: Daň na výstupu je součtem řádku 1 a 2
  • Řádek 64: Odpočet daně (odpovídá řádku 47)
  • Řádek 65: Vlastní daňová povinnost (ř. 63 > ř. 64)
  • Řádek 66: Nadměrný odpočet (ř. 64 > ř. 63)

Co je třeba vyplnit:

skoleni_27_5

List přiznání
Řádek č.
Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku základní sazba 1 tj. daň na výstupu 19 %
snížená sazba 2 tj. daň na výstupu 9 %
Nárok na odpočet Z přijatých zdanitelných plnění základní sazba 40 tj. daň na vstupu 19 %
snížená sazba 41 tj. daň na vstupu 9 %
Odpočet daně celkem 47 (ř. 40+ ř. 41)
z toho hodnota pořízeného majetku 48
Daň na výstupu 63 (ř.1+ ř.2)
Odpočet daně 64 (=ř.47)
Vlastní daňová povinnost 65 (ř. 63 -ř. 64)
Nadměrný odpočet 66 (ř. 64 – ř. 63)

Plátci, kteří obchodují s osobami ať již v rámci Evropského společenství, tak s partnery z tzv. třetích zemí, vyplňují i další části tiskopisu.

Příklad:

Podnikatel Bedřich Hezký obchoduje pouze na území ČR.

Nákupy ve zdaňovacím období:

základní sazba cena vč. DPH  371 280 Kč   DPH = 59 280 Kč

snížená sazba cena vč. DPH 61 040 Kč  ­DPH =  5040 Kč

Prodeje ve zdaňovacím období:

základní sazba cena vč. DPH  414 120 Kč  ­DPH = 66 120 Kč
snížená sazba cena vč. DPH 44 690 Kč  ­DPH =  3690 Kč
Ukázka vyplnění přiznání – uvádíme jen výši daně:
Řádek č.
Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku základní sazba 1 66 120
snížená sazba 2 3 690
Nárok na odpočet Z přijatých zdanitelných plnění základní sazba 40 59 280
snížená sazba 41 5 040
Odpočet daně celkem 47 64 320
z toho hodnota pořízeného majetku 48 0
Daň na výstupu 63 69 810
Odpočet daně 64 64 320
Vlastní daňová povinnost 65 5 490
Nadměrný odpočet 66

Podnikatel by musel odvést za zdaňovací období daň ve výši 5490 Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).