Hlavní navigace

Za jakou sazbu DPH fakturovat? Poradí ministerstvo, chce ale za to 10 tisíc korun

1. 11. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Do jaké sazby DPH zařadit výrobek či službu není již dva roky nezodpověditelná otázka. Poradí s tím ministerstvo financí, a my víme, jak si žádost o závazné posouzení připravit.

Dva roky funguje v Česku Institut závazného posouzení na oblast DPH. Podnikatel tak může díky tomu požádat ministerstvo financí o posouzení, do jaké sazby správně zařadit příslušný výrobek či službu. Jenže nic není zadarmo, státní úřad si za službu kasíruje 10 tisíc korun.

Závazné posouzení bylo zavedeno v roce 2008, kdy nabyl účinnosti nový § 47a zákona o dani z přidané hodnoty. Podle tohoto ustanovení může: kterákoliv osoba požádat ministerstvo financí o vydání rozhodnutí o závazném posouzení, zda je zdanitelné plnění z hlediska sazby daně správně zařazeno do základní nebo snížené sazby daně podle § 47 odst. 1 (dále jen „závazné posouzení“). Čtěte více: Vracení DPH podle nových pravidel

Prakticky to znamená, že jestliže si plátce není jist, zda zdanitelné plnění podléhá snížené desetiprocentní sazbě nebo základní dvacetiprocentní sazbě DPH, jednoduše požádá o závazné posouzení. O rozhodnutí nemůže žádat v případě, že by se týkalo posouzení, zda je konkrétní plnění osvobozeno od daně (s nárokem na odpočet nebo bez nároku na odpočet daně). Čtěte také: Solární elektrárny a DPH, za jakou sazbu se fakturuje?

Důležitý je podrobný popis výrobku nebo služby

V žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení žadatel fyzická osoba uvede jméno, příjmení, místo pobytu, v podání souvisejícím s její podnikatelskou činností dále uvede obchodní firmu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a místo podnikání. Právnická osoba samozřejmě obchodní firmu nebo název, identifikační číslo nebo obdobný údaj, sídlo a daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

Nezbytný je samozřejmě popis zboží, služby nebo nemovitosti, jichž se žádost o vydání rozhodnutí o závazném posouzení týká. V žádosti lze uvést pouze jednu položku zboží, služby nebo nemovitosti. Pro správné posouzení daňová správa doporučuje uvést u zboží jeho přesné složení a případně metody použité ke stanovení tohoto složení, pokud na tomto údaji závisí sazební zařazení zboží, a další údaje nezbytné pro sazební zařazení zboží, zejména způsob zpracování (výroby), jeho funkce, princip činnosti, účel použití a druh balení. K žádosti je vhodné doplnit i fotografie, technické nákresy, plány, katalogy nebo jiné podklady, vztahující se k předmětnému zboží a k materiálům, z nichž je vyrobeno. Ty mohou napomoci při ztotožnění a zařazení do celní nomenklatury. Čtěte více: Výdaje paušálem může využít i plátce DPH

Žadatel povinně připojí svůj návrh rozhodnutí

Povinně žadatel uvádí svůj návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení. Znamená to, že připíše, jestli podle jeho názoru konkrétní zdanitelné plnění podléhá snížené nebo základní sazbě daně. Podle daňové správy není náležitostí žádosti závazné rozhodnutí o zařazení zboží do celního harmonizovaného systému nebo služeb do SKP (případně jiné klasifikace služeb). Toto si vyžádá věcně příslušný odbor ministerstva financí jako podklad pro vyřízení žádosti. V případě, kdy ani na základě poskytnutých informací nedokáže ministerstvo jednoznačně zatřídit zboží či službu do příslušných klasifikací, vyžádá si další údaje.

Náležitosti žádosti:

  • u fyzické osoby jméno, příjmení, místo pobytu, v podání souvisejícím s její podnikatelskou činností dále uvede obchodní firmu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a místo podnikání,
  • u právnické osoby obchodní firma nebo název, identifikační číslo nebo obdobný údaj, sídlo a daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,
  • popis zboží, služby nebo nemovitosti, jichž se žádost o vydání rozhodnutí o závazném posouzení týká; v žádosti lze uvést jednu položku zboží, služby nebo nemovitosti,
  • návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení

A komu žádost směřovat? Správcem daně příslušným k vyřízení žádosti o závazné posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby DPH je do 31. 12. 2010 ministerstvo financí. Od 1. 1. 2011 to bude Generální finanční ředitelství. Žádost by tedy v současnosti měla být podána přímo na ministerstvo financí. Pokud by byla podána na finanční úřad, bude dle § 22 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků postoupena na ministerstvo financí, které jediné je oprávněno rozhodnutí o závazném posouzení vydat, upřesňuje tisková mluvčí Finančního ředitelství v Ostravě Petra Homolová. Čtěte více: Novela zákona o DPH si posvítí na nepoctivce. Můžete na to doplatit

Zní to jako pohádka. Nebude to ale zadarmo

Mít v ruce závazné posouzení, tj. papír, který jednoznačně určuje, do jaké sazby výrobek či služba patří, je snem každého podnikatele. Ovšem nic není tak ideální, jak se na první pohled zdá. Nabízí se známý výrok: Přijďte třeba nalačno, hlavně si nezapomeňte peněženku. Žadatel totiž musí za žádost o rozhodnutí uhradit správní poplatek ve výši 10 000 Kč. Ten odešle bezhotovostně až na výzvu ministerstva financí. Ministerstvo samozřejmě sdělí další podrobnosti potřebné k zaplacení tj. zejména číslo bankovního účtu a variabilní symbol. Čtěte také: Povinné „plátcovství“ DPH se změnilo, vyvolalo rozhořčení

školení červen - novinky

Podle Petry Homolové z Finančního ředitelství v Ostravě jsou rozhodnutí ministerstvem průběžně vydávána. K jejich předkládání v rámci daňových kontrol dochází, ale není četné. To ostatně potvrzuje i Radek Ležatka, z oddělení komunikace ministerstva financí. Poplatek za jedno posouzení je nastaven legislativou v konstantní výši od zavedení institutu a má odrážet charakter tohoto podání. Nelze tvrdit, že by výše poplatku činila dotčený institut nevyužívaným – zejména po zavedení závazného posouzení bylo žádostí poměrně dost, podávány jsou i nyní, míní Ležatka a dodává, že za rok 2009 bylo žádostí 96 a za rok 2010 dosud 41.

Žádost se zasílá přímo na ministerstvo financí. Od roku 2011 na Generální finanční ředitelství. Nezbytné je ovšem zaplacení správního poplatku, který se platí po podání žádosti na výzvu ministerstva.

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).