Hlavní navigace

Vracení DPH podle nových pravidel

25. 1. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
V případě nákupů v jiných státech spotřebovaných na jejich území má podnikatel nárok na vrácení daně. Tato procedura se může zdát na první pohled složitá. Vrácená DPH zvláště při vyšších nákupech jistě nebude zanedbatelná.

Rok 2010 je rokem vyznaných změn v oblasti daně z přidané hodnoty. Zcela nově je upravena problematika vracení daně osobám registrovaným k DPH v členských státech. Žádosti o vrácení daně se nyní podávají a vyřizují výlučně elektronickou cestou prostřednictvím portálu Ministerstva financí ČR. Nově zavedený systém ulehčí a urychlí vracení daně. Lhůty pro vyřizování žádostí byly významně zkráceny a též se stanoví sankce pro státní správu za jejich nedodržení, sdělila pro server Podnikatel.cz Jaroslava Hanková, daňový konzultant APOGEO.

Koho se vracení DPH týká?

Při hotovostních a bezhotovostních platbách v zahraničí zaplatíme většinou i zahraniční DPH. Ta je obsažena v cenách jednotlivých výrobků nebo služeb spotřebovaných na území daného státu. Při častějších cestách do zahraničí nemusí být tato částka nikterak zanedbatelná. Je tedy vhodné zvážit, zda se náhodou nevyplatí žádat o její vrácení. Přestože podání žádosti vyžaduje jistou administrativní zátěž, je zbytečné se o tento nárok dobrovolně připravit.

Když například zaměstnanci po návratu ze služební cesty předloží k vyúčtování doklady za spotřebované nákupy, doporučuje se nejprve prověřit, jestli je možné z příslušné země žádat o vratku DPH. V případě, že ano, měly by se doklady zaevidovat takovým způsobem, který zajistí jejich snadné dohledání za určité období. Běžně se praktikuje zaznamenávání čísel dokladů v členění podle jednotlivé země nebo zvláštní složka pro úschovu jejich kopií. To vše ovšem pouze, za předpokladu, že žadatel o vratku splňuje podmínky pro vracení DPH. Znamená to, že není v dané zemi registrován k dani z přidané hodnoty, nemá zde pobočku ani sídlo a ani zde nepodniká. Podnikáním na území dané země není vývoz zboží a služeb s místem plnění v České republice. Čtěte více: S novým rokem přicházejí daňové změny 

Z kterých služeb se vrací daň?

Druhy pořízeného zboží nebo přijaté služby jsou popsány podle číselných kódů a subkódů podle článku 9 směrnice Rady 2008/9/ES. Ty je také nutné při vyplňování žádosti o vrácení daně dodržet. Plátce postupuje vždy podle pravidel členského státu vrácení daně. Čtěte více: Poskytujete služby v rámci EU? Stáváte se plátcem DPH

V podstatě jde o služby a výrobky poskytnuté a spotřebované na území jiného státu, které nejsou osvobozeny od DPH a obsahují zahraniční daň. Můžeme žádat například o vrácení DPH:

 • za nákupy pohonných hmot,
 • účast na výstavách a veletrzích,
 • ubytovací služby, úhrady v restauracích, stravování,
 • školení, semináře a konference,
 • parkovné, trajekty, nakládka a ostatní dopravní náklady,
 • jízdné, najaté automobily,
 • mýtné a silniční poplatky,
 • výdaje na luxusní zboží, zábavu a reprezentaci,
 • pojištění uzavřené v zahraničí, úhrady za marketing, poradce, zastupování,
 • úhrady za zboží, pracovní předměty, které jsou v dané zemi nakoupeny a zároveň v dané zemi spotřebovány.

Jak zjistím, ze kterých zemí lze o vrácení daně žádat?

Na webových stránkách české daňové správy v sekci Vracení DPH jsou zveřejněny požadavky členských států týkající se použití subkódů pro popis zboží/služeb, požadovaných příloh, upřesnění požadovaných limitů částek vyjádřených v národní měně státu vrácení, jazykové požadavky pro vyplňování volných textů v žádosti, či pro další komunikaci se státem vracení, případná omezení limitů období pro vracení, doručování, podmínky pro zastupitelnost nebo platba na účet třetí strany. Přehled požadavků na náležitosti žádostí a procesu vracení DPH dle jednotlivých zemí je k dispozici rovněž na serveru Podnikatel.cz.

Anketa

Využíváte možnosti vrácení DPH při nákupu v zahraničí?

Změny v žádostech o vrácení DPH v roce 2010

Od roku 2010 se žádosti o vrácení zahraniční daně z přidané hodnoty podávají pouze elektronicky v členském státě usazení žadatele, a to nejpozději do 30. září kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně. Za rok 2009 lze tedy podávat žádosti až do 30. 9.2010. Nová pravidla pro vracení se ale týkají všech žádostí. Platí i pro žádosti s obdobím pro vrácení za rok 2009 podané po 1. 1.2010. Pod­mínkou pro vrácení daně je podle § 82 odst. 2 zákona o DPH podání:

 1. Žádosti o přidělení přístupu do aplikace pro Vracení DPH plátcům v jiných členských státech
 2. Žádosti o vrácení daně.

Přístup do aplikace pro Vracení DPH plátcům v jiných členských státech na Daňovém portále české daňové správy přidělí místní finanční úřad, ovšem na základě elektronické žádosti, podané elektronicky prostřednictvím Aplikace EPO. Žádost musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem. Je posouzena nejpozději do patnácti pracovních dní a o výsledku posouzení žádosti je žadatel vyrozuměn prostřednictvím mobilního telefonu sms zprávou pouze v případě, kdy je přístup do Aplikace místně příslušným správcem daně zamítnut. V opačném případě má žadatel dle informací Ministerstva financí po uplynutí stanovené doby přístup do Aplikace otevřen. Čtěte více: Změny v zákoně o DPH platné od ledna 2010

Vyplňujeme žádost o vrácení DPH

Po přihlášení do Aplikace vybere žadatel z nabízených odkazů, zda jde o novou žádost, opravnou žádost, samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení daně, informace o podaných žádostech (přehled), informace o podaných upřesněních koeficientu (přehled) nebo jen všeobecné informace. V samotném formuláři žádosti o vrácení DPH se vyplní nabízené záložky:

Cloud 22 temata

 • záhlaví – stát, období pro vrácení, příp. koeficient pro poměrný nárok na vrácení, ekonomickou činnost dle výběru harmonizovaných kódu NACE aj.,
 • kontaktní údaje – e-mail, bankovní účet, telefonické spojení aj. Vložení správné elektronické adresy je nutno věnovat velkou pozornost. Informace o vyřízení žádosti budou zasílány elektronicky s tím, že v některých případech je odesláním elektronické pošty informace považována za doručenou,
 • příslušná plnění v rámci EU/dovoz – plnění v rámci daného členského státu vrácení, dovoz do daného členského státu vrácení, hodnota plnění je vždy uvedena v měně státu vrácení platné ke dni vystavení dokladu, popis jednotlivých plnění uvedením kódů, pro která je možné uplatnit nárok na vrácení,
 • připojení příloh – vložení přílohy z lokálního PC, ve formátu pdf, jpg, tif, celková velikost po zazipování maximálně 5 MB,
 • samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu, pokud má být i to podáno spolu s žádostí o vrácení.

Registrační údaje žadatele jsou automaticky vyplněny systémem bez možnosti oprav tak, jak jsou aktuálně vedeny místně příslušným finančním úřadem. V případě, že nejsou aktuální, musí žadatel neprodleně kontaktovat správce daně a sjednat nápravu. Čtěte více: O kolik si kvůli vyšším daním sáhneme hlouběji do kapsy?

Období pro vrácení daně, za které se žádost podává, činí nejvýše jeden kalendářní rok a nejméně tři kalendářní měsíce, případně období kratší než tři měsíce, jestliže jde o zbytek roku. Pokud se jedná o období v délce jednoho kalendářního roku nebo na zbytek kalendářního roku, nesmí být částka DPH nižší než 50 EUR. Plátce postupuje vždy podle pravidel členského státu vrácení daně.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).