Hlavní navigace

Firma, kde pracuje, zanikne. Pro nového majitele pracovat nechce. Co odstupné?

21. 11. 2019
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Má zaměstnanec nárok na odstupné v případě, že nechce pracovat pro nového zaměstnavatele, pod kterého spadají poté, co původní firma zanikla?

Jak uvádí Státní úřad inspekce práce v rámci otázek z praxe a odpovědí, v případě, že bude převedena činnost zaměstnavatele nebo části činnosti zaměstnavatele nebo převedeny úkoly zaměstnavatele anebo jejich části k jinému zaměstnavateli, přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele (§ 338 zákoníku práce).

Zaměstnanec vykonává práci pro přejímajícího zaměstnavatele za stejných pracovních podmínek. I práva a povinnosti z kolektivní smlouvy přecházejí na přejímajícího zaměstnavatele, a to na dobu účinnosti kolektivní smlouvy, nejdéle však do konce následujícího kalendářního roku. 

ZMĚNY A NOVINKY 2020

Co se změní pro OSVČ i zaměstnance od 1. ledna 2020? Sledujeme všechny novinky a daňové změny

O přechodu práv a povinností musí být zaměstnanci předem informováni, a to o důvodech přechodu práv a povinností, o jeho důsledcích pro zaměstnance a v dostatečném časovém předstihu, nejpozději však 30 dnů před přechodem práv a povinností k jinému zaměstnavateli (§ 339). Dosavadní zaměstnavatel a přejímající zaměstnavatel musí informovat odborovou organizaci nebo radu zaměstnanců, pokud u zaměstnavatele odborová organizace nebo rada zaměstnanců působí, pokud ne, jsou povinni projednat záležitosti spojené s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů přímo se zaměstnanci, kteří budou přechodem práv a povinností dotčeni.

Čtěte další dotazy ze života zaměstnanců: Nevydržela nátlak zaměstnavatele a nakonec podepsala výpověď. Může se bránit?

Pro nového zaměstnavatele pracovat nechce. Co odstupné? 

Pokud by některý ze zaměstnanců nechtěl pro nového zaměstnavatele pracovat, má možnost rozvázat pracovní poměr výpovědí ještě předtím, než dojde k realizaci přechodu práv a povinností. Pracovní poměr zaměstnance pak skončí nejpozději v den, předcházející dni nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele (§ 51 a).

skoleni_18_3

Právo na odstupné v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů (§ 339 a) může zaměstnanci vzniknout tehdy, jestliže by se mu podstatně zhoršily pracovní podmínky u přejímajícího zaměstnavatele. Pokud tato situace nastane, může zaměstnanec ve lhůtě dvou měsíců od data účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů doručit zaměstnavateli výpověď nebo se zaměstnavatelem uzavřít dohodu o rozvázání pracovního poměru a podat určovací žalobu k soudu. Žalobou u soudu se bude domáhat určení, že k rozvázání pracovního poměru došlo z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Pokud soud potvrdí, že skutečně došlo k rozvázání pracovního poměru zaměstnance z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek, vznikne zaměstnanci právo na odstupné.

Připomeňte si, jaké máte jako zaměstnavatel povinnosti, pokud někoho posíláte na pracovní cestu: Posíláte zaměstnance na služební cestu? Nezapomeňte na některé povinnosti

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).