Hlavní navigace

Jak bude v praxi vypadat plně funkční eNeschopenka?

20. 5. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo podobu plně funkčních elektronických neschopenek. Jejich spuštění slibují k 1. lednu 2020. Pokud se podaří.

Od příštího roku bychom se mohli definitivně rozloučit s pětidílným propisovacím formulářem dočasné pracovní neschopnosti. Alespoň podle plánu.

Nakonec ale může být vše jinak. Situace kolem ostrého spuštění se jeví poněkud nepřehledně, dokonce se zvažoval i odklad účinnosti zrušení karenční doby. Více v článku: Kolotoč kolem (ne)zavedení eNeschopenek

Vznik nemoci aneb eNeschopenky v praxi

Pro vystavení elektronické neschopenky bude moci lékař zvolit variantu, která mu bude lépe vyhovovat. Neschopenku vystaví prostřednictvím svého lékařského software, případně přímo v bezplatné aplikaci na ePortálu ČSSZ. Dokonce nebude potřebovat žádný speciální identifikátor. Vystačí s certifikátem vydaným Státním ústavem pro kontrolu léčiv (využívá se pro potřeby eReceptu) nebo jakýmkoliv uznávaným identifikátorem (datová schránka, nový občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem, uživatelský účet NIA ).

Po zadání rodného čísla zaměstnance se lékaři předvyplní eNeschopenka s osobními údaji pacienta, včetně údaje o zaměstnavateli. Lékař doplní pouze diagnózu, datum vzniku dočasné pracovní neschopnosti, případně další potřebné údaje (nemoc způsobena úrazem nebo pod vlivem alkoholu, vycházky apod.). Následně elektronicky odešle hlášení o dočasné pracovní neschopnosti příslušné OSSZ. Pro pacienta vytiskne průkaz práce neschopného pojištěnce (formát A5 – jedna strana, zde budou zaznamenány např. údaje o další návštěvě u lékaře apod.). Tento průkaz bude současně sloužit pro případnou kontrolu ze strany OSSZ, ale také pro zaznamenávání údajů o trvání a následném ukončení pracovní neschopnosti.

Důležitou informací bude způsob výplaty dávek. Nemocenské se bude zaměstnanci vyplácet na účet, na který je zasílána mzda, případně jiným způsobem, který si může zvolit.

Postup u zaměstnavatele

Zaměstnanec musí svého zaměstnavatele neprodleně informovat o vzniku překážky v práci. Nebude však mít pro zaměstnavatele žádný tiskopis. Postačí tedy např. telefonická informace. Aby se předešlo zbytečným komplikacím, měli by zaměstnavatelé předem stanovit pravidla (např. interním přepisem), v jaké lhůtě, jakým způsobem a komu se vznik dočasné pracovní neschopnosti hlásí. Ovšem počítá se i s variantou zasílání notifikací o pracovní neschopnosti zaměstnanců (půjde o službu ePortálu vyžadující předchozí žádost zaměstnavatele). Po ověření správnosti údajů ČSSZ bude zaměstnavateli informace odeslána. Z důvodu ochrany osobních údajů půjde pouze o základní informace (jméno a příjmení, datum narození zaměstnance, datum vzniku nemoci). Další informace zjistí zaměstnavatel po přihlášení do ePortálu ČSSZ po zadání rodného čísla zaměstnance (místo pobytu, vycházky atd.). Bude také možné vygenerovat všechny zaměstnance, kteří jsou aktuálně vedeni v registru dočasně práce neschopných. Přihlášení je stejné jako u lékařů – datová schránka nebo portál NIA. Zaměstnavatel může k získávání informací pověřit své zaměstnance, např. mzdovou účetní, ale i externí účetní firmu. Čtěte také: Připravované změny v řádné dovolené zaměstnanců

Pokud bude nemoc ukončena v době prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti, ukončí lékař pracovní neschopnost elektronickým odesláním rozhodnutí (na základě žádosti může být informace automaticky odeslána i zaměstnavateli). Ukončení rovněž vyznačí zaměstnanci do průkazu. Informace budou k dispozici rovněž na ePortálu.

U pracovních neschopností vzniklých před účinností novely zákona bude nadále využita „papírová“ podoba. Tu si ostatně ministerstvo práce a sociálních věcí ponechává v záloze pro případ výpadku elektronického systému.

Nemoc delší než 14 dnů

Lékař zvolí na ePortálu či ve svém lékařském programu příslušnou variantu, v tomto případě potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti déle než 14 kalendářních dnů. Vyplní datum a odešle elektronické hlášení příslušné OSSZ. Zaměstnavatelé, kteří o tuto službu požádali, obdrží informaci automaticky, ostatní si ji vygenerují prostřednictvím ePortálu. Zaměstnanci nebude vystaven žádný doklad o trvání nemoci. Nebudou se vystavovat ani žádná potvrzení pro zaměstnavatele, takzvané lístky na peníze.

Prvních 14 dnů pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnavatel náhradu mzdy. Poté bude neprodleně (stejně jako dnes) předávat OSSZ další potřebné údaje. Nadále bude využíván formulář „Příloha k žádosti o dávku“. Obsahuje také informaci, zda zaměstnanec první den pracovní neschopnosti pracoval a jakou část směny případně odpracoval. Čtěte také: Vyhazov pro účetní, která udala svého zaměstnavatele

Ukončení nemoci a hlášení změn

Stejně jako u nemoci kratší 14 dní i v tomto případě lékař vyznačí do průkazu pacienta ukončení nemoci. Ve svém programu či na ePortálu vygeneruje hlášení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (informace bude na základě předchozího zajištění služby zaměstnavatelům zaslána automaticky, ostatní si ji sami vygenerují). Nezbytná bude rovněž informace zaměstnavatele o případné výdělečné činnosti zaměstnance poslední den nemoci. Tu bude zaměstnavatel sdělovat po skončení dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance (§ 97 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění, ve znění účinném od 1. 1. 2020), i pro tento účel bude mít k dispozici příslušný formulář.

Veškeré změny (změna místa pobytu v době nemoci, vycházky, předání do péče k jinému lékaři atd.) hlásí lékař elektronicky. Zaměstnavatel si tyto pro něj důležité informace (pobyt v době nemoci, vycházky) zjistí prostřednictvím ePortálu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).