Hlavní navigace

Jak na pohledávky v daňové evidenci?

23. 11. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 397604
Součástí daňové evidence je i evidence pohledávek. Server Podnikatel.cz připravil pro drobné podnikatele jednoduchou tabulku k zápisu pohledávek. Víte co je základem daně při nákupu nebo postoupení pohledávek?

Do daňové evidence patří i evidence pohledávek. Je třeba vědět, které pohledávky evidovat, jak je správně evidovat a v jaké hodnotě. To se týká především pohledávek v cizí měně.

Co jsou pohledávky?

Pohledávkou je v penězích vyjádřený nárok věřitele na úhradu smluvně dohodnuté sumy. Může se jednat o odměny za poskytnuté výkony nebo poskytnuté zálohy. Pohledávky se zahrnují do obchodního majetku podnikatele. Dalo by se uvést, že vyrovnávají časový nesoulad mezi okamžikem poskytnutí plnění do okamžiku úhrady za toto plnění. Pohledávky se obvykle rozdělují na krátkodobé a dlouhodobé nebo tuzemské a zahraniční. O obchodním majetku podnikatelů čtěte více: Obchodní majetek a daňová evidence podnikatele

Jak pohledávky ocenit?

V souladu s § 5 zákona o daních z příjmů pohledávky oceňujeme:

 • jmenovitou (nominální) hodnotou – v případě plátců DPH se jmenovitá hodnota snižuje o odvedenou daň na výstupu
 • pořizovací cenou – vše, co má být zaplaceno, včetně nákladů s pohledávkou souvisejících
 • cenou sjednanou pro účely daně dědické nebo darovací

Přepočet pohledávek v cizí měně

Podnikatel může vést pohledávky také v cizí měně, ovšem nejpozději k datu ukončení zdaňovacího období musí být všechny přepočteny na korunovou hodnotu. V souladu s § 38 odst. 1 zákona o daních z příjmů se pohledávky přepočítají:

 • jednotným kurzem, který každoročně v lednu vyhlašuje ministerstvo financí samostatným pokynem. Je k dispozici ve finančním zpravodaji nebo na webových stránkách ministerstva
 • aktuálním kurzem České národní banky k 31.12. Kurzy jsou k dispozici na stránkách ČNB a rovněž na serveru Podnikatel.cz.

Jak pohledávky zapisovat?

Není důležité, jakou formu pro zápis pohledávek podnikatel zvolí. Pohledávky mohou být evidovány ve speciálním programu pro daňovou evidenci, v zakoupené papírové knize pohledávek nebo třeba jen v tabulce v Excelu. Podstatné je, aby byla evidence přehledná a umožnila okamžité zjištění, kdo a kolik podnikateli dluží. Z toho důvodu by evidence měla minimálně obsahovat:

 • pohledávky z obchodních vztahů (vydané faktury odeslané odběratelům)
 • poskytnuté zálohy dodavatelům, zaměstnancům, na energie apod.
 • pohledávky z půjček
 • pohledávky plátce DPH (evidence DPH, spotřební daně)
 • ostatní pohledávky (leasingy, nájemné apod.)
 • vystavené neproplacené šeky
Evidence pohledávek
Řádek Ozn. dokladu Dlužník Pohledávka Datum odeslání Datum splatnosti Datum inkasa
1. VF 001 Firma XX a.s. Prodej zboží 20 678 12.11.2010 30.11.1010
2. ZF 001 Makovský Xaver Poskytutá záloha na materiál 12 000 13.11.2010 23.11.2010 20.11.2010
3. VF 002 XY s.r.o. Montáž podlahy 4563 15.11.2010 31.12.2010

Jednoduchou tabulku pro zápis pohledávek stahujte zde.

Nákup nebo postoupení pohledávek

Nejasnosti se vyskytují v případě nákupu nebo postoupení pohledávek. V případě nákupu pohledávky podnikatel tuto pouze zapíše do evidence pohledávek. Není součástí výdajů. Okamžikem jejího zaplacení se do daňové evidence zapíše přijatá částka jako zdanitelný příjem. Výdajem jsou výdaje spojené s jejím pořízením. Čtěte také: Deník příjmů a výdajů je možné vést v Excelu, stáhněte si ho zdarma

Příklad: Podnikatel zakoupil pohledávku ve jmenovité hodnotě 23 000 Kč za 15 000 Kč. V následujícím roce za tuto pohledávku obdržel 17 000 Kč. Jak bude postupovat?

V roce zakoupení pohledávky byla pouze zapsána do evidence pohledávek v pořizovací ceně, tj. 15 000 Kč. Nemohla být součástí výdajů. V okamžiku prodeje zapíše do zdanitelných příjmů 17 000 Kč a současně do výdajů 15 000 Kč. Daňový základ tedy bude zvýšen o 2 000 Kč.

V případě postoupení v nižší částce než je hodnota pohledávky se do zdanitelných příjmů zapíše její hodnota. V § 23 odst. 13 se píše: U poplatníků, kteří nevedou účetnictví je při postoupení pohledávky příjmem hodnota této pohledávky, a to i v případě, že se jedná o pohledávku postoupenou za cenu nižší, než je její hodnota. Pokud byla pohledávka postoupena za cenu vyšší, než je její hodnota, je příjmem tato vyšší cena.

Příklad: Podnikatel postoupil pohledávku ve jmenovité hodnotě 18 000 Kč za 10 000 Kč. Peníze za postoupenou pohledávku obdrží postupně v následujícím roce v několika splátkách.

MM červen tip 1

Zdanitelným příjmem bude celá jmenovitá hodnota pohledávky, tj. 18 000 Kč bez ohledu na to, za jakou částku je pohledávka postoupena nebo ve skutečnosti zaplacena. Částky přijaté postupně ve splátkách v následujícím období budou nedaňovým příjmem. Pokud by naopak byla pohledávka postoupena za 20 000 Kč, bude zdanitelným příjmem částka 20 000 Kč.

Pohledávky a evidence plátce DPH

Plátce DPH samozřejmě eviduje navíc daň z přidané hodnoty, případně i spotřební daň. Z evidence plátce DPH musí být zřejmé daňové závazky nebo pohledávky za každé zdaňovací období. Daňová povinnost či nárok na odpočet vyúčtovaný v daňovém přiznání vzniká porovnáním daně na výstupu s daní na vstupu. Podnikateli vzniká daňový závazek nebo naopak pohledávka vůči státu, kterou zaeviduje v evidenci pohledávek. Čtěte více: Daňová evidence u plátce DPH

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).