Hlavní navigace

Víte, který majetek lze vložit do podnikání?

27. 1. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Chcete založit obchodní společnost a máte málo finančních prostředků na povinný vklad? Možná máte doma majetek, který lze do podnikání vložit. Majetek se ocení v reprodukční pořizovací ceně a může nahradit chybějící peníze.

Základní kapitál společnosti je souhrnem peněžitých a nepeněžitých vkladů všech společníků do společnosti. Vyjadřuje se v českých korunách. Každý společník se účastní na základním kapitálu svým vkladem. Ne všechny podnikatelské subjekty musí vytvářet povinně základní kapitál. Základní kapitál není předepsán u veřejné obchodní společnosti. Ani podnikatelé – fyzické osoby, nemají předepsáno, kolik musí do svého podnikání vložit.

Základní kapitál vytváří povinně:

  • komanditní společnosti (podle obchodního zákoníku je předepsaný vklad pro komanditisty),
  • společnost s ručením omezeným (u společností založených do 1.1.2001 nesmí být základní kapitál nižší než 100 tis. Kč, u společností, které byly založeny později, nesmí být kapitál nižší než 200 tis. Kč.),
  • akciová společnost („akciovky“ založené do roku 2001 mají minimální základní kapitál 1 mil. Kč, ty, které vznikly po 1.1.2001, mají předepsaný minimální základní kapitál nejméně 2 mil. Kč).

Výše základního kapitálu se zapisuje do obchodního rejstříku. Čtěte více: Společník s.r.o. může být zaměstnanec a pobírat mzdu

Vklady do základního kapitálu ocení znalec určený soudem

Vklad společníka do společnosti může být peněžitý nebo nepeněžitý. Peněžitý vklad je souhrnem vložených finančních prostředků. Nepeněžitým vkladem může být majetek, jehož hodnota je zjistitelná a který lze hospodářsky využít v podnikání (§ 59 obchodního zákoníku). Nepeněžitý vklad musí být vždy splacen před zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Nepeněžité vklady:

Obchodní zákoník určuje, co lze a nelze do podnikání vložit. Nepeněžitým vkladem jednoznačně nemohou být závazky, i když je patrné, že by z nich v budoucnu plynuly společnosti příjmy. Jednoduše řečeno, pokud by si společník myslel, že do společnosti vloží nasmlouvané obchody, které přinesou společnosti zisk, není to možné. I když mají tyto smlouvy nespornou hodnotu. Čtěte více: Na vstupu do cizí společnosti se dá finančně vydělat 

Příkladně, společník by uzavřel smlouvu, že společnost, do které vstupuje, provede služby nebo jiné práce zákazníkovi v hodnotě 100 tisíc korun. Tato smlouva nemůže být brána jako nepeněžitý vklad do podnikání.

Hodnota nepeněžitého vkladu musí být předem známa, uvede se při zakládání společnosti ve společenské smlouvě, případně zakladatelské listině. Nepeněžitý vklad do společnosti s ručením omezeným či do akciové společnosti musí být vždy ohodnocen nezávislým znalcem, kterého jmenuje soud. Čtěte více: Kupujete nemovitost pro podnikání? Máme tipy, jak nenaletět

Nezávislého znalce navrhuje zakladatel, případně, pokud se jedná o další vklad společníka do existující společnosti, samotná společnost. Soud není návrhem na znalce vázán, o návrhu na určení znalce musí rozhodnout do 15 dnů od doručení. Odměna za zpracování posudku je smluvní a hradí ji vždy společnost nebo zakladatelé. Pokud se na výši odměny znalec a společnost nedohodnou, výši odměny určí soud.

Co najdete v posudku znalce?

  • popis nepeněžitého vkladu,
  • způsob, jak byl majetek oceněn,
  • částku, na kterou byl nepeněžitý vklad oceněn.

Majetkový vklad je oceněn tzv. reprodukční pořizovací cenou. Ta se používá pro ocenění majetku mimo peněz a cenin, který byl nabyt bezúplatně a pro majetek, který byl vytvořen vlastní činnosti, ale nelze zjistit přesně vlastní náklady (zákon o účetnictví – část čtvrtá). Čtěte více: Reálnou hodnotu majetku zjistíme až při směně

Nepeněžité vklady do společnosti s ručením omezeným

Výše vkladu jednoho společníka do společnosti s ručením omezeným musí činit alespoň 20 tisíc korun. Pokud se společník rozhodne, že bude vkládat nepeněžitý vklad, uvede se ve společenské smlouvě částka, která se započítá jako vklad společníka. Čtěte více: Podnikejte jako rovnocenní partneři – s.r.o. versus sdružení

Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno nejméně 30 % z každého upsaného peněžitého vkladu. Nepeněžité vklady musí být uhrazeny ve výši 100 %. Celkově musí být v okamžiku zápisu společnosti do obchodního rejstříku splaceno alespoň 100 tisíc korun.

Nesplacený vklad, ke kterému se společník zavázal ve společenské smlouvě, musí být uhrazen nejpozději do 5 let od vzniku společnosti nebo návrhu na navýšení kapitálu novým vkladem. Čtěte více: Je „eseróčko za korunu“ opravdu terno?

společnosti s ručením omezeným se povinně zapisuje do obchodního rejstříku celková výše základního kapitálu, výše vkladu každého společníka do základního kapitálu a rozsah splacení vkladu (§ 36 obchodního zákoníku).

Anketa

Jak podnikáte?

Prodat nebo vložit?

Společník může svůj majetek do firmy dostat i jinak než vkladem. Ani společnost nemá vždy zájem o navýšení základního kapitálu dalšími vklady. Majetek, který chce společník do společnosti vložit, může společnosti jednoduše prodat. V takovém případě společnost majetek neocení reprodukční pořizovací cenou. Majetek se bude ve společnosti evidovat v pořizovací ceně, jejímž základem je kupní cena. Čtěte více: Jít na trh v kůži OSVČ či se schovat pod křídly s.r.o.?

U takového obchodu (společník jako prodávající na straně jedné a jeho společnost jako kupující na straně druhé), se doporučuje stanovit kupní cenu, vzhledem ke spříznění osob, v tzv. ceně obvyklé.

Společník jakožto fyzická osoba (prodávající) pak dále řeší, zda se příjem z prodeje zdaní daní z příjmů fyzických osob nebo je tento příjem od daně osvobozen. Čtěte více: Příjem z prodeje majetku je většinou osvobozen od daně

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).