Hlavní navigace

Je "eseróčko za korunu" opravdu terno?

30. 10. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 258398
"Eseróčko za korunu" víří podnikatelské vody, i když je to realita nejdříve roku 2012. Podnikatel by si ale měl uvědomit, jestli je firma s korunou v základním kapitálu opravdu takové terno, jaké jsou důvody snížení a co z toho pro něj plyne.

Nedlouho po tom, co Ministerstvo spravedlnosti postoupilo k veřejné diskuzi nový občanský zákoník, udělalo to samé s novým návrhem obchodního zákoníku. K tomu může nejen podnikatelská veřejnost zasílat své připomínky do konce října. Čtěte více: Občanský zákoník se dotkne podnikatelů. Nejdříve v roce 2012 

Pozornost vzbudil především fakt, že nový obchodní zákoník počítá se snížením základního kapitálu na 1000 korun nebo s jeho výší podle dohody v zakladatelské smlouvě. Teoreticky tedy až na pouhou jednu korunu. Zároveň ale návrh zákona nijak neomezuje horní hranici základního kapitálu, která závisí pouze na domluvě a rozhodnutí zakladatelů společnosti.

Vklad – § 136 navrhovaného obchodního zákoníku: Není-li výše vkladu určena společenskou smlouvou, činí 1000,– Kč.

Firma „za korunu” není zadarmo, podle ministerstva roste odpovědnost jednatelů za insolvenci

Podle Zuzany Steinerové, ředitelky tiskového odboru a tiskové mluvčí Ministerstva spravedlnosti ČR, je nejdůležitější novinkou nového obchodního zákoníku zcela určitě fakt, že se upouští (po vzoru evropských právních řádů) od vztažení evropské regulace akciové společnosti i na společnost s ručením omezením. Tím se právní režim s.r.o. uvolňuje, ovšem nikoliv bezbřeze, když využívá obecná pravidla o správě obchodních společností. Mezi konkrétní změny zejména patří, že společník může mít více podílů, podíl může být představován cenným papírem nebo že není stanovena fixní výše základního kapitálu, tvrdí pro server Podnikatel.cz Steinerová.

Důvodem zavedení tohoto pravidla byla především snaha zjednodušit právní režim společností s ručením omezeným, objasňuje tisková mluvčí motivy ke snížení základního kapitálu. Podobným směrem se podle ní vydaly i jiné evropské státy jako například Velká Británie, Francie nebo Německo. Dodává však, že v návaznosti na to nový zákon také stanoví, že ochranu věřitelů zajišťují, kromě ustanovení o správě majetku společnosti a odpovědnosti jednatelů, také pravidla o testu insolvence. Znamená to, že společnost nesmí poskytnout žádné plnění, pokud by si tím způsobila úpadek. Věřitelům se tak dostává bezpečnější ochrany, při které není spoléháno na fiktivní částku v účetnictví, ale stojí se na reálném stavu majetku společnosti a odpovědnosti jednatelů, věří Steinerová. Čtěte více: Jste v úpadku? Teď máte větší šanci firmu zachránit

V reakci na spornost role základního kapitálu a novou dikci insolvenčního práva se zavádí pravidlo, že se výplaty prostředků společnosti testují také testem insolvence (podle § 3 insolvenčního zákona). Toto řešení je spojeno také s částečným odklonem od role základního kapitálu u s.r.o. a je společně s pravidly správy obchodních korporací dalším stavebním kamenem ochrany věřitelů a společníků.

Zdroj: Důvodová zpráva k obchodnímu zákoníku, Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministerstvo ústy své tiskové mluvčí tvrdí, že podnikání formou společnosti s ručením omezením bude moci podnikatel více přizpůsobit svým aktuálním podmínkám. Na druhou stranu by ale měly být také efektivněji, než jsou podle stávajícího obchodního zákoníku, chráněny třetí osoby. Je možné, že jedním z efektů bude i zvýšení počtu společností s ručením omezeným, dodává Steinerová.

Obchodní zákoník je podle ní těsně spjatý s novým občanským zákoníkem, účinné by tedy měly být od stejného data. Pravděpodobný je tak rok 2012. Návrh obchodního zákona je vnímán vcelku pozitivně jak mezi odborníky, tak napříč celým politickým spektrem, uzavírá optimisticky tisková mluvčí.

Advokát: Pro věřitele je to stejné

Srovnání s právní úpravou společnosti s ručením omezeným v jiných státech Evropské unie nabízí advokát Miroslav Dubovský, partner pražské kanceláře Lovells. Minimální výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným, jak je navrhována v připravovaném obchodním zákoně, není ve členských státech Evropské Unie ničím neobvyklým, upozorňuje. Velká Británie podle něj na soukromé obchodní společnosti neklade žádné kapitálové požadavky a ochranu věřitelů řeší jinak – například osobním ručením jednatelů za závazky společnosti. K založení společnosti ve Francii stačí podnikateli jedno euro. Také v rámci Evropské unie je projednáván návrh tzv. Evropské soukromé společnosti (Société privée européenne – SPE), jejíž základní kapitál je předpokládán ve výši 1 eura. Pro úplnost je však třeba podotknout, že země s právní úpravou historicky nejbližší české, tedy Rakousko a Německo, k radikálnímu a plošnému snížení požadavku na základní kapitál zatím nepřistoupily, dodává pro server Podnikatel.cz.

Advokát předpokládá, že snížením základního kapitálu by se české eseróčko mohlo stát atraktivnější pro ty podnikatele, kteří kvůli nízkému základnímu kapitálu uvažovali o založení firmy právě například ve Velké Británii nebo Francii. Čtěte více: Britské společnosti – inspirace pro legislativu v Česku?

Situace věřitele je podle něj v případě potíží společnosti v konečném důsledku stejná, bez ohledu na to, jestli má firma základní kapitál 200 tisíc nebo jednu korunu. Čtěte více: Pohledávky nemusí skončit u soudu, řešit je můžete i jinak

V souvislosti s připravovaným občanským zákoníkem je zájem na odstranění dvoukolejnosti režimu obchodněprávních a občanskoprávních závazkových vztahů, tedy zejména závazkových vztahů mezi podnikateli v rámci jejich podnikatelské činnosti a ostatními závazkovými vztahy, vysvětluje Dubovský. Závazkové vztahy by tak upravoval pouze nový občanský zákoník, obchodní by zase upravoval obchodní společnosti a družstva. Vyřeší se tak podle něj například nejednotná úprava promlčení. Pokud se podaří tuto koncepci uspokojivě promítnout do návrhů nových zákonů a schválit, půjde o velice přínosnou úpravu, uzavírá pro server Podnikatel.cz.

Podnikatelé: Optimismus i skepse

Každopádně se na to těším, konečně se v zakládání s.r.o. přiblížíme normálním zemím, píše v diskuzi serveru Podnikatel.cz čtenář podepsaný jako Standa. Doufám, že ještě zruší nebo aspoň sníží šílené poplatky notáři a za zápis do obchodního rejstříku, dodává a navrhuje zrušení podmínky notarizace zakladatelské smlouvy.

Na serveru Podnikatel.cz se ale ozývají i skeptičtější hlasy: Vy si děláte iluze, že to schválí? Klid, tohle by pomohlo malým podnikatelům, takže se to realizovat nebude. Blíží se volby. Toť vše. A to včetně doporučení zakládat raději firmu v zahraničí než v Česku. Kašlete na českou justici, pokud to opravdu myslíte ve velkém a nechcete být jako většina, uzavírá diskuzi čtenář podepsaný ZZ.

účto únor klímová

Nemyslím si, že snížení kapitálu povede k „lehčímu” podnikání, respektive k návalu na zřizování s.r.o. S.r.o. jako takové má jiné neduhy, jako např. povinnost vést podvojné účetnictví, s tím spojené náklady na lepší účetní, je třeba zvát v určitých případech notáře, posílat výsledky na obchodní rejstřík a další povinnosti, odpovídá Bedřich Danda, předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR, na otázku serveru Podnikatel.cz, jestli snížení základního kapitálu povede k větší atraktivitě s.r.o. mezi podnikateli.

Vybavíte si nějaké legislativní absurdity, které se týkají vašeho podnikání a komplikují vám život?

Důležitá není koruna, ale povinnosti a zodpovědnost

Podle důvodové zprávy k návrhu obchodního zákoníku je jedním ze snah nové právní úpravy zvýšení atraktivity společnosti s ručením omezeným mezi podnikateli. Před tím, než se podnikatelé začnou z „eseróčka za korunu” radovat, měli by si ale uvědomit, že nemálo důležitější motivací ke snížení základního kapitálu je prostě ztráta jeho role při insolvenčním řízení. Snížení základního kapitálu je tedy třeba vnímat v kontextu a než podnikající fyzická osoba, možná už v roce 2012, skočí rovnýma nohama do „eseróčka za korunu”, měla by si především uvědomit všechny povinnosti a zodpovědnosti, které z toho pro ni (v odlišnosti s podnikáním jako OSVČ) plynou.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).