Hlavní navigace

Musejí se úroky z běžného účtu danit? Vysvětlujeme na příkladech

26. 3. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Které kapitálové příjmy je třeba zdanit? Patří úroky z běžného účtu do účetnictví nebo musí být zdaněny jako kapitálový příjem? Čtěte návod s příklady.

Za příjmy z kapitálového majetku se podle § 8 zákona o daních z příjmů považují veškeré příjmy, které plynou fyzickým osobám z umístění peněžních prostředků (příp. jiného majetku) v rámci podnikání do bank nebo spořitelen. Patří sem i příjmy plynoucí z umístění finančních prostředků či majetku mezi občany. Jedná se například o nákup cenných papírů, půjčky, vklady, ale i prostředky podnikatele na běžném účtu. Čtěte také: Spolupracující osoby v daňovém přiznání. Máme pro vás návod  

Kapitálové příjmy podléhající srážkové dani

Důležité je rozlišit, zda se jedná o příjmy pocházející ze zdrojů na území České republiky či ze zdrojů v zahraničí. Velká část příjmů pocházejících z České republiky se zdaňuje zvláštní sazbou daně. Za odvod srážkové daně je odpovědný plátce daně. Poplatník takové příjmy do svého daňového přiznání neuvádí. Čtěte také: Jak na skutečné výdaje v daňovém přiznání?

V daňovém přiznání se z tzv. kapitálových příjmů z České republiky se naopak uvádí:

 • 1. úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, úroky a poplatky z prodlení, úroky z vkladů na běžných účtech a úroky z hodnoty splaceného vkladu ve smluvené výši u společníků s.r.o.,
 • 2. úrokové a jiné výnosy z držby směnek,
 • 3. příjmy z prodeje předkupního práva na cenné papíry.

K výše uvedeným příjmům se neuplatňují žádné výdaje. Základem daně jsou samotné příjmy. Výjimkou je prodej předkupního práva, kde je výdajem pořizovací cena předkupního práva.

Úroky na běžných účtech

Úroky na běžných účtech je třeba rozdělit na účty, které slouží a neslouží k podnikání. Úroky z účtů, jež k podnikání neslouží, například běžné sporožirové účty, jsou zdaněny srážkovou daní příslušným peněžním ústavem. Naopak úroky z podnikatelských účtů banky ani spořitelny nesráží. Podnikatel je musí zahrnout do svého daňového přiznání. Příjmy z kapitálového majetku se uvádí samostatně jako příjmy zdaněné podle § 8 zákona o daních z příjmů.

Pokud poplatník vede účetnictví nebo daňovou evidenci, musí je z výsledku hospodaření či závěrky daňové evidence vyloučit a uvést na řádku číslo 38 druhé strany daňového přiznání. Čtěte také: Daňové přiznání při kombinaci zaměstnání s podnikáním snadno a rychle

Dotaz z daňové poradny: Podnikatel a dva účty

Fyzická osoba má dva běžné účty, firemní a sporožirový. Každý měsíc je na jednotlivých účtech úrok menší než 1 Kč. Nevím, jestli mám v daňovém přiznání uvádět tyto úroky jako příjmy z kapitálového majetku nebo je zahrnout do příjmů ze živnosti. A to z obou účtů nebo jen firemního? Táže se v daňové poradně čtenářka. 

Daňový poradce Jan Molín společnos­ti MIVO odpoví­dá, že úrokové příjmy z běžného účtu určeného pro podnikání (nikoliv sporožirového účtu) jsou součástí dílčího základu daně podle § 8 (příjmy z kapitálového majetku). Proto je třeba je uvést do daňového přiznání. Je ale možné je současně zaznamenat do daňové evidence, popř. i jiné evidence (např. tabulka Excel). U příjmů zdaněných srážkovou daní platí, že ty se již v daňovém přiznání neobjevují.

Příjmy z kapitálového majetku plynoucí ze zahraničí

Mezi příjmy z kapitálového majetku, plynoucí ze zahraničí, které se uvádějí vedle příjmů plynoucích ze zdrojů v České republice, patří (mimo výše uvedené – bod 1 až 3):

MM_socky3

 • 4. podíly na zisku, tj. dividendy z majetkového podílu na akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a komanditní společnosti, podíly za členství v družstvu, úroky a jiné výnosy z držby cenných papírů,
 • 5. podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, 
 • 6. úroky a výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách úroky z peněžních prostředků na vkladovém účtu,
 • 7. výnosy z vkladových listů a z vkladů jim na roveň postavených,
 • 8. dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem a z penzijního pojištění, 
 • 9. plnění ze soukromého životního pojištění nebo jiný příjem z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy.

Dotaz z odborné poradny: Vedení úroků v daňové evidenci

Čtenářka v poradně serveru Podnikatel.cz zjišťuje, zda úroky z BÚ (cca 3 Kč) vykázat jako příjmy z kapitálového majetku. Na druhé straně má výdaje za vedení účtu, výdaje za finanční transakce (včetně výdaje za zahraniční úhradu). Má je odpočítat od úroků a zúčtovat do základu daně z kapitálového majetku (vyšla by ztráta) nebo tyto výdaje zaúčtovat jako výdaje z živnosti? 

Redaktorka serveru Podnikatel.cz Mi­riam Lukášová odpovídá, že běžný účet je využíván k podnikatelské činnosti. Proto i náklady související s jeho vedením jsou náklady režijními. Úroky se daní samostatně přes § 8 zákona o daních z příjmů, byť je to zanedbatelná částka. Čtěte také: Kdy nepodáváme daňové přiznání? Vysvětlujeme na příkladech

Příjmy, u nichž se sražená daň započítává

Ovšem do příjmů z kapitálového majetku se zahrnují i příjmy ze zdrojů na území České republiky, u nichž se sražená daň započítává na celkovou daňovou povinnost. Jedná se o příjmy:

 • úrokové příjmy z dluhopisů, vkladních listů a vkladů jim na roveň postavených,
 • úroky, výhra a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách a vkladových účtech,
 • příjmy ze směnky vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele.

Tyto příjmy se do základu daně zahrnují pouze v případě, že jejich zdroj, tedy dluhopis, vkladní knížka apod. je součástí obchodního majetku fyzické osoby – podnikatele. Příjmy se zahrnou do základu daně pro výpočet daňové povinnosti. Na druhou stranu je možné uplatnit sraženou daň jako zaplacenou zálohu. Teoreticky by mohlo vlivem sražené daně dojít i k přeplatku na dani. Samozřejmě je nutné potvrzení plátce příjmu o výši sražené a odvedené daně. Tím může být podle § 38 d odst. 7 zákona o daních z příjmu i kopie výpisu z bankovního účtu. Čtěte také: Měli jste v roce 2011 více zaměstnavatelů? Podáváte daňové přiznání

Jestliže zdrojem příjmů z kapitálového majetku nebyl obchodní majetek, platí pravidlo konečné srážkové daně. Srážkou daně je daňová povinnost jednou a provždy vyrovnána. Do daňového přiznání se příjmy neuvádějí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).