Hlavní navigace

Spolupracující osoby v daňovém přiznání. Máme pro vás návod

19. 3. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Přerozdělením příjmů na spolupracující osoby lze snížit daňovou povinnost i odvod sociálního pojistného. Je však třeba dodržet jisté podmínky. Čtěte jaké.

Využití spolupracujících osob v daňovém přiznání má své stálé místo. Dříve byl tento institut využíván vlivem progresivní daně, kdy bylo výhodné přerozdělit příjmy z vyšší sazby daně na spolupracující osobu s nižšími příjmy. Mohlo by se zdát, že od okamžiku zavedení rovné daně přerozdělení příjmů na spolupracující osoby z důvodu daňové úspory prakticky postrádá smysl.
Dokážeme vám opak. A to včetně ukázky vyplnění daňového přiznání při přerozdělení příjmů na spolupracující osobu. Jak na skutečné výdaje? Čtěte návod

Do konce roku 2007 byla v Česku daň z příjmů fyzických osob progresivní. Pohybovala se v rozmezí od 12 do 32 % podle výše dosažených příjmů. Jednoduše řečeno, čím vyššího příjmu člověk dosáhl, tím vyšší platil daň. Od roku 2008 je stanovena jednotná daň z příjmů fyzických osob pro všechny bez ohledu na výši příjmů na 15 %. Již schválený zákon o jednotném inkasním místě počítá s daní v sazbě 19 %, ovšem bez superhrubé mzdy. Čtěte více: Kdy vypustí zákonodárci JIMa z láhve? 

Institut spolupracující osoby

Institut spolupracujících osob popisuje zákon o daních z příjmů. Zde se v paragrafu 13 uvádí, že příjmy dosažené při podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti provozované za spolupráce druhého z manželů a k nim uplatněné výdaje se rozdělují tak, aby podíl připadající na spolupracujícího manžela (manželku) nečinil více než 50 %. Současně ale částka tato smí činit nejvýše 540 000 korun při spolupráci po celé zdaňovací období nebo 45 000 korun za každý i započatý měsíc spolupráce. Jaké příjmy a kdy je zahrnout do příjmu na manželku?

Rozdělit příjem je možné i na ostatní osoby, žijící  s poplatníkem v do­mácnosti. Ovšem vždy tak, aby jejich podíl na společných příjmech a výdajích činil v úhrnu nejvýše 30 %. Současně částka připadající v úhrnu na spolupracující osoby nesmí překročit 180 000 korun při spolupráci po celé zdaňovací období nebo 15 000 korun za každý i započatý měsíc spolupráce. V tomto případě musí být podíl příjmů i výdajů spolupracujícího manžela (manželky) a dalších spolupracujících osob stejný. Jak zdanit příjmy z pronájmu? Poradíme Vám

Velmi často se zapomíná, že příjmy a výdaje nelze rozdělovat na děti až do ukončení jejich povinné školní docházky a na děti v kalendářních měsících, ve kterých je na ně uplatňováno daňové zvýhodnění. Stejné podmínky platí v případě podílu spolupracující osoby a současného uplatnění slevy na manželku (manžela) bez příjmů. Obojí zkrátka využít nelze.

Úspora na dani a sociálním pojistném

Přesto může být využití spolupracující osoby výhodné. Zejména v případech, kdy spolupracující osoba nemůže z důvodu nízkých příjmů plně využít nez­danitelné částky a slevy na poplatníka. Institut spolupracujících osob má smysl také v případě vedlejší výdělečné činnosti z pohledu sociálního pojistného. Díky limitu pro OSVČ vedlejší lze dosáhnout velké úspory na odvodech důchodového pojištění. Čtěte také: Uplatnění daňového zvýhodnění v daňovém přiznání

Příkladem je rozdíl v zaplacené dani z příjmů a odvodech pojistného před a po přerozdělení na spolupracující osobu – manželku poplatníka. Jedná se o OSVČ s příjmy ve výši 700 000 korun. Manželka dosáhla v zaměstnání příjmu 100 000 Kč.     

Položka Manžel (bez přerozdělení) Manželka Rodina celkem Manžel (přerozdělení) Manželka Rodina celkem
Příjem zaměstnání 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
Příjem podnikání 700 000 Kč 700 000 Kč 560 000 Kč 140 000 Kč 700 000 Kč
Zaplacené úroky 8265 Kč 8265 Kč
Penzijní připojištění 12 000 Kč 18 000 Kč 12 000 Kč 18 000 Kč
Daňové zvýhodnění 11 604 Kč 11 604 Kč
Daň 16 140 Kč –11 604 Kč 4536 Kč 7740 Kč – 8544 Kč –804 Kč
Sociální pojištění 40 880 Kč 0 Kč 40 880 Kč 32 704 Kč 0 Kč 32 704 Kč
Zdravotní pojištění 20 040 Kč 0 Kč 20 040 Kč 20 040 Kč 3781 Kč 23 821 Kč
Daně a pojištění celkem 77 060 Kč –11 604 Kč 65 456 Kč 60 484 Kč –4763 Kč 55 721 Kč
Úspora celkem 9 735 Kč

Tabulka ukazuje, že přerozdělením příjmů a výdajů rodina ušetřila téměř deset tisíc korun.  V tomto případě se spolupráce vyplatila díky využití nezdanitelných částí základu daně u manželky a limitu sociálního pojištění pro OSVČ vedlejší.   

Spočítejte si, kolik zaplatíte na daních: Daňová kalkulačka 2011 – online výpočet pro podnikatele a OSVČ 

OSVČ musí být hlášena na úřadech 

Jestliže se poplatník o rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osobu (případně osoby) rozhodl až nyní, je na ohlášení úřadům pro zdaňovací období 2011 zřejmě pozdě. Spolupráce musí být oznámena finančnímu úřadu, ČSSZ a příslušné zdravotní pojišťovně. Finančnímu úřadu se hlásí do 30 dnů od zahájení spolupráce, OSSZ a zdravotní pojišťovně, stejně jako jiné změny, do 8 dnů po zahájení takové činnosti. Jak upozornila Jana Buraňová z oddělení komunikace ČSSZ:  Oznamovat zahájení spolupráce spolupracujících osob vykonávajících vedlejší SVČ je nutno hned, a ne až při podání přehledu. Učiní-li to OSVČ později, hrozí udělení pokuty a u OSVČ vykonávajících hlavní SVČ i dopočtení penále. Čtěte také: Jak správně na slevy v daňovém přiznání? Podívejte se na příklady

Proto je vhodné využití institutu spolupracujících osob plánovat předem a manželku či manžela na úřady včas přihlásit. Je tedy nejvyšší čas myslet na zdaňovací období 2012. O celkové výši přerozdělení se podnikatel rozhodne až po skončení tohoto zdaňovacího období, a to dle výše dosažených příjmů. Jestliže nebude přerozdělovat nic, podá druhý z manželů nulové přehledy ČSSZ a zdravotní pojišťovně. Daňové přiznání podává pouze, jestliže má tuto povinnost dle § 38 g zákona o daních z příjmů, tj. pro jiný druh příjmů.  

Jak na daňové přiznání u spolupracujících osob? 

Daňové přiznání se vyplní stejným způsobem jako bez spolupracující osoby. Znamená to, že v Příloze č. 1 k daňovému přiznání se na řádku č. 101 a č. 102 se uvedou veškeré poplatníkovi příjmy a výdaje. Příjmy a výdaje přerozdělené spolupracující osobě patří do řádku č. 107 a 108. Čtěte také: Stahujte přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovny

Údaje o spolupracující osobě se uvádí do tabulky G (druhá strana Přílohy č. 1). 

Spolupracující  osoba ve svém daňovém přiznání doplní  v Příloze č. 1 příjmy a výdaje do řádku č. 109 a 110 (příjmy a výdaje, které byly na ni přerozděleny). 

Obdobně nezapomene na druhé straně Přílohy č. 1 vyplnit údaje o osobě, která příjmy a výdaje přerozdělila, tj. tabulka H. 

Foto: www.isi­fa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).