Hlavní navigace

Jak správně na slevy v daňovém přiznání? Podívejte se na příklady

28. 2. 2012
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Každý poplatník může v daňovém přiznání uplatnit alespoň základní slevu. Řada OSVČ má však nárok na další slevy a zvýhodnění. Přinášíme přehled a příklady.

S blížícím se termínem pro podání daňového řízení vyvstává OSVČ řada otázek. Tento fakt dokazuje i daňová poradna na serveru Podnikatel.cz, kde neustále přibývají dotazy týkající se právě daní. Nejasnosti často panují u slev na dani a daňových zvýhodnění. Přinášíme přehled všech slev na dani, které lze využít, podmínky jejich uplatnění a názorné příklady.

Základní sleva

Každý poplatník má právo uplatnit základní slevu, která činí pro loňský rok kvůli “povodňové dani” 23 640 korun. Za rok 2012 (tedy v přiznání, které budete podávat v příštím roce) půjde opět uplatnit sleva 24 840 korun. Slevu může využít každý poplatník, který měl alespoň část roku zdanitelné příjmy. Sleva se vždy uplatňuje v roční výši a nezáleží přitom, kolik měsíců v roce vaše výdělečná činnost trvala. Pokud jste tedy měli příjmy třeba jen 6 měsíců, stejně využijete slevu ve výši 23 640 korun. Čtěte také: Daňové přiznání při kombinaci zaměstnání s podnikáním snadno a rychle

Příklad

Pan Starák měl jako OSVČ v roce 2011 celkové příjmy po odpočtu výdajů 100 000 korun. Výdělečná činnost však trvala pouze od října do prosince (3 měsíce). Pan Starák na daních však nic nezaplatí, jelikož daň před slevou činí 15 000 korun a po odečtení slevy 23 640 korun se dostáváme na nulu. 

Sleva na manželku/manžela

Jestliže jste ženatí (vdaní), můžete v případě splnění některých podmínek uplatnit slevu na manželku (manžela) žijící s vámi ve společné domácnosti. Sleva činí 24 840 korun za rok. Jestliže je manželka (manžel) držitelkou průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka na dvojnásobek. Pokud došlo k uzavření sňatku během roku, 1/12 z částky 24 840 Kč za každý měsíc, ve kterém byla uplatněná osoba k 1. dni manželkou (manželem). Slevu lze uplatnit pouze ročně na základě daňového přiznání. Čtěte více: Manželku za velbloudy vždy neměňte, leckdy se dá odečíst z daní

Abyste mohli slevu uplatit, nesmí příjmy vašeho protějšku přesáhnout hranici 68 000 korun za rok. Příjmy manželky (manžela) nemusíte nijak dokládat, potvrzují se pouze čestným prohlášením v daňovém přiznání. Podnikatelé si mnohdy nejsou jistí, co všechno se do příjmů jejich drahých poloviček počítá. Za příjem se považují hrubá mzda (ne superhrubá), hrubé příjmy z podnikání (ne tedy příjmy minus výdaje, ale tržby), příjmy z pronájmu, důchody ze sociálního zabezpečení (starobní, invalidní), nemocenské dávky, peněžitá podpora v mateřství a dávky v nezaměstnanosti.

Do příjmů se naopak nezapočítává rodičovský příspěvek, dávky státní sociální podpory, zvýšení důchodu pro bezmocnost, stipendium při soustavné přípravě na budoucí povolání, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření. Podrobněji vše rozebírá pokyn D-6 (paragraf 35ba zákona o daních z příjmů). 

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění, se dále do vlastního příjmu nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů (např. nemovitost ve společném jmění manželů je vložená do obchodního majetku podnikajícího manžela a případný příjem z pronájmu této nemovitosti se zdaňuje u manžela, který má nemovitost vloženou do obchodního majetku) a příjem, který se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů (např. příjmy z pronájmu nemovitosti ve společném jmění manželů, se zdaňují jen u jednoho z nich nebo příjmy z prodeje nemovitosti nezahrnuté v obchodním majetku, se rovněž zdaňují jen u jednoho z nich.

Příklad

Pan Novák je OSVČ a chce uplatnit slevu na manželku. Paní Nováková měla v loňském roce 3 měsíce příjmy na dohodu, kdy dostala 30 000 korun. Zároveň s tím dostala za první dva měsíce mateřskou ve výši 20 000 korun a následně dostávala rodičovský příspěvek, který celkově činil 20 000 korun. Pan Novák může slevu uplatnit, jelikož se do příjmů manželky počítá pouze příjem z dohody a mateřská (rodičovský příspěvek nikoli), které dohromady nepřesahují 68 000 korun. 

Sleva z titulu pobírání invalidního důchodu

Sleva na invaliditu prvního a druhého stupně dělá za loňský rok 2520 korun, na invaliditu třetího stupně pak 5040 korun. Jestliže se změní nárok na invalidní důchod (zvýšení na třetí stupeň nebo snížení z třetího stupně na druhý), rozhoduje oprávněnost k prvnímu dni měsíce, ve kterém byl vyplácen. Může se stát, že dojde k souběhu invalidního a starobního důchodu. Poté musí poplatníci, kteří dosud pobírali invalidní důchod, a přijde jim oznámení, že se jejich důchod stává důchodem starobním, požádat o posouzení podmínek finanční úřad, který rozhodne o uplatnění slevy. K uplatnění slevy poslouží kopie výměru o přiznání důchodu a potvrzení o výplatě důchodu. Čtěte také: Na věku nezáleží. Víme, jak podnikat v důchodu v roce 2012

Příklad

Pan Střeďák zahájil v březnu 2011 podnikání. K 1. listopadu mu byl přiznán invalidní důchod třetího stupně. Pan Střeďák může kromě základní slevy uplatit i slevu z titulu pobírání invalidního důchodu a to ve výši 2/12 z 5040 korun, tedy 840 korun.

Sleva pro držitele ZTP/P

Slevu na dani mohou uplatnit také držitelé průkazu ZTP/P. Její výše činí 1/12 částky 16 140 korun za každý měsíc, na jehož počátku byl poplatník držitelem průkazu ZTP/P. Dokládá se průkazem ZPT/P (v roce 2012 je nahrazen takzvanou kartou sociálních systémů). Čtěte také: V roce 2012 se mění podmínky zaměstnávání OZP

Sleva na studenta

Na speciální slevu mají nárok rovněž podnikající studenti. Konkrétně se jedná o částku 4020 korun, o kterou si mohou snížit svoji daňovou povinnost. Tato sleva platí pro OSVČ – studenty, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání a to až do 26 let věku, případně 28 let věku u prezenční formy doktorského studia na vysoké škole. Do slevy se počítá i měsíc, kdy OSVČ dosáhne 26 let (případně 28 let). Nárok na slevu má student za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jeho studium trvalo. K daňovému přiznání se pak přikládá potvrzení o studiu. Čtěte více: Kdy a jak uplatnit slevu na dítě a studenta? Čtěte jednoduchý návod

V případě studia vysoké školy se může jednat o prezenční, distanční i kombinovanou formu studia. Sleva ale neplatí pro formu celoživotního vzdělávání. Pokud splňuje OSVČ podmínky jen pro část roku, uplatní 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku podmínky splňuje. Pokud je poplatník studentem celý rok, nezáleží, kolik měsíců z toho měl příjmy. Slevu uplatňuje v plné výši.

Příklad

Pan Lhoták je OSVČ a student prezenčního magisterského studia na vysoké škole. 26. února 2011 dosáhl 26 let. Studentem zůstal po celý rok 2011. Pan Lhoták tedy může uplatit kromě dalších slev také slevu na studenta ve výši 670 korun (4020/12*2).

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

OSVČ mohou v neposlední řadě uplatnit i slevu, respektive zvýhodnění na vyživované dítě ve společné domácnosti. Vždy o 1/12 z částky 11 604 Kč na každé dítě od měsíce, ve kterém se narodilo nebo byly splněny podmínky podle § 35c zákona o daních z příjmů. Pro rok 2012 se tato částka zvýšila na 13 404 korun, půjde ji však využít až v přiznání za rok 2012. Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu. Od letošního roku se zvýšila i maximální výše ročního daňového bonusu z 52 200 Kč na 60 300 Kč. Zvýhodnění na dítě může uplatnit pouze jeden z poplatníků, kteří spolu žijí ve společné domácnosti. Daňový bonus pak může získat pouze poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, tedy 48 000 korun.

Za vyživované dítě se považuje nezletilé dítě, které žije s poplatníkem ve společné domácnosti, včetně měsíce, kdy dovrší 18 let. Dále zletilé dítě do 26 let věku, které nepobírá invalidní důchod třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Poplatník prokáže nárok na slevu potvrzením, že druhý z manželů daňové zvýhodnění neuplatňuje. U zletilých dětí je nutné potvrzení školy o studiu. Čtěte také: Kdy a jak uplatnit daňové zvýhodnění na dítě. Poradíme vám 

školení účto leden 23 Kučerová

Příklad

Panu Vekslákovi, OSVČ, se narodilo 26. července dítě, které s ním žije ve společné domácnosti. Kromě základní slevy může pan Vekslák použít i daňové zvýhodnění, a to ve výši 6/12 z 11 604 korun, tedy 5802 korun. Toto zvýhodnění se může v závislosti na příjmech pana Veksláka stát i bonusem.

Slevy na dani 2011 2012 2012 (měsíčně)
Poplatník 23640 24840 2070
Manžel/ka bez příjmů 24840 24840 neuplatňuje se
Invalidní důchod I. a II. stupně  2520 2520 210
Invalidní důchod III. stupně 5040 5040 420
Držitel průkazu ZTP/P 16140 16140 1345
Student 4020 4020 335
Daňové zvýhodnění (bonus) na dítě 11604 13404 1117
– maximální daňový bonus 52200 60300 5025
– minimální daňový bonus 100 100 50

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).