Hlavní navigace

Na věku nezáleží. Víme, jak podnikat v důchodu v roce 2012

7. 2. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Podnikat lze úspěšně i ve starobním důchodu. Server Podnikatel.cz přináší přehled, s jakými povinnostmi musí senioři jako OSVČ počítat.

Že vyšší věk nemusí být vždy překážkou, zjišťují každý rok další a další senioři, kteří se rozhodnou v důchodu podnikat. Přinášíme souhrn, co podnikání při penzi obnáší, na co by vydělávající důchodci neměli zapomenout a jak mají své příjmy v roce 2012 danit (včetně povinného pojištění).

Podnikající důchodce = OSVČ vedlejší

Pokud se rozhodnete při pobírání řádného starobního (nebo i invalidního) důchodu podnikat, nic vám v tom podstatě nebrání. Stát totiž nestanovuje pro důchodce žádné speciální podmínky, které by museli před rozjezdem splnit. Stačí tedy zvládnout všechny běžné náležitosti, které se při startu podnikání vyžadují. V případě živnostenského podnikání tedy ohlásit živnost, případně doložit potřebné dokumenty pro jednotlivé živnosti, kontaktovat Českou správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu a finanční úřad. Vzhledem k tomu, že vše dá zvládnout na CzechPOINTu pomocí jednotného registrační formuláře, můžete začít podnikat během několika hodin. Čtěte také: Vedlejší samostatnou výdělečnou činnost oznamte včas

Podnikající senior má navíc výhodu, že je považován za OSVČ vedlejší. To se pozitivně odráží především u zdravotního a sociálního (důchodového) pojištění. Pro penzisty totiž neplatí minimální vyměřovací základ, respektive minimální zálohy. Ty pro letošní rok  činí 1697 korun na zdravotní pojištění a 1836 korun na důchodové pojištění. Místo nich platí důchodce pojistné ze skutečného rozdílu mezi příjmy a výdaji. Mezi zdravotním a důchodovým pojištěním však existují některé odlišnosti. 

Zdravotní pojištění se platí ze skutečného zisku

V prvním roce výkonu samostatné výdělečné činnosti nemusí důchodce hradit žádné zálohy na zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění zaplatí najednou po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý rok, ze kterého se pojistné vypočte. Pojistné činí 13,5 % z poloviny rozdílu mezi příjmy a výdaji (daňového základu). V dalších letech se pak platí zálohy dle skutečného zisku v předchozím roce.

Příklad

Pan Ježibab, starobní důchodce, začal v březnu 2011 podnikat jako OSVČ. Během roku 2011 neplatil žádné zálohy. Zisk za rok 2011 činil 100 000. Zdravotní pojišťovně pak Ježibab zpětně zaplatil 6750 korun (100 000 * 0,5 * 0,135) na pojistném. Jakmile odevzdá přehled o příjmech a výdajích, bude v roce 2012 platit zálohy ve výši 563 korun (6750 / 12).

Důchodovému pojištění se důchodci většinou vyhnou

Také u důchodového pojištění se neplatí v prvním roce žádné zálohy. Na rozdíl od zdravotka se ale důchodce často důchodovému pojištění zcela vyhne. Povinnost platit důchodové pojistné totiž vzniká až od hranice ročního daňového základu (zisku) 60 329 korun. Tato částka se poměrně snižuje na počet měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti. Pro každý měsíc to znamená 5 028 korun. Jakmile podnikající senior překročí tuto mez, zaplatí pojistné, podobně jako v případě zdravotního pojištění, z rozdílu mezi příjmy a výdaji. V dalším roce se poté hradí zálohy dle skutečného zisku v minulém roce. Důchodce se rovněž může k platbám důchodového pojištění přihlásit dobrovolně.

Příklad

Paní Rumburaková, starobní důchodkyně, začala podnikat na začátku rok 2011. Během roku 2011 neplatila žádné zálohy na důchodové pojištění. Celkově vydělala po odpočtu výdajů 150 000 korun. to znamená, že jí vznikla povinnost zaplatit důchodové pojištění, které za rok 2011 činilo 21 900 korun (150 000 * 0,5 * 0,292). V roce 2012 musí paní Rumburaková po podání přehledu platit zálohy na důchodové pojištění ve výši 1825 korun (21 900 / 12).

Limity pro daně důchodce netrápí

V otázce daní z příjmů se v roce 2012 rovněž nic výrazného neměnilo. Za rok 2011 uplatní důchodce slevu na poplatníka (pro rok 2011 činila 23 640 korun, pro rok 2012 dělá 24 840 korun)), případně další zákonné slevy a odpočty. Většině seniorů proto vychází nulová daň. I tak ale musí podat daňové přiznání. Čtěte také: I v důchodovém věku můžete bez obav podnikat

Už od roku 2011 také platí pro důchodce hranice příjmů 840 000 korun ročně (součet důchodů a dalších příjmů), která po překročení zakládá povinnost platit daň z příjmů i z důchodu. Jestliže tak má senior roční penzi 150 000 korun a podnikáním vydělá 800 000 korun, musí zdanit i důchod. Pro samotnou penzi platí limit 288 000 korun ročně (36násobek minimální mzdy), do kterého se důchod neplatí. Pokud dojde k jeho překonání, platí se daň pouze z důchodu nad tuto hranici.

Podnikání v důchodu může zvýšit samotnou penzi

Jestliže v důchodu podnikáte, může vám to zvýšit samotnou penzi. Konkrétně jde o nárůst 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti. Nárok na zvýšení důchodu vznikne buď vždy až po dvou letech nepřetržitého výkonu výdělečné činnosti, nebo po jejím ukončení. Senior musí rovněž vykonávat výdělečnou činnost, která zakládá účast na důchodovém pojištění. Pro zvýšení důchodu se hodnotí doba odpracovaná až po 31. prosince 2009, upřesnila Jana Buraňová z oddělení komunikace ČSSZ. 

Pokud důchodce splňuje podmínky, musí si o zvýšení požádat, jelikož neprobíhá automaticky. Svůj nárok je potřeba doložit evidenčním listem důchodového pojištění. Čtěte více: Jste v důchodu? Podnikejte a důchod vám poroste

Příklad

Důchodce pobírá starobní důchod a podnikal od 1. června 2010 do 31. května 2011. Má skutečně odpracováno 360 kalendářních dnů. Jeho výdělečná činnost skončila a požádá si od 1. června 2011 o zvýšení důchodu. Starobní důchod činí 12 110 korun (tj. 2 230 korun základní výměra v roce 2011 a 9 880 korun procentní výměra). Důchod se mu navýší o 0,4 % výpočtového základu, tedy o částku 56 korun (zaokrouhleno na celé koruny nahoru). Jeho důchod bude nově činit 12 166 korun.

Předčasný důchod limituje výdělek

Lidé, kteří chtějí podnikat v předčasném důchodu, mají situaci o něco komplikovanější. Pokud totiž dosáhnete v předčasném důchodu při podnikání ročního zisku 60 329 korun a více, ztratíte nárok na předčasný důchod. Teprve při dosažení řádného důchodového věku se situace mění. Důchodce již může mít zisk i vyšší a přesto neztratit nárok na důchod. Čtěte více: I předčasný starobní důchodce může podnikat

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).