Hlavní navigace

Jaké příjmy a kdy je zahrnout do limitu pro uplatnění slevy na manželku?

9. 3. 2012
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 631791
Poplatník musí vědět, které příjmy a do jakého období se pro limit slevy na manželku zahrnují. Patří např. mateřská vyplacená v lednu do roku 2011 nebo 2012?

V souladu s § 35 ba zákona o daních z příjmů náleží poplatníkovi sleva 24 840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti. Podmínkou je, že manželka nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč. Jestliže je manželka (manžel) držitelkou průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek. Čtěte také: Uplatnění daňového zvýhodnění na děti v daňovém přiznání

Potíže často činí, co do vlastního příjmu manželky (manžela) zahrnout. To je vyjmenováno v § 35 ba zákona o daních z příjmů, podrobněji v metodickém pokynu D – 6. Tento pokyn nahradil pokyn D – 300. Přestože byl schválen až koncem období roku 2011, pro zdaňovací období roku 2011 se již postupuje podle nového pokynu. 

Stahujte metodický Pokyn D – 6

Příjmy, které se do limitu zahrnují

Do celkové částky ročního příjmu 68 000 korun patří veškeré příjmy „v hrubém“ od zaměstnavatele, z podnikání, z nájmu atd. Dále se zde zahrnují:  

 • všechny druhy důchodů
 • nemocenská
 • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti
 • ošetřování člena rodiny
 • podpora v nezaměstnanosti
 • peněžitá pomoc v mateřství.

Příjmy, které se do limitu nezahrnují

Naopak do příjmů manžela či manželky se nezahrnují:

 • dávky státní sociální podpory
 • dávky sociální péče
 • dávky pomoci v hmotné nouzi
 • příspěvek na péči, sociální služby
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách,  který je od daně osvobozen.

A mocenské dávky vyplacené v roce 2012 za prosinec 2011?

Nejasnosti často vznikají při určení období, do kterého příjem započítat. Tedy zda patří do období, kdy přišly fyzicky poplatníkovi na účet nebo do období, za které náleží. Samozřejmě se jedná o dávky na přelomu roku. Protože to zákon o daních z příjmů v § 35 ba ani v pokynu D- 6 nepopisuje, obrátil se server Podnikatel.cz na ministerstvo financí. Tisková mluvčí MF Jaroslava Musilová, upřesnila, že pojem sociální dávky zahrnuje soubor dávek ze  systému sociálního zabezpečení jehož  součástí je i nemocenské pojištění. Čtěte také: Jak správně na slevy v daňovém přiznání? Podívejte se na příklady

Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky dle § 6 zákona o daních z příjmů mezi, které spadají i dávky z nemocenského pojištění vyplacené poplatníkovi nebo obdržené poplatníkem nejdéle do 31 dnů po skončení zdaňovacího období, za které byly dosaženy, se považují za příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaňovacího období. Příjmy vyplacené nebo obdržené po 31. dni po skončení zdaňovacího období jsou příjmem zdaňovacího období, ve kterém byly vyplaceny nebo obdrženy. Například mateřská za měsíc prosinec 2011 vyplacená v lednu 2012 se počítá do limitu (68 000 Kč ročně ) v roce 2011, vysvětlila Jaroslava Musilová.   

Poznámka: Období zahrnutí příjmů se již posuzuje jiným způsobem, vysvětlení například zde, případně pokyn GFŘ D-22 z roku 2015. 

A co výsluhové příspěvky a příspěvky na bydlení vojákům? 

Obdobně nejasné jsou například výsluhové příspěvky a příspěvky na bydlení vojákům. Tisková mluvčí ministerstva financí Jaroslava Musilová server Podnikatel.cz ujistila, že vyplacené výsluhové příspěvky a příspěvky na bydlení vojákům se v roce 2011 do stanoveného limitu příjmů manžela/manželky počítají. Čtěte také: Příspěvek zaměstnavatele na penzijko matce na mateřské či rodičovské? 

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).