Hlavní navigace

Co a za jaké období se počítá do limitu příjmů pro uplatnění slevy na manželku?

12. 2. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Máte jasno v zápočtu příjmů do limitu 68 000 korun? Můžete se mýlit, existují dvě výkladová stanoviska. Čtěte to aktuální od generálního finančního ředitelství.

Je tomu dva roky, co server Podnikatel.cz řešil otázku zahrnutí příjmů vyplacených na přelomu roku do limitu 68 000 korun pro odpočet na manželku. Ač se to zdá neuvěřitelné, názory úřadů na tuto problematiku se změnily, přestože legislativa zůstala stejná. A může na to doplatit nejeden daňový poplatník. Čtěte, jak dle aktuálního výkladu zahrnout do limitu příjmy vyplacené bezprostředně po skončení roku.

Sleva na manželku/manžela

V souladu s § 35 ba zákona o daních z příjmů náleží poplatníkovi sleva 24 840 korun na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti. Podmínkou je, že manželka nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 korun. Jestliže je manželka (manžel) držitelkou průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 korun na dvojnásobek.

Co se do vlastního příjmu manželky (manžela) zahrnuje, vyjmenovává § 35 ba zákona o daních z příjmů, podrobněji metodický pokyn D – 6.

Příjmy, které se do limitu zahrnují:

Do celkové částky ročního příjmu 68 000 korun patří veškeré příjmy „v hrubém“ od zaměstnavatele, z podnikání, z nájmu atd. Dále se zde zahrnují:  

 • všechny druhy důchodů,
 • nemocenská,
 • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,
 • ošetřování člena rodiny,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • peněžitá pomoc v mateřství,
 • odměny pěstouna a další.

Příjmy, které se do limitu nezahrnují:

Naopak do příjmů manžela či manželky se nezahrnují:

 • dávky státní sociální podpory,
 • dávky pěstounské péče,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči, sociální služby,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření,
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen.

Příjmy vyplacené na přelomu roku

V otázce, co do limitu příjmů manželky (manžela) zahrnout, je jasno, ale potíže činí otázka, do kterého období tyto příjmy zahrnout. V roce 2012 server Podnikatel.cz citoval vyjádření mluvčí ministerstva financí Jaroslavy Musilové, jež potvrdila, že se dávky (nemocenské, podpora v nezaměstnanosti atd.) vyplacené poplatníkovi nebo obdržené poplatníkem nejdéle do 31 dnů po skončení zdaňovacího období, za které byly dosaženy, považují za příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaňovacím období. Například mateřská za měsíc prosinec 2011 vyplacená v lednu 2012 se počítá do limitu (68 000 korun ročně) v roce 2011. Podrobněji v článku: Jaké příjmy a kdy je zahrnout do limitu pro uplatnění slevy na manželku?

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Úřady mění názory, jak se v tom má sám poplatník vyznat. 

Finanční správa však k otázce uplatnění slevy na manželku (manžela) dle § 35ba zákona o daních z příjmů zaujímá jiné výkladové stanovisko. Tuto skutečnost (dvojí výklad) nedávno zjistila v souvislosti s řešením odpovědi na dotaz poplatníka (čtenáře serveru Podnikatel.cz) v předmětné věci, jenž na uvedené vyjádření poukázal v situaci, kdy mu správce daně doměřil daň pro neoprávněné uplatnění slevy na manželku (postupoval dle citovaného vyjádření mluvčí ministerstva financí).

Jak aktuálně pro server Podnikatel.cz uvedla mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová: V souvislosti s výše uvedeným sdělujeme, že vyjádření tiskové mluvčí Jaroslavy Musilové je odlišné od toho, které zastává finanční správa. Příslušná oddělení Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR, do jejichž působnosti dotazovaná problematika spadá, hodnotila všechny souvislosti ve věci a dospěla k níže uvedenému závěru. Ten také bude v nejbližší době zveřejněn na stránkách finanční správy, tak aby již nedocházelo v této věci k výkladovým rozdílům.

Najděte si svého daňového poradce

Vyzkoušejte novou databázi daňových poradců. Přehledně řazeno podle kraje působnosti, oboru specializace i jazykových možností. Získejte kontakt ihned. Uložte si do záložek: www.podnikatel.cz/danovi-poradci/

Příjmy vyplacené v lednu 2013

Do jakého zdaňovacího období se tedy pro účely posouzení vlastního příjmu manželky (manžela) podle § 35ba zákona o daních z příjmů zahrnují dávky např. nemocenská, mateřská, podpora v nezaměstnanosti, ošetřovné obdržené manželkou (manželem) poplatníka v průběhu ledna 2014, které se započítávají do limitu 68 000 korun, jež je určující pro uplatnění slevy na manželku (manžela) dle § 35ba zákona o daních z příjmů. Do zdaňovacího období roku 2013 nebo 2014?

Dle aktuálního názoru Generálního finančního ředitelství a ministerstva financí se do vlastního příjmu manželky (manžela) pro uplatnění slevy na dani v souladu s §35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů, zahrnují veškeré příjmy s výjimkou příjmů výslovně uvedených v § 35ba odst. 1 písm. b) tohoto zákona. Do tohoto příjmu manželky (manžela) se zahrnují příjmy dosažené v daném zdaňovacím období, tj. od 1. ledna do 31. prosince daného kalendářního roku, bez ohledu na skutečnost, zda jde o dávky jako je mateřská, nemocenská, ošetřovné, podpora v nezaměstnanosti či jiné příjmy. To znamená, že mateřská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, ošetřovné vyplacené v lednu 2014 se započítávají do vlastního příjmu manželky (manžela) ve zdaňovacím období roku 2014, sděluje Petra Petlachová.

Pro úplnost mluvčí za Generální finanční ředitelství dodává, že u příjmů ze závislé činnosti dle § 6 zákona o daních z příjmů se postupuje podle § 5 odst. 4, v němž je uvedeno: Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6) vyplacené poplatníkovi nebo obdržené poplatníkem nejdéle do 31 dnů po skončení zdaňovacího období, za které byly dosaženy, se považují za příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaňovacím období. Znamená to, že se příjmy ze závislé činnosti ( ze zaměstnání) vyplacené za prosinec 2013 až v lednu 2014 zahrnují do vlastního příjmu manželky (manžela) do zdaňovacího období roku 2013

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).