Hlavní navigace

Kdy vypustí zákonodárci JIMa z láhve?

14. 2. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Zákon o jednom inkasním místě (JIM) již vyšel ve Sbírce listin. Má výrazně zjednodušit administrativu. Bude odvod z úhrnu z mezd skutečně jednodušší?

O připravovaných změnách v souvislosti se zavedením jednoho inkasního místa (JIM) již server Podnikatel.cz postupně informoval. Zákon vyšel 30. prosince 2011 ve Sbírce listin pod číslem 458/2011 Sb. Připomeňme si, jaké změny nás čekají. Čtěte také: Co se mění od roku 2012 v příjmovce?

Agenda odvodů bude přenesena na berňák

V první řadě dochází i přenosu kompetencí ke správě sociálního a zdravotního pojištění na finanční úřady. To přináší řadu dalších změn:  

 • přiznávání daní i obou pojistných na jednom formuláři,
 • placení na jeden účet,
 • kontrola všech odvodů najednou z jednoho místa,
 • sjednocení procesních pravidel (lhůty, pravidla pro doručování, pro odvolání apod.). 

K odvodu z úhrnu mezd podrobněji

Odvodem z úhrnu mezd na veřejná pojištění je nazýván odvod peněžitých plnění placených zaměstnavatelem za zaměstnance. Patří sem pojistné na sociální zabezpečení (nemocenské a důchodové), zdravotní pojištění a nově také pojistné na úrazové pojištění. Při stanovení základu k odvodu úhrnu mezd se bude vycházet ze základu pro výpočet zálohy na daň z příjmů, případně základu pro srážkovou daň (nepřesahující 5000 korun měsíčně bez podpisu daňového prohlášení).

Podstatnou změnou v porovnání se současným stavem je rozdíl v zastropování odvodů. V současné době se strop pro odvody počítá u každého zaměstnance zvlášť. Přičemž hranice maximálního vyměřovacího základu pro sociálko činí 48násobek a pro zdravotko 72násobek průměrné mzdy stanovené z období bezprostředně předcházejících dvou let. Nově se nebude strop určovat z příjmů jednotlivých zaměstnanců zaměstnavatele, ale jako součin průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců a 48násobek průměrné mzdy. Zcela logicky tím zastropování odvodů pojistného skončí. Čtěte také: Firmy na dani z úhrnu mezd prodělají, prakticky totiž končí stopy pojistného

Rozdělení na dílčí základy

Naprostou novinkou má být rozdělení základu odvodu na dílčí základy odvodu. Ty zaměstnavatel vytvoří rozdělením příjmů zahrnovaných do základu odvodu do skupin, podle toho, na kterých veřejných pojištěních zakládají jednotlivým pracovníkům účast. Například první skupina budou příjmy podléhající všem odvodům (důchodové, nemocenské, zdravotní i úrazové), druhá skupina bude podléhat jen zdravotnímu pojištění, třetí pouze nemocenskému a důchodovému, čtvrtá žádnému pojištění atd. K jednotlivým skupinám bude přiřazena sazba, podle toho, jakým odvodům příjmy podléhají. Čtěte také: Daňová reforma v praxi. Tisíce podnikatelů se stanou plátci DPH 

Pojistné sazby
Druh odvodu z mezd Sazba
Důchodové pojištění 21,5 %
Nemocenské pojištění 2,3 %
Státní politika zaměstnanosti 1,2 %
Zdravotní pojištění 7 %
Úrazové pojištění 0,4 %

Odvodové období a podávání měsíčního hlášení 

Odvodovým obdobím bude shodně s příjmy fyzických osob kalendářní rok. Zaměstnavatel bude platit odvod z úhrnu mezd měsíčními zálohami. Ty se budou spravovat jako daň podle daňového řádu, přičemž měsíční záloha bude 1/12 základu odvodu. Při výpočtu měsíční zálohy se maximální základ odvodu nezohlední.  Čtěte také:  Čtěte také: Snížení paušálů nebo limitu pro DPH. Příležitost pro účetní a poradce

Poplatníci odvodu z úhrnu mezd (tedy zaměstnavatelé) budou povinně podávat měsíční hlášení z úhrnu mezd. Všichni povinně elektronicky, bez ohledu na množství zaměstnanců. Lhůta pro zaslání zálohy a odeslání hlášení je stanovena do 20 dnů po uplynutí měsíce po vzniku daňové povinnosti, která je předmětem hlášení. Poplatníci budou po uplynutí lhůty do 3 měsíců po skončení zdaňovací období podávat odvodové přiznání (tj. k 1. 4. stejně jako u daňových přiznání fyzických osob). Jestliže bude mít zaměstnavatel povinnost podat i vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, bude toto součástí odvodového přiznání k odvodu z úhrnu mezd. Odvody se budou hradit na společný osobní daňový účet. Samozřejmou povinností bude registrace poplatníka odvodu z úhrnu mezd. Čtěte také: 5 novinek, které podnikatele na daňové reformě nepotěší

Další změny, které JIM přináší

Zákon se však netýká jen změn v odvodech pojistného a daní. Má vliv i na další oblasti, zejména se jedná o: 

účto únor klímová

 • zrušení některých daňových úlev u daní z příjmů,
 • rozšíření odpočtů na dary,
 • nahrazení pojistných placených zaměstnavatelem jednotným odvodem z úhrnu mezd,
 • sjednocení pravidel pro výpočet sociálního a zdravotního pojistného pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné,
 • osvobození dividend od daně z příjmů,
 • prodloužení časového testu pro fyzické osoby nepodnikatele při prodeji cenných papírů z půl roku na tři roky,
 • zavedení jedné sazby u daně dědické a u daně darovací,
 • snížení registračního prahu u DPH z 1 mil. Kč na 750 tis. Kč
 • zrušení stávajících odvodů z loterií, o jehož výnosu rozhodovaly samy loterní firmy, a jeho nahrazení novým odvodem, který směřuje do veřejných rozpočtů.

Účinnost schváleného zákona je stále ve hře

Zákon byl schválen s účin­ností k 1. lednu 2015. S výjimkou posledního bodu (odvody z loterií). Ten nabyl účinnosti k 1. lednu 2012. Předpokládá se však, že bude účinnost upravena na 1. ledna 2014. Čtěte také: Tomboly na plesech měly namále, snížení poplatku je zachrání 

Podle studie proveditelnosti, která byla pro ministerstvo financí zpracována u externího dodavatele, je jedno inkasní místo realizovatelné. Údajně ušetří přes 2800 pracovních míst a výrazně sníží administrativní zátěž podnikatelů. Jestliže by snížení zátěže představovalo 20 % stávajícího objemu, bude podle ministerstva financí snížení o výši administrativní zátěže představovat asi 4 miliardy korun ročně. 

Foto: www.isi­fa.com

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).