Hlavní navigace

Jak stlačit daně na minimum? Využijte slevy a nezdanitelné částky

8. 3. 2012
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Chystáte se na vyplnění daňového přiznání? Nezapomeňte si uplatnit slevy a nezdanitelné částky. Zde je jejich přehled.

Nezdanitelné částky slouží ke snížení základu daně. Mohou je využít jak OSVČ tak i zaměstnanci prostřednictvím ročního zúčtování u svého zaměstnavatele.

Daně na minimum můžete stlačit i pomocí slevy na dani. Každý poplatník má možnost uplatnit alespoň základní slevu. Řada OSVČ má však nárok na další slevy a zvýhodnění. Zde je výčet slev na dani i nezdanitelných částek.

Slevy na dani

Základní sleva na poplatníka: 23 640 Kč

Základní sleva na poplatníka v roce 2011 činí 23 640 Kč. Oproti roku 2010 byla snížena o tzv. povodňovou stokorunu měsíčně. Na tuto slevu mají nárok všichni poplatníci.

Sleva na manželku/manžela: 24 840 Kč

Poplatník může rovněž využít slevu na manželku (manžela) žijící s ním ve společné domácnosti. Roční sleva v roce 2011 činí 24 840 Kč. V případě, že došlo k uzavření manželství v průběhu roku, počítá se 1/12 z částky 24 840 Kč za každý měsíc, ve kterém byla uplatněná osoba k 1. dni manželkou (manželem). Jestliže má manželka průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka na dvojnásobek.

Sleva z titulu pobírání invalidního důchodu: až 5040 Kč

Sleva na invaliditu prvního a druhého stupně činí v roce 2011 i 2012 shodně 2520 Kč, na invaliditu třetího stupně 5040 Kč. V případě změny nároku (zvýšení na třetí stupeň nebo snížení z třetího stupně na druhý) rozhoduje oprávněnost k prvnímu dni měsíce, ve kterém byl vyplácen.

Sleva držitele průkazu ZTP/P: 16 140 Kč

Sleva držitele průkazu ZTP/P činí v roce 2011 i 2012 1/12 částky 16 140 Kč za každý měsíc, na jehož počátku byl poplatník držitelem průkazu ZTP/P.

Sleva na studenta: 4020 Kč

Podnikající nebo pracující student má nárok na slevu 4020 Kč z titulu soustavné přípravy na budoucí povolání a to až do 26 let věku, případně 28 let věku u prezenční formy doktorského studia na vysoké škole.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě: až 11 604 Kč

Vypočtená daňová povinnost poplatníka se v roce 2011 snižuje o zvýhodnění na vyživované dítě ve společné domácnosti. Vždy o 1/12 z částky 11 604 Kč na každé dítě od měsíce, ve kterém se narodilo nebo byly splněny podmínky podle § 35c zákona o daních z příjmů.

Nezdanitelné částky

Dary fyzických osob

Úhrnná hodnota darů fyzických osob ve zdaňovacím období má činit alespoň 1000 Kč nebo přesáhnout 2 % ze základu daně.

Úroky z hypotečního nebo obdobného úvěru

V případě, že je účastníků úvěrové smlouvy více, uplatní úroky buď jedna z nich, anebo každá z nich, a to rovným dílem. Maximálně je možné odečíst úroky v úhrnu 300 000 Kč ročně poplatníky téže domácnosti.

Penzijní připojištění se státním příspěvkem

Možnost odečíst zaplacené pojistné na penzijním připojištění mají ti poplatníci, kteří uzavřeli smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Maximálně si mohou za zdaňovací období odečíst 12 000 Kč.

Soukromé životní pojištění

Obdobně se postupuje v případě soukromého životního pojištění (včetně limitu 12 000 Kč). Poplatníci však musí pro uplatnění nezdanitelné částky splnit další podmínky.

Odborové příspěvky

Základ daně je možné snížit rovněž o zaplacené členské příspěvky odborové organizaci. Takto je možné odečíst částku až do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6 zákona o daních z příjmů, maximálně 3000 Kč za zdaňovací období.

Příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání

Poslední možností je snížení o hodnotu úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Základ daně se v tomto případě snižuje o 10 000 Kč, celkově pak až o 15 000 Kč.

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).