Hlavní navigace

Jaká pojištění by podnikatelé rozhodně neměli opomenout? Poradíme vám

26. 4. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Podnikatelská pojištění či pojištění podnikatelských rizik tvoří celá řada pojistných produktů. Zahrnuje pojištění majetku, pojištění vozidel, nebo třeba pojištění všeobecné odpovědnosti za způsobené škody.

Pojištění podnikatelů a firem není ve většině případů vůbec povinné, nicméně stejně jako dochází ke škodám v běžném životě občana, i firma se může dostat do úzkých z důvodu podcenění ochrany před neočekávanou finanční ztrátou.

Na českém trhu se pojišťovny zaobírají velmi komplexně různým druhem pojištění firem a podnikatelských aktivit. Podnikatel.cz se zaměřil na ta pojištění, která byste rozhodně opomenout pro zdravý vývoj svého byznysu neměli. Čtěte více: Také podnikatelé se musejí pojistit. Zjistěte, proti čemu povinně a kdy dobrovolně

Podnikatelská rizika bývají nejčastěji pokryta těmito pojištěními:

 • Pojištění majetku
 • Pojištění vozidel
 • Pojištění všeobecné zodpovědnosti za škody

Pojištění majetku

Pojištění majetku firem omezuje nepříznivé dopady nepředvídatelných událostí, které mají za následek poškození či zničení firemního majetku a finanční ztráty. Pro řadu firem jsou nemovitosti jejich nejdůležitějším majetkem, u pronajímaných objektů pak i zdrojem příjmu z pronájmu. Kvalitní pojištění firemních nemovitosti je tak nezbytnou součástí komplexního pojistného programu každé firmy. Pod pojem pojištění nemovitostí se řadí kromě pojištění budov také pojištění různých vedlejších a pomocných staveb, ale třeba i oplocení či zpevněných venkovních ploch.

Nemovitosti je možné pojistit proti celé řadě nebezpečí. Od základních, jako je pojištění proti požáru či výbuchu, přes tzv. živelní, kterými jsou povodeň, záplava, vichřice či zemětřesení, až po doplňková jako tíha sněhu, vodovodní škody, vandalismus či terorismus.

Produktem, který podnikatelé často v povědomí nemají, avšak který může být pro jejich byznys zajímavý, je pojištění přerušení provozu. To zaručuje podnikům a podnikatelům náhradu finančních škod, které vznikly v důsledku živelní události, krádeže nebo loupeže. Týká se to zejména ušlého zisku, ušlého nájemného a dále stálých nákladů, které musí podnik vynakládat i v době, kdy je mimo provoz.

Základní majetková pojištění, které nabízí většina pojišťoven:

 • Pojištění movitého majetku (živelní pojištění, krádež a loupež)
 • Pojištění nemovitosti (živelní pojištění, krádež a loupež)
 • přerušení provozu

Speciální majetková pojištění:

 • elektronická zařízení
 • stroje a strojní zařízení
 • stavební a zemědělské stroje
 • stavební a montážní rizika

Pojištění flotily

Svým předmětem pojištění by se dalo řadit pod výše uvedené pojištění majetku společnosti. Jedná se o sjednání „povinného ručení“ a majetkového pojištění (havárie, odcizení, živel, vandalismus) všech nebo vybraných vozidel společnosti v rámci jedné pojistné smlouvy. Čtěte vice: Leasing jako jediný způsob financování koupě vozu? Je více možností

Pro dopravce je výhodné využít nabídek flotilového pojištění, které obvykle zahrnuje havarijní a povinné ručení plus doplňková pojištění. Flotilové pojištění je hromadné (skupinové) pojištění 2 a více vozů (minimum záleží na podmínkách konkrétních pojišťoven). Zákazník získává obecně výhodnější podmínky než při individuálních smlouvách, a to jak finanční výhody a bonusy například formou vybraných doplňkových pojištění zdarma, tak taktéž větší vyjednávací možnosti vůči pojišťovně.

Nabídek na trhu je mnoho a různí se taktéž odlišným pohledem pojišťoven na hodnotu a míru rizika konkrétní flotily vozů, přičemž roli zde hraje mnoho faktorů: cena vozidla, značka, stáří, způsob zabezpečení a další výbava, region, předmět podnikání, staří a počet řidičů, zda je vozidlo pořízeno v Česku a nebo v zahraničí a další. Čtěte více: Chcete ušetřit na pojištění firemních aut? Využijte pojištění flotil

Nejčastěji nabízená doplňková připojištění:

 • pojištění čelního skla nebo všech skel
 • pojištění právní ochrany vozidla
 • pojištění zavazadel
 • pojištění sedadel – úrazové pojištění osob ve vozidle
 • pojištění náhradního vozidla
 • strojní pojištění

Pojištění všeobecné zodpovědnosti za škody

Pojištění odpovědnosti za škodu poskytuje v rozsahu příslušných pojistných podmínek ochranu pojištěného pro případ škody, kterou pojištěný způsobí jinému (třetí straně) v souvislosti se svojí podnikatelskou činností. Součástí pojištění jsou rovněž náklady nutné k právní ochraně proti uplatněnému nároku na náhradu škody.

školení květen 24 - novinky

Pojištění odpovědnosti za škodu se sjednává pro případy právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěné právnické osoby nebo fyzické osoby (podnikatele) za škodu vzniklou jinému na zdraví nebo usmrcením, na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním a s tím souvisejících následných jiných majetkových škod. Pokud patříte mezi podnikatele, kteří mají minimálně jednoho zaměstnance, je pro vás toto pojištění ze zákona povinné. Čtěte více: Sjednejte si pojistku na blbost a ušetříte až tisíce korun

Tyto škody mohou souviset buďto s jejich podnikatelskou činností nebo vztahy, které z této činnosti vyplývají, nebo s vadou výrobku dodaným pojištěným a za škodu způsobenou vadně vykonanou prací, která se projeví po jejím předání. Takové připojištění lze u některých pojišťoven sjednat jako doplňkové k pojištění všeobecné odpovědnosti za škodu.

Další příklady pojištění související s odpovědností:

 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů společnosti (managementem společnosti)
 • Povinné pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku závažné havárie
 • Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).