Hlavní navigace

Jaké povinnosti jsou spojeny s podnikáním v provozovně?

5. 2. 2018
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Podnikatel může svou živnost provozovat buď v místě podnikání, nebo v provozovně. Kde a kdy provozovnu hlásit a jakými údaji musí být označena?

Pojem provozovna vymezuje podrobně živnostenský zákon. Jde o prostor, ve kterém je živnost provozována. 

Je třeba si ale uvědomit, že za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna (stánek, pojízdná prodejna). Jak je uvedeno v zákoně, mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.

Čtěte také příklad z praxe: Jak udělat z garáže provozovnu

Podnikatel může provozovat jednu živnost ve více provozovnách nebo více živností v jedné provozovně. Nejčastěji se jedná o obchody nebo prostory určené k poskytování služeb, jako je kadeřnictví, restaurace, sklady, dílny apod. 

Ohlášení provozovny

Podnikání v provozovně musí podnikatel oznámit živnostenskému úřadu. Provozovna se zapisuje do živnostenského rejstříku. Musí být řádně označena  a její prostory musí odpovídat například stavebnímu zákonu. 

V oznámení živnostenskému úřadu podnikatel uvede:

  • obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení,
  • identifikační číslo osoby,
  • sídlo nebo trvalý pobyt, popřípadě místo podnikání; zahraniční osoba adresu pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, a umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,
  • adresu provozovny, identifikační číslo provozovny, bylo-li přiděleno, a předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné obor činnosti,
  • datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně.

.Psali jsme: Trable kolem provozoven. Dejte pozor na pokuty

Každá provozovna musí být označena

Živnostenský zákon stanovil povinnost označení provozovny. Ta musí být zvenčí trvale a viditelně označena:

školení říjen - GDPR

  • obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele
  • jeho identifikačním číslem

Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být navíc označena:

  • jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů,
  • prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat,
  • kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

Pokud podnikatel není vlastníkem prostor provozovny, je nutný také souhlas vlastníka nebo předložení užívacího práva. Každá provozovna má osobu, která je odpovědná za činnost v ní.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).