Hlavní navigace

Jurečka chce zvýšit daňové zvýhodnění na více dětí až o 7 tisíc korun

9. 4. 2024
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ministr práce a sociálních věcí by rád zvýšil daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě o 20 až 25 %. To by znamenalo nárůst až o necelých 7 tisíc korun ročně.

Nově by tak zvýhodnění na druhé dítě mohlo činit až 27 900 Kč a na třetí a každé další dítě až 34 800 Kč. Jurečka by navíc rád pro rodiny s třemi a více dětmi zavedl daňové prázdniny.

Co se dozvíte v článku
  1. Kolik nyní činí daňové zvýhodnění na dítě
  2. Kdo může získat daňový bonus
  3. Kdo se považuje za vyživované dítě
  4. Kdo může zvýhodnění uplatnit
  5. Jurečka chce zvýhodnění na více dětí zvýšit až o 25 %
  6. V roce 2021 se zvýšilo zvýhodnění zpětně

Kolik nyní činí daňové zvýhodnění na dítě

Aktuálně činí daňové zvýhodnění na jedno dítě 15 204 Kč ročně (1267 Kč měsíčně), na druhé dítě 22 320 Kč ročně (1860 Kč měsíčně) a na třetí a každé další dítě 27 840 Kč (měsíčně 2320 Kč).

Daňové zvýhodnění lze uplatnit formou:

  • slevy na dani
  • daňového bonusu
  • kombinací slevy a daňového bonusu.

Kdo může získat daňový bonus

Daňový bonus může v daňovém přiznání uplatnit poplatník, který měl ve zdaňovacím období příjmy podle § 6 nebo 7 zákona o daních z příjmů alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, pro rok 2024 jde tedy o 113 400 Kč. Do zákonem stanoveného limitu příjmů pro uplatnění daňového bonusu (šestinásobek minimální mzdy) se v daňovém přiznání od roku 2018 nepočítají příjmy z pronájmu majetku a kapitálové příjmy. Pouze příjmy ze zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti. Už několik let rovněž platí, že daňový bonus není zastropován žádnou částkou, stanoveno je jen minimum ve výši 100 Kč.

Kdo se považuje za vyživované dítě

Co se týče dalších podmínek, nárok na zvýhodnění je na vyživované děti ve společně hospodařící domácnosti. Za vyživované dítě poplatníka se považuje dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, dítě druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit.

Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Dále zletilé dítě do 26 let věku, kterému není přiznán invalidní důchod třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Daňové zvýhodnění se vztahuje i na zletilé studující dítě ve společné domácnosti, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči. U dítěte se statusem zdravotně postižené osoby ZTP/P se daňové zvýhodnění zvyšuje na dvojnásobek.

Společně hospodařící domácnost je definována v ustanovení § 21e odst. 4 zákona o daních z příjmů – nejedná se o trvalé bydliště, ale o společenství osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Je-li v jedné společně hospodařící domácnosti více vyživovaných dětí poplatníka, posuzují se dohromady.

Kdo může zvýhodnění uplatnit

Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může daňové zvýhodnění uplatnit ve zdaňovacím období nebo v tomtéž kalendářním měsíci zdaňovacího období jen jeden z nich. Poplatníkovi, který vyživuje dítě jen jeden kalendářní měsíc nebo několik kalendářních měsíců ve zdaňovacím období, lze poskytnout daňové zvýhodnění ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro jeho uplatnění. Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v kalendářním měsíci, ve kterém se dítě narodilo nebo ve kterém začíná soustavná příprava dítěte na budoucí povolání anebo ve kterém bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Daňové zvýhodnění na děti za rok 2023 a v roce 2024 Přečtěte si také:

Daňové zvýhodnění na děti za rok 2023 a v roce 2024

Jurečka chce zvýhodnění na více dětí zvýšit až o 25 %

Daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě by však mohlo vzrůst. Příslušný návrh chce připravit ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Jak uvedl Jurečka před několika dny České televizi, zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě navrhne zvýšit o 20 až 25 %.

Zvýhodnění na první dítě by tak zůstalo 15 204 Kč ročně (1267 Kč měsíčně), na druhé by stouplo na 26 784 Kč ročně (2232 Kč) až na 27 900 Kč (2325 Kč) měsíčně a na třetí a každé další na 33 408 Kč ročně (2784 Kč měsíčně) až na 34 800 Kč (2900 Kč měsíčně). Zvýhodnění na druhé dítě by tak ročně mohlo vzrůst až o 5580 Kč a na třetí, a každé další dokonce až o 6960 Kč.

Jurečka chce kromě zvýšení daňového zvýhodnění navíc zavést pro rodiny s třemi dětmi do určité výše příjmů daňové prázdniny. V tomto případě jde nicméně o slib, který si vláda dala do programového prohlášení: Zavedeme daňové prázdniny se zastropováním výše příjmů pro rodiny, které čerpají rodičovský příspěvek nebo mají tři a více dětí.

MM Email

Zda Jurečkův návrh získá podporu, však není jisté. Ministr financí Zbyněk Stanjura České televizi uvedl, že do konce letošního roku se návrh nejspíše nestihne schválit a nenabude tak účinnosti v tomto volební období. Máme začátek dubna. Pokud by to mělo být účinné v tomto volebním období, tak už to podle mě reálné není. Protože pokud bychom chtěli udělat nějaké výraznější daňové změny k 1. lednu 2025, tak si myslím, že už se ten proces nestihne. Ale na debatu jsem připraven, komentoval Stanjura.

V roce 2021 se zvýšilo zvýhodnění zpětně

Na druhou stranu lze zvýšení realizovat i zpětně. Takto například došlo k poslednímu nárůstu zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě v roce 2021. Zákon nabyl účinnosti sice až v létě 2021, zároveň ale bylo schváleno přechodné ustanovení, dle kterého se nová úprava § 35c odst. 1 zákona o daních z příjmů použila již pro zdaňovací období roku 2021. Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2021 přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se tak použila již nová právní úprava.

Zvýší se daňové zvýhodnění na děti, a to zpětně od začátku roku 2021 Přečtěte si také:

Zvýší se daňové zvýhodnění na děti, a to zpětně od začátku roku 2021

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).