Hlavní navigace

Kdy a jak se daní příležitostný příjem?

2. 6. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 244086
Děláte tzv. do včel, do řemesla nebo do umění? Příležitostný příjem se hodí. Je však třeba tyto příjmy správně posoudit z hlediska zdanění i případné závisti spoluobčanů typu – žalovat se nemá, ale hlásit se to musí.

Příležitostné příjmy z pronájmu, prodeje přebytků ze zahrady, vlastních výrobků nebo služeb jsou častým předmětem diskusních otázek. Je častou otázkou, zda musí takové příjmy zdanit a jestli je na to zapotřebí živnostenské oprávnění. V této souvislosti se objevují i pojmy osvobozené příležitostné příjmy do dvaceti tisíc a nutnost podání daňového přiznání z příjmů od patnácti tisíc ročně. Že nerozumíte? Nevadí. Na názorných příkladech uvádíme, že tato problematika není vůbec složitá a příležitostné příjmy mohou být zajímavým způsobem přivýdělku, bez nutnosti jejich zdanění a obav z případného doměření daní a penále. Čtěte více: Pronajmout majetek podnikajícím příbuzným lze za cenu obvyklou

Povinnost podat daňové přiznání

V souladu s § 38 písm. g zákona o daních z příjmů podává daňové přiznání:

  • Každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč. Daňové přiznání se podává i v případě, že tyto příjmy nepřesáhly 15 000 Kč, ale byla vykázána daňová ztráta.
  • Zaměstnanec s podepsaným daňovým prohlášením, který pobírá příjmy z jednoho nebo více zaměstnání postupně a jeho jiný příjem z podnikání, pronájmu nebo příležitostného prodeje je vyšší než 6000 Kč.

Důležité je přitom ustanovení, že se jedná jen o příjmy, které jsou předmětem daně. Nejedná se tedy o příjmy osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou daně, tedy zdaněné 15% srážkovou daní při jejich výplatě.

Osvobozené příjmy

Od daně z příjmu jsou podle § 10 odst. 3 osvobozeny:

  • Příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem), jejichž úhrn nepřesáhne ve zdaňovacím období 20 000 Kč. V případě pronájmu se jedná jen o movité věci. Pronajatých nemovitostí se osvobození netýká. Včelařům se osvobozený příjem určuje v závislosti na počtu včelstev. Zákon stanovil maximální počet včelstev na 40 a minimální příjem z jednoho včelstva ocenil částkou 500 Kč.
  • Výhry z loterií, sázek a podobných her provozovaných na základě povolení vydaného podle zvláštních předpisů nebo na základě obdobných předpisů vydaných v členských státech EU nebo dalších státech, které tvoří Evropský hospodářský prostor. Čtěte více: Příjem z prodeje majetku je většinou osvobozen od daně

Příklad 1:

Pan Zahradník je zaměstnanec s příjmem ze závislé činnosti a má možnost jednorázového přivýdělku posečením trávy a úklidem zahrady v rekreačním objektu. Práce byla oceněna na 16 000 Kč.

Protože se jedná o jednorázovou činnost, není potřeba vlastnit živnostenské oprávnění. Pan zahradník nemusí podávat daňové přiznání, jelikož se jedná o příjmy od daně osvobozené podle § 10 zákona o daních z příjmů. Jejich výše nepřesáhne 20 000 Kč za zdaňovací období.

Pokud by však byla tato činnost oceněna částkou 22 000 Kč, postupoval by pan Zahradník v souladu s § 38 písm. g zákona o daních z příjmů a byl by povinen podat daňové přiznání, jelikož jeho jednorázový příjem při zaměstnání (který přesáhl hranici pro osvobození) je vyšší než 6 000 Kč. Ve svém daňovém přiznání by uvedl jak příjmy z této příležitostné činnosti, tak i příjmy ze zaměstnání.

Zdaňujete příležitostné příjmy?

Příklad 2

Pan Včelička je starobním důchodcem a vášnivým chovatelem včel. Vlastní 35 včelstev.

Příjmy pana Včeličky činí podle zákona o daních z příjmů 17 500 Kč (35 včelstev x 500 Kč, tj. stanovená částka na 1 včelstvo). Tento příjem ze zemědělské činnosti je od daně z příjmů osvobozený, jelikož nepřesáhl částku 20 000 Kč. Čtěte více: Podnikání v invalidním důchodě

Kdyby měl pan Včelička 41 včelstev, jeho příjem by byl oceněn na 20 500 Kč. Nejednalo by se již o příjem osvobozený. Pan Včelička jiné příjmy neměl. Byl by povinen podat daňové přiznání, protože jeho příjmy (neosvobozené) přesáhly v úhrnu 15 000 Kč ročně. K zemědělské činnosti lze uplatit výdaje skutečné nebo paušální ve výši 80 %.

Příklad 3 – dotaz z diskuze Podnikatel.cz

Ve volném čase doma maluji na textil (jinak jsem zaměstnaná). Nyní bych chtěla jednou vyjet na prodejní trhy. Počítám, že prodám maximálně 10 triček, tedy žádný velký výdělek to určitě nebude.

Pan Říha v dotazu čtenářce správně odpovídal, že je nutné prokázání nesoustavné činnosti. Příjmy do 20 000 Kč budou bez nutnosti podání daňového přiznání osvobozeny. Pokud by příjmy tuto hranici přesáhly, je možné k příjmům uplatnit skutečné výdaje, např. nákup barev, holých triček apod.

školení červen - novinky

Platí hranice 20 000 Kč i tehdy, pokud bych měla e-shop na internetu a prodala například jedno tričko za měsíc?

E-shop by byl považován za soustavnou činnost. Prodej přes aukci nikoli. Prostě nesmíte mít stálé prodejní místo. To je jako kdybyste měla pekařství, ale pekla jenom poslední středu v měsíci, dodává v odpovědi Pavel Říha.

Nabízí se také možnost rozdělení příležitostného příjmu mezi manžele za účelem dosažení hranice pro osvobození. Taková varianta bohužel není možná. Příležitostný příjem například z pronájmu malotraktoru je nutné zdanit u jen jednoho z nich. Pokud tento příjem přesáhne hranici 20 000 Kč, bude se jednat o příjem zdanitelný a jeden z manželů podá daňové přiznání v souladu s § 38 písm. g zákona o daních z příjmů. Čtěte více: Pronajmu auto, byt, jachtu. Zn.: podnikám.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).