Hlavní navigace

Jak vyplnit daňové přiznání, když podnikáte při zaměstnání?

19. 3. 2009
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 244086
Vyplňování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob při souběhu činností, tedy podnikání a zaměstnání, má svá specifika. Podnikatel.cz proto přináší vyplněné vzorové přiznání.

V praxi se velmi často setkáváme se zaměstnanými podnikateli. Podnikání může být pouze vedlejší činností a dalším zdrojem příjmů. Zaměstnanci, kteří mají živnostenské oprávnění, se nemohou obrátit na mzdovou účetní s vyúčtováním daně, ale podávají své daňové přiznání. Čtěte více: České pastičky na zaměstnance, kteří podnikají

První kroky povedou ke mzdové účetní…

Pro daňové účely musí zaměstnanec – OSVČ především požádat o Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2008. Pokud měla OSVČ v roce 2008 více zaměstnavatelů souběžně nebo v průběhu roku 2008 měnila práci, musí o potvrzení požádat každého ze svých zaměstnavatelů.

Banner - Jak na daně

V potvrzení jsou uváděny údaje, které jsou nezbytné pro vyplnění daňového přiznání. Na potvrzení zaměstnavatel vyčíslí úhrn zdanitelných hrubých příjmů, pojistné, které je povinen platit zaměstnavatel sám za sebe a také výši zaplacených záloh na daň z příjmů fyzických osob. Zaměstnanec, který má živnostenské oprávnění nemůže žádat o vyúčtování daně svého zaměstnavatele. Čtěte více: Mohou zaměstnaní podnikatelé žádat o roční zúčtování?

OSVČ zjistí svůj základ daně ze samostatné výdělečné činnosti

 • podnikatel vede daňovou evidenci,
 • podnikatel vede záznamní povinnost a výdaje uplatňuje % z příjmů.

OSVČ vyplní povinně Přílohu 1 daňového přiznání a zjistí dílčí základ daně ze samostatné výdělečné činnosti.

Platíte hypotéku, životní pojištění nebo důchodové připojištění? Připravte si potvrzení

Pro stanovení základu daně a následné daňové povinnosti, je možné uplatnit nezdanitelné částky a slevy na dani. Pro průkaznost těchto údajů je nutné doložit požadované potvrzení. Čtěte více: Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – přílohy

 • Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru
 • Potvrzení o zaplaceném penzijním připojištění
 • Potvrzení o částkách zaplacených na soukromé životní pojištění
 • Potvrzení o zaplacené úhradě na další vzdělávání
 • Potvrzení o studiu

Jaké máte zkušenosti s finančním úřadem?

Příklad vyplnění daňového přiznání – souběh činností

Paní Jolanka Krásná byla zaměstnána a současně podniká. Příjmy ze zaměstnání, zaměstnavatel ji vydal potvrzení za rok 2008. Paní Krásná má úvěr na bydlení.

Příjmy ze závislé činnosti – zaměstnání:

 • Příjmy ze zaměstnání: 290 460 Kč
 • Pojistné, které je povinen zaměstnavatel hradit sám za sebe:89 588 Kč
 • Základ daně: 380 048 Kč
 • Zaplacené zálohy na daň: 34 710 Kč

Samostatná výdělečná činnost:

Jolanka Krásná podnikala v oblasti služeb. Nevede daňovou evidenci, výdaje uplatňuje procentem z příjmů. Má nárok uplatnit 50 % z příjmů. Příjmy v roce 2008 měla v úhrnu Kč 107 000 Kč.

Slevy a nezdanitelné částky:

Jolanka Krásná je bezdětná. Uplatňuje pouze slevu na poplatníka. V roce 2008 splácela úvěr ze stavebního spoření. Na úrocích zaplatila: 76 500 Kč, to dokládá potvrzením ze stavební spořitelny.

Vyplnění základní části daňového přiznání

Strana 1 – vyplní podle pokynů. Týká se především údajů o poplatníkovi

Strana 2 a 3 – přehled vyplněných řádků v tabulce

Základní část daňového přiznání
Řádek číslo Částka v Kč Instrukce
31 290 460 Údaj z potvrzení ze zaměstnání
32 89 588 Údaj z potvrzení ze zaměstnání
34 380 048 (ř. 31 + ř. 32)
36 380 048 Dílčí základ daně ze zaměstnání
36a 380 048 Dílčí základ daně ze zaměstnání
37 53 500 Dílčí základ daně z podnikání (viz příloha 1)
41 53 500 Úhrn řádků 37 až 40
41a 53 500 Hodnota řádku 41
42 433 548 Součet (základ daně ze zaměstnání + základ daně z podnikání)
45 433 548 Základ daně po odečtení ztráty minulých let
47 76 500 Odečet úroků
54 76 500 Součet nezdanitelných částek
55 357 048 Základ daně – nezdanitelné částky
56 357 000 Zaokrouhlený základ daně na 100 Kč dolů
57 53 550 Vypočítaná daň (15 % z 357 000)
64 24 840 Sleva na poplatníka
70 24 840 Slevy celkem
71 28 710 Vypočítaná daň – slevy na dani
74 28 710 Daň po slevách
84 34 710 Sražené zálohy (viz potvrzení ze zaměstnání)
91  – 6 000 Přeplatek na dani, bude vráceno 6 000 Kč

Vyplněné daňové přiznání

přiznání1
přiznání2
Strana 4 – vyplní se zde počet příloh. Jolanka Krásná přikládá celkem 3 přílohy.
 • Příloha č. 1
 • Potvrzení o příjmech ze zaměstnání
 • Potvrzení o poskytnutém úvěru a výši úroků

Příloha č. 1 Výpočet dílčího základu daně z příjmů

Jolanka označí, že uplatňuje výdaje procentem – označí křížkem v úvodní části přílohy. Následně vyplní tabulku výpočtu dílčího základu daně z příjmů z podnikání

Příloha č. 1
Řádek číslo Částka v Kč
101 107 000
102 53 500
104 53 500
113 53 500

V řádku 113 je uveden dílčí základ daně, který se přenese do řádku 37 základní části přiznání.

školení účto leden 23 Kučerová

Následuje vyplnění druhu činnosti a sazby. Jolanka využila možnosti 50 % výdajů.

Na straně 2 přílohy již nevyplňuje tabulku D až I.

Vyplněná příloha č. 1

příloha1
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).