Hlavní navigace

Mohou zaměstnaní podnikatelé žádat o roční zúčtování?

20. 1. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Někteří zaměstnanci mohou požádat o roční zúčtování svého zaměstnavatele, jiní jsou povinni vyplnit a podat daňové přiznání. Jaké potvrzení a v jaké lhůtě žádat o roční zúčtování a co když ho zaměstnavatel neprovede?

O roční zúčtování svého zaměstnavatele požádají (vyplněním údajů v příslušném tiskopise) zaměstnanci, kteří nejsou povinni nebo sami dobrovolně nepodávají daňové přiznání. Jsou to zaměstnanci, kteří měli v uplynulém zdaňovacím období pouze příjmy ze závislé činnosti (příjmy ze zaměstnání) a funkčních požitků postupně od jednoho nebo více zaměstnavatelů nebo jiné příjmy nepřevyšující stanovenou částku. O roční zúčtování požádá zaměstnanec nejpozději do 15. února. V této lhůtě je rovněž nutné doložit příslušné doklady k prokázání uplatněných slev a nezdanitelných částek na dani. Čtěte více: Prokázání nezdanitelných částek a vyúčtování daňových záloh

Zaměstnanec může požádat o roční zúčtování svého posledního zaměstnavatele, a to i v případě, že jeho zaměstnání skončilo např. v měsíci září a od té doby jinde zaměstnán nebyl. V průběhu roku může mít zaměstnanec i několik zaměstnavatelů postupně (ne souběžně) a od všech těchto zaměstnavatelů si vyžádá tzv. Potvrzení o zdanitelných příjmech, na základě kterého poslední zaměstnavatel roční zúčtování provede. Čtete více: Podepsat nebo nepodepsat Prohlášení při vedlejší činnosti?

Podnikáte a máte zaměstnance?

Potvrzení o zdanitelných příjmech

Potvrzení o zdanitelných příjmech vydá zaměstnavatel na předepsaném tiskopise potvrzení (MF 5460 – aktuální vzor č. 16), případně formou tiskové sestavy z mzdového software, která obsahově odpovídá aktuálnímu vzoru tiskopisu. Potvrzení obsahuje údaj o mzdě zaměstnance, pojistném, které je povinen zaměstnavatel platit sám za sebe, sražených zálohách na dani, případně vyplaceném bonusu. Nesmí scházet údaj o výši uplatněných měsíčních daňových slev a zda bylo či nebylo provedeno roční zúčtování. Poslední údaj je důležitý zejména pro zapomnětlivce, kteří si až po provedení ročního zúčtování vzpomenou, že měli v uplynulém období ještě jiné příjmy, pro které měli povinnost podat daňové přiznání. Čtěte více: Víte, které příjmy musíte zdanit v roce 2008? 

Zaměstnavatel uschová kopii tohoto potvrzení pro případné odsouhlasení při kontrole správce daně nebo pro případ „vylepšení“ údajů samotným zaměstnancem. Potvrzení je povinen zaměstnavatel vystavit nejpozději do 10 dnů od žádosti zaměstnance.

O roční zúčtování nemohou žádat zaměstnanci:

  • jejichž roční příjmy (tržby) z podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti, příjmy z pronájmu, příjmy z kapitálového majetku z nichž není sražena srážková daň a ostatní příjmy převýšily částku 6000 Kč,
  • kteří pobírají souběžně (ne postupně) mzdu od více zaměstnavatelů, pokud z této mzdy u souběžného zaměstnavatele nebyla sražena konečná srážková mzda, tj. u příjmů do 5000 Kč měsíčně bez podepsaného daňového prohlášení.

Tito zaměstnanci jsou povinni podat místně příslušnému správci daně do 31. března 2009 daňové přiznání, a to i v případě, že u svého zaměstnavatele podepsali daňové prohlášení k uplatnění měsíčních slev na dani. Ke svému daňovému přiznání přiloží Potvrzení o zdanitelných příjmech vystavené zaměstnavatelem (příp. všemi zaměstnavateli). Čtete více: Slevy na dani v roce 2009

Jestliže má poplatník příjmy pouze ze zaměstnání v ČR vyplní první dvojlist tiskopisu daňového přiznání. Má-li však i jiné příjmy, např. z podnikatelské činnosti, vyplňuje další přílohy daňového přiznání dle jednotlivých druhů příjmů. Čtete více: Daníme příjmy za rok 2008: konečně bez minimálního základu

Zaměstnancům, kteří v termínu do 15. února požádají o roční zúčtování a předloží potřebné doklady provede zaměstnavatel roční zúčtování v termínu do 31. března. O případné vyúčtované přeplatky na dani sníží nejbližší odvody záloh správci daně do konce období nebo požádá o doplatek chybějící částky. Čtete více: V rámci zúčtování vždy prověřujte nároky svých zaměstnanců 

Jestliže zaměstnanec včas nedodá Potvrzení o zdanitelných příjmech od předchozích zaměstnavatelů, stávající zaměstnavatel roční zúčtování neprovede. Pokud by tento zaměstnanec nebyl povinen podat daňové přiznání sám do 31.3. (z důvodu pobírání jiných příjmů), může tak učinit v zákonem stanovené tříleté lhůtě. Čtěte více: České pastičky na zaměstnance, kteří podnikají

Dotaz z diskuse Podnikatele.cz – Neprovedené roční zúčtování:

Co mám dělat, když jsem zaměstnanci, který podepsal žádost o roční zúčtování za rok 2007 (jiné příjmy nemá) opomněla toto zúčtování provést?

Odpověděl/a: MICHAELA HOŠŤÁLKOVÁ

Pokud poplatník požádal o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění a plátci daně doložil všechny doklady v souladu s § 38ch zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a plátce daně roční zúčtování neprovedl, může tuto svoji chybu plátce daně napravit v souladu s § 38i zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, pokud již zaměstnanec za toto zdaňovací období nepodal daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Z uvedeného ustanovení § 38i zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, plyne, jestliže plátce daně srazil poplatníkovi daň vyšší, než je stanoveno, vrátí poplatníkovi přeplatek, pokud neuplynuly tři roky od konce zdaňovacího období, v němž přeplatek vznikl (např. pokud přeplatek vznikl v roce 2008, může plátce daně přeplatek vrátit poplatníkovi do 31. prosince 2011), odpověděla pro business server Podnikatel.cz MICHAELA HOŠŤÁLKOVÁ, tisková mluvčí Finančního ředitelství v Plzni. Čtěte více: Zaměstnanec může podepsat prohlášení, i když podniká

Zánik zaměstnavatele a roční zúčtování

V případě, že poslední zaměstnavatel zanikl bez právního nástupce, může zaměstnanec požádat o roční zúčtování správce daně (finanční úřad). Termín pro požádání a předložení veškerých potřebných dokladů je shodný s termínem žádosti zaměstnavatele, tj. nejpozději do 15. února.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).