Hlavní navigace

Kontrolní hlášení lze podat včas, mít správně a stejně dostat pokutu 30 tisíc Kč

26. 11. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
U kontrolních hlášení se klidně může stát, že hlášení podáte včas, vše v něm bude správně a stejně dostanete pokutu 30 tisíc Kč.

kontrolním hlášením se pojí několik problémů, které mohou řadě podnikatelů nepříjemně zkomplikovat život. Hlavním z nich je bezesporu nastavení lhůt a sankcí. Zákon totiž obsahuje ustanovení o taxativních pokutách, které plátci DPH dostanou automaticky, pokud se s hlášením opozdí. Tyto sankce navíc nelze prominout. Jestliže tak budete například na dvoutýdenní dovolené, zapomenete hlášení podat, nepřečtete si e-mail s výzvou a do pěti dnů tak své pochybení nenapravíte, připravte se na automatickou pokutu 50 tisíc korun. Jenže to není vše. Pokutu 30 tisíc korun můžete dostat i tehdy, pokud hlášení podáte včas a budete ho mít správně.

Čtěte také: 5 problémů, které se pojí s kontrolním hlášením

S hlášením se nesmíte opozdit

Ilustrační obrázek.
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

I za správně podané kontrolní hlášení můžete dostat pokutu.

Od roku 2016 budou muset plátci DPH podávat kontrolní hlášení a budou se mít opravdu “na co těšit”. Už nyní se řada z nich potýká s přípravou na tuto novinku. Zřejmě největší potíže ale přinesou ustanovení o lhůtách a pokutách. Základní lhůty jsou jasné a není s nimi žádný problém. Plátce, který je právnickou osobou, bude podávat kontrolní hlášení za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce (pokud připadá 25. den na víkend či svátek, posouvá se lhůta na nejbližší pracovní den). Plátce, který je fyzickou osobou, však bude podávat kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Čtvrtletní plátci fyzické osoby tedy jednou za tři měsíce, a to 25 dnů od skončení čtvrtletí. Až potud nejde o žádný větší problém.

Ten nastává u lhůt pro reakci na výzvu od správce daně a následného určení pokut, která se může týkat samotného opomenutí podání hlášení či opravy nebo upřesnění údajů v podaném hlášení. Podnikatelé totiž musí na výzvu od finančního úřadu zareagovat do 5 kalendářních dní od oznámení výzvy, a to tím, že údaje změní nebo doplní za pomoci následného kontrolního hlášení, popřípadě původní údaje potvrdí. Jestliže vás tak úřad vyzve k doplnění údajů 27. června 2016, musíte zareagovat do 2. července 2016. Pokud tak neučiníte, připravte si desetitisíce na pokuty.

Čtěte více: Okolo lhůt u kontrolních hlášení panují zmatky, zorientujte se s námi

Co se týče pokut, tak ty se mají dle zákona udělovat automaticky a bez možnosti jejich odpuštění. Kdo své povinnosti ohledně kontrolního hlášení k DPH včas nesplní, čekají ho bez milosti pokuty. Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši

  • 1000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,
  • 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
  • 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
  • 50 000 Kč, pokud šlo o řádné hlášení a nepodá jej vůbec nebo ani v náhradní lhůtě.

Zákon navíc obsahuje další pokuty, které mohou plátci DPH v souvislosti s kontrolním hlášením dostat. U nich ale již existuje možnost pro správce daně stanovit jejich výši, a to do 50 000 Kč plátci, který na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení, a až do výše 500 000 Kč pro plátce, kteří nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžují nebo maří správu daní.

Kontrolní hlášení upravují § 101c až § 101i zákona o DPH.

Výzvu vám pošlou do datovky nebo na e-mail

Aby toho nebylo málo, tak správce daně doručuje výzvu související s kontrolním hlášením elektronicky, a to prostřednictvím
a)  datové schránky, nebo
b)  veřejné datové sítě na elektronickou adresu plátcem za tím účelem uvedenou, nemá-li plátce zpřístupněnu datovou schránku. Tuto adresu sdělíte správci daně při podání prvního kontrolního hlášení.

Výzva, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně.

Čtěte také: Víme, co musíte udělat, pokud uděláte v kontrolním hlášení k DPH chybu

Můžete mít vše správně a stejně dostat pokutu

Jak tvrdě jsou sankce nastaveny, především pak pro fyzické osoby, které nemusí mít datovou schránku, si lze ukázat na několika jednoduchých příkladech. Jakmile z jakéhokoli důvodu, ať už jde o nemoc účetní, dovolenou či prosté opomenutí, nepodáte řádné kontrolní hlášení do 25. dne v daném měsíci, vždy obdržíte alespoň tisícikorunovou pokutu. Následně budu záležet, jak rychle hlášení podáte. Pokud to stihnete do té doby, než vás finanční úřad osloví s výzvou, máte štěstí, dostanete pokutu “jen” tisíc korun. Jakmile to však nestihnete před odesláním výzvy na váš e-mail, už si připravujte pokutu 10 tisíc korun. Jestliže jste ovšem třeba na dovolené, kde e-maily nečtete a kvůli tomu si výzvu přečtete až po pěti dnech od jejího odeslání, už si chystejte pokutu 50 tisíc korun.

daně24_I

Jenže to není vše. Pokutu můžete dostat i tehdy, pokud hlášení podáte včas a navíc v něm budete mít vše správně. Představte si například, že 24. dne v daném měsíci odešlete kontrolní hlášení. Správci daně se však v hlášení něco nezdá a tři dny po podání hlášení vás e-mailem vyzve k tomu, abyste uvedené údaje změnili nebo doplnili, popřípadě původní údaje potvrdili. Pokud si e-mail přečtete, jen kliknete na Daňovém portálu, že “potvrzujete údaje uvedené v hlášení”. Jenže jestliže si e-mail nepřečtete či si jej přečtete pozdě, připravte si pokutu 30 tisíc korun. Můžete tak hlášení podat včas, mít v něm vše v pořádku a kvůli pochybnostem správce daně ohledně dat v hlášení dostat pokutu jenom kvůli tomu, že včas pochybnosti “nerozptýlíte”.

Zařiďte si raději datovou schránku

V tomto ohledu se proto vyplatí mít datovou schránku, kam se prioritně budou výzvy zasílat. V praxi elektronické komunikace prostřednictvím datových schránek dochází totiž k doručení okamžikem přihlášení oprávněné osoby do datové schránky. Pokud se oprávněná osoba nepřihlásí během 10 dnů po odeslání, dojde k tzv. doručení fikcí (§ 47 odst. 2 daňového řádu). Datová schránka vám tak dá 10 dní navíc. Jestliže ji nemáte, měli byste raději každý den kontrolovat e-mail, včetně SPAMu či hromadných složek, aby vám výzva správce neunikla. Nikoho totiž nebude zajímat, zda jste si e-mail přečetli, či nikoli.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).