Hlavní navigace

Krácení předčasných důchodů a valorizace podle nových podmínek

17. 8. 2023
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Úprava valorizací důchodů a jejich krácení za předčasnost se blíží. Kdy a zda vůbec je výhodné odejít do předčasného důchodu a co je dočasný příspěvek?

Koncem měsíce srpna projedná Senát důchodovou novelu přinášející významné změny v možnosti odejít do předčasného důchodu, ale také krácení důchodu za předčasnost a úpravu valorizací. Zorientovat se v chystaných změnách a správně načasovat odchod do důchodu není a nebude jednoduché. Chce to čas i znalost problematiky.

Co se dozvíte v článku
  1. Odchod do předčasného důchodu
  2. Krácení předčasného důchodu
  3. Rozhodnutí o načasování odchodu do důchodu
  4. Valorizace procentní výměry u předčasných důchodů nebude
  5. Řádné i mimořádné valorizace řádných důchodů

Odchod do předčasného důchodu

Nově bude mít pojištěnec nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku, jestliže získal dobu pojištění 40 let a do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše 3 roky.

Pojištěnec tak bude muset získat o pět let delší dobu pojištění jako pro nárok na důchod řádný (při dosažení důchodového věku), tj. potřebná doba důchodového pojištění pro předčasný důchod se zvyšuje z 35 let na 40 let. Tato změna má však odloženou účinnost. Nastane s třináctiměsíčním zpožděním od účinnosti ostatních změn. Bude-li dodržena plánovaná účinnost (v případě schválení Senátem) od 1. září 2023, pak ke změně dojde až od 1. října 2024.

Prodloužení potřebné doby důchodového pojištění se server Podnikatel.cz již věnoval, a to samostatným článkem. Včetně dob, které se pro účely důchodu hodnotí plně nebo omezeně.

Prodlužuje se doba důchodového pojištění pro nárok na předčasný důchod Přečtěte si také:

Prodlužuje se doba důchodového pojištění pro nárok na předčasný důchod

Krácení předčasného důchodu

Významné změny čeká krácení důchodu za předčasnost. Aktuálně se v případě předčasného důchodu řádný starobní důchod po dosažení důchodového věku trvale krátí. Ke krácení dochází za každých i započatých 90 kalendářních dnů ode dne přiznání do dovršení důchodového věku – procentní výměra důchodu se snižuje:

  • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů,
  • 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,
  • 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne.

Nově se bude krátit také. Avšak za každé započaté 90denní období částkou odpovídající vždy 1,5 % výpočtového základu (prakticky dochází ke zrušení hodnot o 0,9 % a 1,2 %). 

Odchod do předčasného důchodu tak bude výrazněji penalizován. Podle důvodové zprávy bude mít opatření největší dopad na odchody do důchodu s krátkou zbývající dobou do dosažení důchodového věku. Zde je logicky navýšení penalizace největší. Vzhledem ke krátké zbývající době do dosažení důchodového věku má být změna relativně významnou pobídkou k setrvání na trhu práce až do dosažení důchodového věku.

Rozhodnutí o načasování odchodu do důchodu

Zda bude skutečně více pojištěnců odcházet do důchodu až v řádném důchodovém věku, ukáže čas. Úroveň motivace pro dřívější odchod do důchodu může být nadále vysoká. Někteří například v předdůchodovém věku obtížněji shání přijatelné zaměstnání, osoby samostatně výdělečně činné mohou mít méně zakázek. Důvody mohou být různé, například i zdravotní. Správné načasování okamžiku odchodu do důchodu a posouzení všech možných variant je komplikované. S ohledem na nastávající změny bude zřejmě vhodné pro načasování nejvhodnějšího termínu odchodu do důchodu využít služeb odborníka. Z dlouhodobého hlediska doby pobíraného důchodu v budoucnu se to jistě vyplatí.

O předčasný důchod nelze, na rozdíl od řádného důchodu, žádat zpětně. Není pravidlem, že odchod do předčasného důchodu s odloženou výplatou za stávajících podmínek je výhodnější než odchod do předčasného důchodu podle podmínek nových. To platilo díky valorizacím pouze v určitém období.

Využijete podle nových podmínek dřívějšího odchodu do důchodu?

Valorizace procentní výměry u předčasných důchodů nebude

To ale není jediná nastávající změna. Dochází také k úpravě valorizací penzí. V případě předčasného důchodu nově nebude náležet až do dosažení řádného důchodového věku valorizace procentní výměry předčasného důchodu. Procentní výměra předčasného důchodu se nezvýší, pokud poživatel tohoto důchodu nedosáhl důchodového věku v období před kalendářním měsícem, do něhož spadá den, od něhož se vyplácené důchody zvyšují. V reálu to znamená, že procentní výměra předčasného důchodu přiznaného o tři roky dříve v roce 2024 (řádný důchodový věk bude dovršen v roce 2027) bude poprvé zvalorizována až v lednu 2028.

Mimořádná červnová valorizace se dotkne jen přiznaných předčasných důchodů. Důchodům přiznaným až od data účinnosti novely červnová valorizace nenáleží.

BRAND

Řádné i mimořádné valorizace řádných důchodů

K řádným valorizacím dochází pravidelně k 1. lednu daného kalendářního roku. Pokud inflace dosáhne v součtu alespoň 5 %, provádí se valorizace mimořádná. Namísto mimořádné valorizace důchodů bude nově vysokou inflaci kompenzovat dočasný příspěvek na pokrytí zvýšených nákladů. Dočasný příspěvek se bude skládat ze dvou částí. Jedna bude stanovena fixní částkou a druhá se bude odvozovat od procentní výměry. Pokud budou splněny podmínky (růst inflace), bude vyplácen ve druhé polovině kalendářního roku (do jeho konce). Poté bude nárůst zohledněn v pravidelné valorizaci vždy začátkem kalendářního roku.

Při valorizaci od ledna 2024 by podle posledních informací mělo dojít ke zvýšení základní výměry důchodu zhruba o 380 Kč z částky 4040 Kč na 4420 Kč. Procentní výměra důchodu se zvyšovat nebude. Přesný výpočet bude znám až na konci měsíce září 2023.

Jde pouze o odhad. Jak uvádí ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka v aktuální tiskové zprávě. Na základě zveřejněné míry inflace za únor až červen letošního roku má MPSV k dispozici první odhad toho, jak od ledna porostou důchody. Nyní odhadujeme, že valorizace v lednu 2024 bude u všech příjemců důchodů provedena stejně, a to zvýšením základní výměry o částku zhruba 380 korun. Je třeba znovu připomenout, že už nyní jsou důchody nejvyšší v historii. Po červnové valorizaci přesáhl průměrný starobní důchod 20 200 korun měsíčně, v lednu by to tedy mohlo být 20 700 korun. To znamená růst za 5 let o 7200 Kč, uvedl ministr.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).