Hlavní navigace

Mateřská v délce 20 týdnů. Ovšem s plným platem

3. 2. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Ke vzniku nároku na mateřskou je nutné splnit hned několik podmínek. Poté náleží v délce 28 týdnů. Podle návrhu bruselských úředníků by měla být o osm týdnů kratší. Na druhou stranu se 100% platem.

Na peněžitou pomoc v mateřství má nárok jak zaměstnaná matka, tak i OSVČ. Zákon dokonce umožňuje pobírat dávku oběma rodičům, pokud se v péči o dítě střídají. Oba však musí splnit potřebný počet dnů pojištění. Potom mají nárok na mateřskou v celkové délce 28 týdnů. Prozatím.

Jaké podmínky je třeba splnit?

Peněžitá pomoc v mateřství náleží pokud:

  • je ke dni přiznání nároku příjemce účasten nemocenského pojištění nebo v tzv. ochranné lhůtě
  • v posledních dvou letech před tímto dnem trvá účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 dnů.

U OSVČ je další podmínkou nároku účast na nemocenském pojištění jako OSVČ po dobu aspoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby (nemusí být pojištěna nepřetržitě, dny se mohou i nasčítat). Ochranná lhůta pro vznik nároku na PPM činí u žen, kterým skončilo zaměstnání v době těhotenství, tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání. Maximálně ale 180 kalendářních dnů. Ochranná lhůta neplyne z některých pojištěných činností (např. z dalšího zaměstnání, tj. zaměstnání, ve kterém zaměstnanec koná práci místo práce v jiném zaměstnání zakládajícím pojištění a ve kterém si sjednal na tuto dobu pracovní volno, ze zaměstnání malého rozsahu), uvedla pro server Podnikatel.cz Alena Fraňková, odborná tisková pracovnice ČSSZ. Čtěte také: Nová nemocenská pro OSVČ. Jen zbytečná almužna?

Bude mateřská kratší?

Na mateřskou se nastupuje v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 týdnů, v případě narození dvou nebo více dětí činí 37 týdnů. Pokud by se někomu zdála délka poskytované mateřské krátká, vězte, že tomu tak není. Jedná se o jednu z nejdéle poskytovaných mateřských dávek v Evropské unii. Ta je v současné době minimálně 14 týdnů. Europoslanci se nyní snaží prosadit její zvýšení na 20 týdnů se současným pobíráním plného platu. Přestože návrh směrnice již prošel prvním čtením v Evropském parlamentu, nepředpokládá se, že získá souhlas jednotlivých členských států. Čtěte také: Legislativní změny tvrdě dopadnou na matky podnikatelky

V Česku se aktuálně mateřská vyplácí ze 70 procent denního vyměřovacího základu. Maximální možná měsíční dávka činí 31 341 Kč, odpovídá odpovídá měsíčnímu příjmu 75 119 Kč. Změna v podobě plného platu, který příjemce pobíral před nástupem na mateřskou, by samozřejmě neblaze dopadla na státní rozpočet. Jestliže by se měla mateřská hradit ve stoprocentní výši, muselo by logicky dojít ke zkrácení její poskytované délky. Eventuelně by se na dávce spolupodílel také zaměstnavatel. V takovém případě by ale byly ženy v produktivním věku hůře uplatnitelné na pracovním trhu.

Spočítejte si výši mateřské podle placené měsíční zálohy na nemocenské:

Kalkulačka mateřské OSVČ 2011

Naopak otcové dětí si podle bruselských úředníků polepší. Mohli by mít nárok na dva týdny „otcovské dovolené“. Za tu by dostali plat rovněž v plné výši. S obdobným návrhem přišlo i české ministerstvo práce a sociálních věcí, a to už v roce 2008. Tzv. otcovská dávka byla součástí Prorodinného balíčku. Čtěte více: Od ledna pro otce dítěte mateřská, připravuje se i otcovská

Délka poskytování PPM ve vybraných zemích
Vybrané země Délka PPM Výše PPM
Rakousko 16 100 % platu
Německo 14 100 % platu
Belgie 15 dle soc. pojištění
Francie 16 100 % platu
Lucembursko 16 100 % platu
Španělsko 16 100 % platu
Slovensko 34 60 % platu
Maďarsko 24 70 % platu
Řecko 17 100 % platu

Zdroj: Evropský parlament (březen 2010)

Cloud 22 temata

Upřesnění dne nástupu na mateřskou od 1. 1. 2011

Od roku 2011 došlo k upřesnění nástupu na mateřskou. Zákonem jsou jasněji specifikována pravidla zejména u tzv. pozdějších nástupů, tj. za situace, kdy si pojištěnka určí nástup na pozdější den než na začátek šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Za den nástupu na peněžitou pomoc v mateřství se jednoznačně považuje (jak pro nárok na tuto dávku a stanovení rozhodného období, tak pro počátek běhu podpůrčí doby) datum připadající na počátek šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Čtěte také: Z diskuze: Mateřská dovolená a přerušení živnosti

Příklad: Zaměstnankyni připadá počátek šestého týdne před očekávaným dnem porodu na 28. března 2011. Bude pracovat až do 1. dubna a o PPM požádá od 2. dubna 2011.

  • PPM se přiznává ke 2. 4. 2011
  • rozhodným obdobím bude období do 28. 3. 2011
  • začátek podpůrčí doby 28. 3. 2011, PPM nebude náležet po dobu 28 týdnů, ale po dobu 27 týdnů a 2 dnů
  • doba účasti na pojištění se zjišťuje k 28. 3. 2011 (například pokud bude účastna nemocenského pojištění v období od 28. 3. 2009 do 27. 3. 2011 jen 267 dnů, namísto 270 dnů, PPM nenáleží i kdyby ke 2. 4. 2011 byla účastna 272 dnů)

Střídání rodičů v péči o dítě

Zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem nebo otcem dítěte. A to na základě písemné dohody. Každý z nich má nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání je možné od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání je libovolná. V případě střídání se zastaví výplata mateřské matce a začne se vyplácet muži z jeho nemocenského pojištění a naopak.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).