Hlavní navigace

Nová nemocenská pro OSVČ. Jen zbytečná almužna?

18. 1. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Spekulovat s nemocenskou se již nevyplatí. Není možné platit nad stanovený vyměřovací základ ani měsíční nemocenské libovolně navýšit. Vyplacené dávky budou pro mnohé almužnou. Přesto je vhodné zůstat nemocensky pojištěn.

Hojně diskutovanou legislativní změnou roku 2011, která postihla téměř každého podnikatele, je úprava nemocenského pojištění. Nejen, že se prodloužila doba, kdy bude nemocensky pojištěná osoba v době nemoci bez prostředků, ale prakticky se snížila výše nemocenských dávek. A to sjednocením vyměřovacích základů nemocenského s důchodovým pojištěním. Čtěte více: OSVČ a změny v nemocenském pojištění 2011

Placená neschopenka? Nejdříve za tři měsíce

Z nemocenského OSVČ se poskytují dvě dávky, a to nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství. Nemocenské však náleží za splnění dvou podmínek:

 • účast na nemocenském pojištění OSVČ trvala aspoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících dni vzniku pracovní neschopnosti (karantény) – změna oproti předcházející právní úpravě, kdy začínající podnikatel byl pojištěn již následujícím dnem podání přihlášky k nemocenskému. A navíc byla zrušena možnost zpětné přihlášky k nemocenskému pojištění do 8 dnů od zahájení samostatné výdělečné činnosti.
 • OSVČ nevykonává osobně po dobu pracovní neschopnosti (karantény) samostatnou výdělečnou činnost.

Nárok na dávku vzniká také, pokud k nemoci došlo v tzv. ochranné lhůtě. Ta činí 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. Jestliže pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů trvalo pojištění. Ochranná lhůta neplyne z pojištěné činnosti OSVČ, která je poživatelem starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. Čtěte také: Nemocenské dávky lze čerpat i po skončení zaměstnání

Na nemocenské si počkáme celé 3 týdny

Nemocenské se nově vyplácí až od 22. dne nemoci nebo nařízené karantény. Zaměstnavatel bude první tři týdny vyplácet zaměstnancům náhradu mzdy, podnikatelé samozřejmě nedostanou nic. Pro tento případ se doporučuje vytvoření určité finanční rezervy.

Mírně se změnily redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek a dávek peněžité podpory v mateřství. Ovšem výše nemocenského za kalendářní den ční nadále 60 % a u peněžité pomoci v mateřství 70 % denního vyměřovacího základu. Čtěte také: Změny v poskytování náhrady mzdy roku 2011

V čem spočívá převratná změna?

Doposud si OSVČ mohla zvolit libovolnou výši nemocenského pojištění. Například placením nemocenského 1000 korun měsíčně bylo možné získat denní nemocenskou dávku 779 korun. Dokonce bylo možné před očekávanou sociální událostí libovolně přizpůsobit a tím si podstatně vylepšit pobíranou dávku.

To je však již minulostí. Od roku 2011 nesmí být vyměřovací základ pro nemocenské pojištění vyšší než vyměřovací základ pro důchodové pojištění. Prakticky to znamená, že jestliže si OSVČ platí pouze minimální důchodové pojištění, může si platit nemocenské rovněž v minimální výši, tj. 92 korun měsíčně (minimální základ pro nemocenské 4000 Kč x 2,3 %). Denní nemocenská dávka v tomto případě činí pouhých 72 Kč. Maximálně však ve výši stanoveného vyměřovacího základu pro důchodové pojištění, tj. 6185 Kč. Měsíční platba na nemocenské činí 142 Kč, denní nemocenská dávka 110 Kč. Čtěte také: Změny v sociálním a zdravotním pojištění v roce 2011

Naopak maximální měsíční základ nemůže být vyšší než 1/12 maximálního vyměřovacího základu pro důchodové pojištění. Ten je v roce 2011 stanoven na 148 440 Kč. Maximální platba pojistného na nemocenské pojištění činí tedy 3415 Kč (2,3 % z 148 440). Částky ve vyšší výši nebudou při výpočtu nemocenských dávek zohledněny.

Spočítejte si výši vyplacených dávek v závislosti na placené měsíční částce nemocenského.

Kalkulátor nemocenská 2011

Kalkulátor mateřská 2011

Jestliže by osoba samostatně výdělečně činná chtěla vyšší nemocenské dávky, musela by mít vyšší vyměřovací základ pro důchodové pojištění, případně si tento vyšší vyměřovací základ sama navýšit, což na druhou stranu logicky vyžaduje podstatné navýšení měsíčních záloh. A to jasně ukazuje následující tabulka. Samozřejmě lze navyšovat pouze do maximálního vyměřovacího základu.

Maximální platba nemocenského 2011 v Kč
Vyměřovací základ Záloha na důchodové Měsíční nemocenské Denní nemocenská dávka
4000 1807 92 72
8696 2540 200 155
13044 3810 300 232
21740 6349 500 387
30435 8888 700 509
43479 12696 1000 629

Proč zůstat i nadále pojištěn?

Na první pohled se může zdát, že platit nemocenské za těchto podmínek vlastně ani nemá smysl. Vždyť celé tři týdny nedostane podnikatel nic a při měsíční nemoci a minimální platbě nemocenského bude nemocenské pouhých 2232 korun (72 Kč x 31 dní). Výhodou ale je, že nemocensky pojištěná osoba, která je v neschopnosti po celý kalendářní měsíc, nemusí platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Tuto skutečnost musí samozřejmě zdravotní pojišťovně oznámit. Čtěte více: Nemocný podnikatel nemusí platit zálohy na pojistné

Nezapomeňte na změnu zálohy

Protože se zvedla i sazba pojištění ze 1,4 na 2,3 % je nutné změnit minimální zálohu na nemocenské pojištění z 56 korun na 92 korun. A to nejpozději do 21. února 2011. V opačném případě nemocenské pojištění zanikne. Současně by si měli změnit zálohu na nemocenské ty OSVČ, které mají na základě příjmů z předchozího období vyšší vyměřovací základ pro důchodové pojištění. Server Podnikatel připravil speciální kalkulátor, který na základě vyměřovacího základu spočítá maximální možné měsíční nemocenské pojistné. Čtěte také: Co čeká a nemine podnikatele v roce 2011?

Pokud bude OSVČ platit více, než odpovídá maximální možné částce, bude tato v roce 2011 považována za přeplatek.

Kalkulátor maximální možné měsíční nemocenské 2011

Svou účast na nemocenském by měli zvážit OSVČ vedlejší. Pokud i v roce 2011 budou účastny nemocenského pojištění, stává se jejich výdělečná činnost činností hlavní s povinností placení záloh na důchodové pojištění.

Aktuálně k výpočtu nemocenských dávek

Nemocenské a mateřská se stanoví z denního vyměřovacího základu. Tím je vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období dělený počtem pojištěných dnů v tomto období. Rozhodným obdobím je 12 měsíců před měsícem, ve kterém vznikla sociální událost. Vyměřovací základ je součet měsíčních základů. Dále se nemocenské dávky počítají stejně jako u zaměstnanců. Čtěte také: Legislativní změny tvrdě dopadnou na matky podnikatelky

Logicky na tom budou lépe OSVČ, které si platily vyšší nemocenské, pokud onemocní začátkem roku 2011. Mají totiž předplacen vyšší vyměřovací základ. Ale i ten jim ČSSZ omezila maximální částkou 148 440 Kč. Maximální pojistné z této částky činí 2079 Kč (1,4 % z 148 440 Kč).

Příklad

Začátek nemoci od 12. 1. 2011, účast na nemocenském pojištění od 1. 1. 2010, měsíční pojistné na NP ve výši:

 • leden 2010 – září 2010 –100 Kč
 • říjen 2010 – 1000 Kč
 • listopad 2010 – 2000 Kč
 • prosinec 2010 – 4000 Kč

Stanovení vyměřovacího základu:

 • 1/2010–9/2010 – 100 Kč – VZ 7143 Kč x 9 = 64 287 Kč
 • 10/2010 – 1000 Kč – VZ 71 428 Kč
 • 11/2010 – 2000 Kč – VZ 142 858 Kč
 • 12/2010 – 4000 Kč – VZ 285 714 Kč, maximum je však 148 440 Kč

Celkový vyměřovací základ: 64 287 + 71 428 + 142 858 + 148 440 Kč = 427 013 Kč

Denní vyměřovací základ činí: 1169,90 Kč (427 013/365)

školení červen 22 - tip do článku

Tento základ se dále redukuje:

 • do 825 Kč se započítává ve výši 90 %, tj. 742,50 Kč,
 • nad 825 Kč do 1237 Kč redukce na 60 %, tj. 206,94 Kč,
 • nad 1237 Kč do 2474 Kč redukce na 30 %, tj. 0 Kč,
 • nad 2371 Kč se nezohledňuje.

Redukovaný denní vyměřovací základ činí 949,44 Kč. Denní nemocenská dávka bude 570 Kč (949,44×60 %).

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).