Hlavní navigace

Nemocenské dávky lze čerpat i po skončení zaměstnání

25. 6. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 244086
Zákon o nemocenském pojištění pamatuje i na zaměstnance, kteří onemocní v tzv. ochranné lhůtě po skončení zaměstnání. Ochranná lhůta je určena i pro těhotné zaměstnankyně pro čerpání peněžité pomoci v mateřství.

Že se od roku 2009 zásadně změnil systém nemocenského pojištění, není žádnou novinkou. V této souvislosti však došlo také ke změnám ve výplatě nemocenských dávek po ukončení zaměstnání. Ustanovení o ochranných lhůtách tak nyní, v době krize a zvyšování nezaměstnanosti, nabývá na významu. Čtěte více: Nemocenské dávky v roce 2009 a podmínky uplatnění nároku

Ochranná lhůta

Nárok na nemocenské dávky nevzniká jen v době trvání zaměstnání. V případě nemocenského a peněžité pomoci v mateřství může vzniknout i po jeho skončení, tedy v době zániku nemocenského pojištění. Pro další dvě nemocenské dávky ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v mateřství a těhotenství není ochranná lhůta zákonem stanovena. Nelze je po ukončení zaměstnání čerpat. Čtěte více: Z diskuze: Mateřská dovolená a přerušení živnosti

Ochranná lhůta činí:

  • 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění pro dávku nemocenské,
  • 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění pro dávku peněžité pomoci v mateřství.

Pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik dnů, kolik dnů trvalo pojištění (zaměstnání).

Banner - Zákony 2009

Nemocenské a náhrada mzdy

Ochranná lhůta se netýká náhrady mzdy poskytované zaměstnavatelem v době prvních 14 kalendářních dnů nemoci. Náhrada mzdy se poskytuje jen v době trvání zaměstnání, nikoli po jeho skončení. Onemocní-li zaměstnanec v sedmidenní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání, předloží zaměstnavateli žádost o poskytnutí nemocenské dávky (tiskopis s červeným pruhem Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti) a ten jej spolu s předepsanou přílohou odešle na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. Nemocenské je propuštěnému zaměstnanci poskytováno až od 15. dne nemoci, a to zasláním poštovní poukázky na uvedenou adresu nebo bezhotovostně poukázáním na bankovní účet. Čtěte více: Vyznáte se v nových tiskopisech pro uplatnění nemocenské?

Příklad 1

Zaměstnanec, jehož dvouletý pracovní poměr skončil dne 18. 5.2009, onemocněl poslední den sedmidenní ochranné lhůty, tj. 25. 5. 2009. Jeho pracovní neschopnost trvala déle než 14 kalendářních dnů.

Zaměstnanec má nárok na nemocenské. Bude mu poskytováno OSSZ po předložení žádosti o dávku bývalému zaměstnavateli, a to od 15. dne nemoci. Čtěte více. Na kterou OSSZ se zasílají neschopenky?

Příklad 2

Zaměstnankyně uzavřela 1. 6. 2009 pracovní poměr. Tento byl ve zkušební lhůtě dne 5. 6. 2009 ukončen.

Ochranná lhůta v tomto případě činí jen tolik dnů, kolik dnů trvalo pojištění. Pokud by tedy zaměstnankyně onemocněla do 5 dnů po ukončení zaměstnání, může využít institutu ochranné lhůty. Nemocenské by jí náleželo rovněž od 15. dne nemoci.

Peněžitá pomoc v mateřství

Ochranné lhůty pro výplatu dávky využije také zaměstnankyně, která do 180 dnů po ukončení zaměstnání nastoupí „mateřskou dovolenou“. Tedy zaměstnankyně, která již byla v době skončení zaměstnání těhotná. Opět zde platí pravidlo, že u zaměstnání které trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik dní, kolik dní trvalo toto zaměstnání. Čtěte více: Podnikání na rodičovské dovolené – přivýdělek nebo zábava?

Mohlo by dojít k situaci, že žena nastoupí v ochranné lhůtě krátkodobě do dalšího zaměstnání. V tomto případě jí ochranná lhůta z předchozího zaměstnání neběží a zůstatek nevyčerpané lhůty se připočítává k ochranné lhůtě získané z nového pojištění. Nejvýše však do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Čtěte více: Nemocného zaměstnance ve zkušební době propustit nelze

Příklad:

Zaměstnankyně ukončila pracovní poměr dne 31. 3. 2009. Začátkem dubna zjistila, že je těhotná s předpokládaným termínem porodu 5. 12. 2009.

Ochranná lhůta ze zaměstnání činí 180 kalendářních dnů, tj. do 27. 9. 2009. V této době nestačí nastoupit na „mateřskou dovolenou“. Na tu může nastoupit nejdříve 8 týdnů před očekávaným termínem porodu. Pokud by však v ochranné lhůtě krátkodobě nastoupila do dalšího zaměstnání, běh ochranné lhůty by se pozastavil a zaměstnankyni by vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství z nového zaměstnání. V uvedeném případě by stačilo odpracovat jeden kalendářní měsíc. Čtěte více: Od ledna pro otce dítěte mateřská, připravuje se i otcovská

Sčítání ochranných lhůt je samozřejmě možné i u dávky nemocenské. Avšak vzhledem k sedmidenní ochranné lhůtě je možnost několika nástupů do nového zaměstnání v tak krátké době zřejmě málo pravděpodobná.

Jak by se měla podle vašeho názoru platit nemocenská?

Ochranná lhůta v souladu s § 15 zákona o nemocenském pojištění

Ochranná lhůta plyne jen ze zaměstnání, které založilo účast na nemocenském pojištění. Zásadně však neplyne:

  • ze zaměstnání starobních a invalidních důchodců,
  • z dalšího zaměstnání uzavřeného na dobu pracovního volna nebo v době čerpávání řádné dovolené (například u učitelů v době letních prázdnin),
  • ze zaměstnání malého rozsahu,

Ochranná lhůta zaniká:

  • vznikem nového pojištění (zaměstnání). Přihlášením k nemocenskému pojištění osob samostatně výdělečně činných ochranná lhůta ze zaměstnání nezaniká. Neplatí zde ovšem ani ustanovení o sčítání ochranné lhůty pro účely nemocenského a peněžité pomoci v mateřství.
  • posledním dnem přede dnem nástupu do starobního, částečného nebo plného invalidního důchodu.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).