Hlavní navigace

Změny v sociálním a zdravotním pojištění v roce 2011

13. 12. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Následující rok je ve znamení změn. Ty se dotknou nejen měsíčních záloh na pojistné, ale i způsobů placení a určení vyměřovacích základů. Přinášíme základní přehled nejdůležitějších novinek.

Rok 2010 pomalu končí. Osoby samostatně výdělečně zajisté zajímá, jaké změny je v sociálním a zdravotním pojištění je v následujícím roce čekají. Server Podnikatel. cz tradičně připravil souhrn nejdůležitějších změn v přehledné tabulce.

Sociální pojištění

Nemocenské pojištění

Největší změny se týkají nemocenského pojištění OSVČ. Zvyšují se redukční hranice denního vyměřovacího základu, prodlužuje neposkytování nemocenského z nemocenského pojištění OSVČ ze 14 na 22 dnů. Zvedla se i sazba pojištění ze 1,4 na 2,3 % a s tím samozřejmě i minimální výše měsíční částky pojištění. Čtěte více: Změny v poskytování náhrady mzdy roku 2011

Pojištění zůstává nadále dobrovolné. Jeho výši si OSVČ určuje sama, ovšem musí být nižší nebo stejná s vyměřovacím základem pro důchodové pojištění. K případným zaplaceným vyšším částkám nebude ČSSZ při stanovení nemocenských dávek přihlížet. Bude se jednat o přeplatek nemocenského. Maximálním měsíčním vyměřovacím základem je částka 148 440 Kč. Minimální měsíční pojistné bude 92 Kč. Čtěte více: OSVČ a změny v nemocenském pojištění 2011

Změny se dotknou i OSVČ vedlejších, které se přihlásily k nemocenskému pojištění. Ty budou nově považovány za OSVČ hlavní, i v případě, že se bude jednat například o studenty či důchodce. Nemocensky pojištěná OSVČ hlavní bude od ledna platit zálohy na důchodové pojištění minimálně ve výši 1807 Kč, bez ohledu na skutečnou výši příjmů.

Důchodové pojištění

Zvyšuje se minimální měsíční záloha z 1731 Kč na 1807 Kč. Současně se navyšuje rozhodná částka pro OSVČ vedlejší z 56 901 Kč v roce 2010 na 59 374 Kč v roce 2011. Pokud roční příjmy po odpočtu výdajů OSVČ vedlejší nepřekročí tuto hranici, nebude nemocensky nepojištěná OSVČ vedlejší povinna platit zálohy na důchodové pojištění ani doplatek pojistného.

Novinkou jsou podmínky pro platbu záloh předem. Od 1. 1. 2011 si OSVČ může platby do budoucna uhradit pouze na základě předchozí domluvy s příslušnou správou sociálního zabezpečení. Znamená to, že buď písemně oznámí (poštovní zásilkou, e-mailem, datovou schránkou), že platbou ze dne … ve výši … hradí zálohy na měsíce… ve výši…, nebo alespoň telefonicky požádá o rozúčtování platby, kterou uhradí dne … ve výši …. O takovém rozhovoru pracovník OSSZ učiní písemný záznam do spisové dokumentace, sděluje Alena Fraňková, odborná tisková pracovnice ČSSZ.

Takto hrazené platby předem (tj. od 1. 1. 2011 a po domluvě) mohou být uhrazeny nejdéle do konce kalendářního roku. Např. platba ze dne 15. 1. 2011 může při dostatečné výši uhradit zálohy na pojistné maximálně do prosince 2011. A to ve výši, jakou si OSVČ určí. Ovšem tímto způsobem uhrazené zálohy nelze dodatečně měnit. A to ani po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2010. Čtěte také: Termíny pro doplacení zdravotka a sociálka se sjednotí, asi už v příštím roce

Jak vysvětluje Alena Fraňková, například v dubnu 2011 se zálohy uhrazené do budoucna nezmění a nový předpis dle přehledu za rok 2010 bude předepsán až od ledna 2012. A to ani v případě, že by si OSVČ chtěla následně výši záloh navýšit nebo naopak ponížit. OSSZ prostě nemůže žádosti vyhovět.

Další změnou platnou od roku 2011 je to, že si OSVČ může určit svou platbou měsíční vyměřovací základ pro zálohy na pojistné na důchodové pojištění (jako do roku 2008). Pokud si tedy OSVČ uhradí nejvýše 43 345 Kč, bude tato platba uložena právě na měsíc, na který se platí. Vyšší platba by již překročila nejvyšší měsíční základ stanovený pro rok 2011 (1/12 maximálního vyměřovacího základu) a OSVČ by měla příslušná správa sociálního zabezpečení kontaktovat, aby rozhodla, jak naložit s platbou, eventuálně zda nešlo o platby do budoucna, dodává Fraňková. Čtěte také: Konec zneužívání podpory v nezaměstnanosti. Nastává realita

Mění se rovněž částka, od které se odvíjí povinná účast na důchodovém pojištění společníků a jednatelů s.r.o., komandistů komanditních společností a členů družstva, u nichž není podmínkou členství pracovní vztah, v měsících, kdy byl zúčtován započitatelný příjem alespoň ve výši 6200 Kč. V roce 2010 činila tato částka 6000 Kč.

ČSSZ již začátkem měsíce prosince informovala, že nebude osobám samostatně výdělečně činným nadále zasílat složenky pro placení pojistného na důchodové pojištění pro rok 2011 bez jejich žádosti. Znamená to, že OSVČ, které platí pojistné tímto způsobem, musí požádat příslušnou správu sociálního zabezpečení o jejich zaslání. Nemusí se jednat jen o písemnou žádost, postačí telefonicky, e-mailem (bez elektronického podpisu) nebo prostřednictvím datové schránky. Poukázky je samozřejmě možné vyzvednout také osobně.

školení únor 24 - zaměstnávání malého rozsahu

Zdravotní pojištění

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 je stanovena na 24 091 Kč a výše přepočítacího koeficientu činí 1,0269. Tyto údaje jsou potřebné pro určení průměrné měsíční mzdy pro rok 2011. Násobením zjistíme, že průměrná měsíční mzda činí 24 740 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro měsíce roku 2011 je tudíž 12 370 Kč (24740×50 %). Z toho minimální měsíční záloha na zdravotní pojistné je po zaokrouhlení rovna částce 1670 Kč. Čtěte také: Legislativní změny tvrdě dopadnou na matky podnikatelky

Jak uvádí Jiří Rod, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny: Zálohu ve výši 1670 Kč musí poprvé za leden 2011 (posledním dnem splatnosti je 8. 2. 2011) uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2011 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2009 platily v roce 2010 zálohy nižší než 1670 Kč, s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ.

Změny v sociálním a zdravotním pojištění
Sociální pojištění 2010 2011
Splatnost 1.-20.násl. měsíce 1.-20.násl. měsíce
Maximální vyměřovací základ 1707048 Kč 1 781 280 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ 71136 Kč 74220 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ 28272 Kč 29688 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 5928 Kč 6185 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 2371 Kč 2474 Kč
Minimální záloha HČ 1731 Kč 1807 Kč
Minimální záloha VČ 693 Kč 723 Kč
Rozhodná částka pro VČ 56901 Kč 59374 Kč
Minimální vyměřovací základ nemocenské 4000 Kč 4000 Kč
Minimální záloha pro nemocenské 56 Kč 92 Kč
Zdravotní pojištění 2010 2011
Splatnost (zaměstnavatel) 1.-20.násl. měsíce 1.-20.násl. měsíce
Splatnost (OSVČ, OBZP) 1.-8. násl. měsíce 1.-8. násl. měsíce
Minimální měsíční záloha 1601 Kč 1670 Kč
Maximální měsíční záloha 19205 Kč 20040 Kč

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).