Hlavní navigace

Na ČOI už došly tisíce návrhů na ADR, polovina řešených sporů končí dohodou

Daniel Morávek

Za necelé dva roky fungování systému mimosoudního řešení sporů ADR se na ČOI obrátilo již přes 5 tisíc zákazníků. Dohodou končí téměř polovina řešených sporů.

Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Z celkového počtu více než 5671 návrhů bylo 1230 návrhů ze zákonných důvodů odmítnuto a v 367 případech došlo ke zpětvzetí návrhu ze strany spotřebitele. V 1735 případech došlo k dohodě stran, 1791 sporů bylo skončeno marným uplynutím lhůty (tj. nedohodou). 548 návrhů z roku 2017 je dosud v řešení. Vyplývá to z informací, které serveru Podnikatel.cz uvedla Česká obchodní inspekce (ČOI).

Na ČOI už dorazily tisíce návrhů na mimosoudní řešení sporů

Už skoro dva roky mohou zákazníci při sporech s obchodníky využít systém mimosoudního řešení sporů (ADR), které ve většině případů zastřešuje Česká obchodní inspekce (ČOI). Tuto možnost zavedla novela zákona o ochraně spotřebitele, která nabyla účinnost loni v únoru. V mimosoudním řešení sporů před Českou obchodní inspekcí jde o takzvanou konciliaci, během níž pracovník inspekce vede strany k urovnání sporu jako nezávislý prostředník, který jim je případně nápomocen radou a názorem, ve sporu však sám nerozhoduje. Na základě podkladů ČOI celý spor posoudí a případně připraví nezávislé a nezávazné stanovisko, které oběma stranám předloží. Výsledkem řízení má být uzavření soukromoprávní dohody stran, ale v případě, kdy s tím některá ze stran souhlasit nebude, má na to právo a může se případně obrátit právě na soud, upřesnil Jiří Fröhlich, mluvčí ČOI.

Jak serveru Podnikatel.cz doplnila ČOI, od začátku fungování ADR obdržela celkem 5671 návrhů na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. V roce 2016 se jednalo o 2733 návrhů, letos zatím spotřebitelé podali 2938 návrhů. Z celkového počtu více než pěti tisíc návrhů bylo 1230 návrhů ze zákonných důvodů odmítnuto a v 367 případech došlo ke zpětvzetí návrhu ze strany spotřebitele. V 1735 případech došlo k dohodě stran, 1791 sporů bylo skončeno marným uplynutím lhůty (tj. nedohodou). 548 návrhů z roku 2017 je dosud v řešení.

Dohodou je tak vyřešena téměř polovina sporů, konkrétně je tomu tak v 49,2 % případů, kterými se oddělení ADR věcně zabývalo. Stanoviska oddělení ADR jsou vydávána na základě uvážení oddělení ADR s obecnějším záměrem v situaci, kdy předmět sporu přesahuje problematiku individuálního sporu a případné stanovisko tak může v širším kontextu přispět ke kultivaci podnikatelského prostředí a ochraně spotřebitele. Doposud byla vydána 4 stanoviska oddělení ADR k řešeným případům (páté bude vydáno v průběhu tohoto týdne), doplnil Jiří Fröhlich.

Jak vypadá stanovisko

Podle ČOI například v případě, že zákazník během záruční doby reklamuje vadu výrobku a odstupuje od smlouvy, neměl by mu podnikatel účtovat opotřebení zboží. Slovy zákona ustanovení § 2110 písm. d) občanského zákoníku neopravňuje podle ČOI podnikatele k účtování náhrady za amortizaci spotřebního zboží či jiné náhrady v případě, kdy je spotřebitel ze zákona oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vadného plnění a zboží vrací v původním stavu pouze s přihlédnutím k běžnému opotřebení odpovídajícímu době jeho užívání.

Vrací-li spotřebitel podnikateli v rámci běhu 24 měsíční lhůty, po kterou je podle § 2165 OZ oprávněn u prodejce uplatnit práva z vadného plnění, v souvislosti s odstoupením od smlouvy zboží, které nese známky běžného užívání, nelze paušálně hovořit o tom, že by ve smyslu § 2110 písm. d) došlo ke „spotřebování“ nebo „pozměnění“ věci při obvyklém použití, za které by podnikateli náležela náhrada do výše, v níž měl spotřebitel z použití věci prospěch. K odchylnému znění smluvních podmínek se nepřihlíží, uvedla ČOI v prvním svém stanovisku. Všechna stanoviska si lze přečíst na webu ČOI.

Jaký je průběh mimosoudního řešení sporů

Návrh na mimosoudní řešení sporu může České obchodní inspekci podat jen spotřebitel, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy kontaktoval obchodníka za účelem řešení sporu. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu je zahájeno doručením návrhu s předepsaným obsahem. Prodávající bude mít povinnost do 15 pracovních dnů od vyrozumění poskytnout ČOI své vyjádření k návrhu spotřebitele a oznámit, zda se řízení zúčastní. V případě souhlasu pak musí dále s inspekcí úzce spolupracovat a poskytovat součinnost k efektivnímu průběhu řešení sporu. Pokud by toto nesplnil, vystavuje se hrozbě pokuty ve výši 1 000 000 korun. Zákon pak podrobně upravuje například náležitosti návrhu na zahájení mimosoudního řešení, otázky doručování nebo způsoby ukončení a tak dále.

Česká obchodní inspekce spor posoudí a případně připraví nezávazné a nezávislé stanovisko v zákonné lhůtě a písemně na kontaktní adresu, kterou spotřebitel sám uvede při žádosti o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu, odešle. Po posouzení věci ze zákona má ČOI na vyřízení 90 dní, lhůtu může v krajním případě prodloužit na dvojnásobek.

O možnosti ADR musí navíc obchodníci informovat. Zákon ukládá, že zákazníka je nutné poučit jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného výrobku věcně příslušný. Informace musí být uvedena v kupní smlouvě, případně v obchodních podmínkách. A pokud prodávající provozuje internetové stránky, musí toto poučení vložit i na ně.

Jak již bylo zmíněno, například oblast e-commerce, ale i většinu dalších obchodníků, má na starosti Česká obchodní inspekce. Proto je nutné mít ve smlouvách a obchodních podmínkách následující odstavec:

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

daně_I.fáze

Chybějící informace o ADR je nejčastější prohřešek

A právě opomenutí zveřejnění informací o ADR patří mezi nejčastější prohřešky e-shopů, se kterými se ČOI při kontrolách setkává. Každý internetový obchod, který je aktuálně kontrolován v rámci kontrol e-shopů České obchodní inspekce, je vždy automaticky kontrolován i v souvislosti s povinností informovat o existenci mimosoudního řešení sporů.

Například ve 3. čtvrtletí 2017 uskutečnila ČOI 203 kontrol e-shopů, přičemž povinnost informovat spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů nedodrželo 116 z nich. To, že více než polovina kontrolovaných obchodů nedodržela zákon, ale neukazuje na stav celé tuzemské e-commerce. ČOI totiž činí kontroly cíleně a většinou u online obchodů, u kterých je předpoklad, že jejich provozovatelé mohou porušovat obecně závazné právní předpisy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).