Hlavní navigace

Lze navázat na dohodu o provedení práce dohodou o pracovní činnosti?

13. 2. 2019
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Je možné s jedním člověkem na stejný druh práce uzavřít nejprve dohodu o provedení práce a po vyčerpání stanovených hodin následně dohodu o pracovní činnosti?

Otázka ohledně správnosti a zákonnosti uzavírání dohod vychází z praxe čtenářů serveru Podnikatel.cz, kteří se s podobnými situacemi, se kterými si neví rady, obracejí na odborné poradny

Ve firmě se na vrátnici střídají lidé, kteří zaskakují v momentě dovolených nebo za nemoc. Je s nimi uzavřena dohoda o provedení práce (DPP). Po vyčerpání 300 hodin následuje uzavření dohody o pracovní činnosti (DPČ) na stejný druh práce na poloviční úvazek. 

Čtěte také: U dohod nezapomínejte na podmínky poskytování odměny

Je tento postup přípustný, tj. DPP a následná DPČ uzavřena na stejné jméno a stejný druh práce v jednom roce? A co když se tento postup každoročně opakuje? 

Problematiku návaznosti dohod vysvětluje Státní úřad inspekce práce 

Pracovněprávní předpisy umožňují postupovat tak, jak je v dotazu popsáno. Ustanovení § 34 odst. 2 zákoníku práce stanoví, že „zaměstnanec v dalším základním pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny. U zaměstnavatele, jímž je stát, platí věta první jen tehdy, jedná-li se o výkon práce v téže organizační složce státu.“

Dalším pracovněprávním vztahem má přitom zákon na mysli dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti nebo i pracovní poměr na základě pracovní smlouvy souběžně, zároveň existující se stávajícím (prvním, dříve se používal pojem “hlavní“) pracovněprávním vztahem. 

Co všechno se mění v roce 2019 pro podnikatele?

ZMĚNY A NOVINKY 2019

Pokud probíhají tyto pracovněprávní vztahy po sobě, jeden započne po skončení druhého, není zde žádné omezení v tom smyslu, že by tyto vztahy nemohly být uzavřeny na stejný druh práce, potvrzuje mluvčí Státního úřadu inspekce práce Richard Kolibač. U dohod samozřejmě musí být dodrženy povolené rozsahy práce, které na jejich základě mohou být vykonávány. U DPP se jedná o 300 hodin v kalendářním roce, tzv. v novém kalendářním roce může být uzavřena DPP na dalších 300 hodin.

Jak je to s odvody na sociální a zdravotní pojištění? 

Co se týká odvodů na sociální a zdravotní pojištění, DPP těmto odvodům podléhají pouze, je-li na jejich základě odměna vyšší než 10 000 Kč, DPČ podléhají přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění od výdělku 3000 Kč. Jestli zaměstnavatel postupuje zákonným způsobem v oblasti odvodu pojistného a daní, mohou posoudit pouze ČSSZ, resp. orgány daňové správy. Nicméně zákon řetězení dohod a smluv nezakazuje, uzavírá Richard Kolibač

Od ledna 2019 se zvýšil limit pro sociální a zdravotní pojištění u dohody o pracovní činnosti. Nově se odvody budou platit až od příjmu ve výši aspoň 3000 Kč. Informovali jsme v článku Od roku 2019 vzroste limit u dohod o pracovní činnosti. Do 3000 Kč bez pojištění

Nemůže se jednat o obcházení zákona?

BRAND23 Workshop

Jak pro server Podnikatel.cz potvrdila Lucie Krausová ze Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, z pohledu zdravotního pojištění se posuzuje pouze výše započitatelného (též zúčtovaného) příjmu, nikoli obsah činnosti. Pokud je příjem pod touto hranicí (např. u DPP pod 10 000 Kč včetně), pak podle zákona nevznikne zaměstnání, a tím pádem nám ani zaměstnavatel tuto činnost zaměstnance nehlásí. Není ani rozhodné, zda se jedná o důchodce, studenty či osoby zařazené v jiné kategorii pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát.

Obdobně se k opakujícím se dohodám vyjádřila i Česká správa sociálního zabezpečení. Obecně platí, že pokud jsou splněny podmínky pro vznik účasti na pojištění, je povinností zaměstnavatele odvést ze zúčtovaných příjmů pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Uzavření DPP a po vyčerpání možných 300 hodin uzavření navazující DPČ je zákonný postup a není důvod jej považovat za postup, jehož účelem je obcházení zákona. Nicméně nelze vyloučit, že v individuálních konkrétních případech jsou OSSZ známy okolnosti, které ji vedou k jinému správnímu uvážení. Dodala Jana Buraňová. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).