Hlavní navigace

Náhrada mzdy se v roce 2015 zvyšuje, dobrovolné pojištění se ruší

5. 11. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Tradičně se zvyšují redukční hranice pro nemocenské, a tím i náhrada mzdy. Od roku 2015 navíc končí možnost zápočtu poloviny vyplacené náhrady mzdy.

Počátkem října vyšlo ve Sbírce listin pod číslem 214/2014 sdělení ministerstva práce a sociálních věcí, kterým byl stanoven všeobecný vyměřovací základ a redukční hranice pro nemocenské platné v roce 2015. Tím se mění nejen redukční hranice pro nemocenské dávky, ale i náhrada mzdy, kterou bude zaměstnavatel v roce 2015 poskytovat v době prvních 14 kalendářních dnů nemoci (samozřejmě s výjimkou karenční lhůty). 

Denní vyměřovací základ

Od roku 2014 se v souladu s § 192 zákoníku práce poskytuje náhrada mzdy (odměny) pouze v době prvních 14 kalendářních dnů nemoci. Od patnáctého dne je zaměstnanec zabezpečen nemocenským od České správy sociálního zabezpečení.

Pro úpravu průměrného výdělku se využívají redukční hranice stanovené § 22 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění. Ty jsou každoročně odvozovány ze všeobecného vyměřovacího základu, stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění (za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se výše redukčních hranic stanoví). Pro rok 2015 se tedy vychází z vyměřovacího základu roku 2013.

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Náhrada mzdy se od roku 2015 mírně zvýší.

Při výpočtu náhrady mzdy upravujeme zjištěný průměrný výdělek stejným způsobem jako pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění. Příslušná redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění se následně vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. Průměrný hodinový výdělek pro náhradu mzdy se stanoví stejným způsobem jako výdělek pro pracovně-právní účely, tj. z předchozího kalendářního čtvrtletí. Pokud zaměstnanec neodpracoval v tomto období alespoň 21 dnů, použije se v souladu s § 356 zákoníku práce výdělek pravděpodobný.

Redukční hranice pro nemocenské

Redukční hranice  První  Druhá  Třetí
Rok 2014 865 Kč 1298 Kč 2595 Kč
Rok 2015 888 Kč 1331 Kč 2662 Kč

Redukční hranice se každoročně mění minimálně, přesto je potřeba upravit vzorec pro výpočet nemocenského a náhrady mzdy. Mzdový program by měl na tuto změnu reagovat automaticky. Náhrada mzdy za pracovní neschopnost v měsíci lednu 2015 již bude vypočtena dle nových redukčních hranic.  

Stanovení redukčních hranic pro náhradu mzdy  

Krok první  

Výpočet redukční hodinové hranice pro náhradu mzdy z redukčních hranic (RH) pro nemocenské pojištění:  

  • První RH: 888 × 0,175 = 155,40 Kč 
  • Druhá RH: 1331 × 0,175 = 232,925 Kč 
  • Třetí RH: 2662 × 0,175 = 465,85 Kč 

Redukční hranice pro náhradu mzdy

Redukční hranice První Druhá Třetí
Rok 2014 151,38 Kč 227,15 Kč 454,13 Kč
Rok 2015 155,40 Kč 232,93 Kč 465,85 Kč

Krok druhý

Dále se postupuje v souladu se zákonem o nemocenském pojištění. Částka první redukční hranice se započítává z průměrného hodinového výdělku ve výši 90 %. Z rozdílu částky druhé a první redukční hranice se započítává 60 % průměrného hodinového výdělku a z rozdílu třetí a druhé redukční hranice se započítává 30 % průměrného hodinového výdělku. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

  • 1. redukční hranice: 155,40 × 0,9 = 139,86 Kč
  • 2. redukční hranice: 232,93 – 155,40 = 77,53 × 0,6 = 46,518 Kč
  • 3. redukční hranice: 465,85 – 232,93 = 232,92×0,3 = 69,876 Kč

Maximální upravený redukovaný základ: 139,86 + 46,518 + 69,876 =  256,254 Kč.

Krok třetí

Vypočte se hodinová náhrada mzdy z upraveného průměrného hodinového výdělku náležícího od 4. pracovního dne dočasné pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy se zaokrouhluje na haléře, teprve za celý kalendářní měsíc se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru. 

Příklad pro srovnání náhrady mzdy v roce 2014 s rokem 2015

Onemocněl zaměstnanec pracující v běžných osmihodinových směnách s průměrným hodinovým výdělkem 172,50 Kč, což odpovídá hrubé měsíční mzdě ve výši cca 30 000 Kč. Jeho pracovní neschopnost trvala jeden pracovní týden (od pondělí do neděle). 

Rok 2014 

Za první tři dny nemoci, tj. pondělí až středa, náhrada mzdy nenáleží. Za čtvrtek a pátek se započítá celkem 16 hodin. V sobotu a v neděli neměl zaměstnanec podle harmonogramu směn pracovat, náhrada mzdy za tyto dny mu tedy nenáleží. Vypočtená hodinová náhrada mzdy činí po zaokrouhlení na celé koruny nahoru 1430 Kč. 

  • Z první redukční hranice bude započteno 136,262 Kč.
  • Z druhé redukční hranice bude započteno 12,672 Kč tj. (172,50 – 151,38) x 0,6.

Hodinová náhrada mzdy od 4. dne pracovní neschopnosti činí 89,348 Kč, tj. 60 % z (136,242 + 12,672). Vypočtená hodinová náhrada mzdy činí po zaokrouhlení na celé koruny nahoru 89,348 × 16 hodin = 1430 Kč.

Rok 2015

  • Z první redukční hranice bude započteno 139,860 Kč.
  • Z druhé redukční hranice bude započteno 10,26 Kč tj. (172,50 – 155,40) x 0,6.

Hodinová náhrada mzdy od 4. dne pracovní neschopnosti činí 90,072 Kč, tj. 60 % z (139,860 + 10,26). Vypočtená náhrada mzdy činí po zaokrouhlení na celé koruny nahoru 90,072 × 16 hodin = 1442 Kč. V roce 2014 si ve srovnání s rokem předchozím polepší na náhradě mzdy o 12 korun. 

Rozdíly ve vyplacených náhradách jsou nepatrné, přesto tyto změny vyžadují úpravu mzdového softwaru. Obvykle se doporučuje, aby mzdová účetní při první poskytované náhradě mzdy v roce 2015 ověřila, zda jsou změny v softwaru správně nastaveny. 

Rozdíly v letech 2010 – 2015

Pro srovnání výše náhrady mzdy používá server Podnikatel.cz každoročně stejný příklad. Zde je tabulka, jak si náš smyšlený zaměstnanec s průměrnou hodinovou mzdou 172,50 Kč a týdenní nemocí v jednotlivých letech na náhradě mzdy „polepšil“. Rok 2015 není z tohoto pohledu rekordní, ale není nejhorší. 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Náhrada mzdy 1363 Kč 1410 Kč 1416 Kč 1429 Kč 1430 Kč 1442 Kč
Nárůst 3 Kč 17 Kč 6 Kč 13 Kč 1 Kč 12 Kč

Možnost dobrovolného připojištění končí

Od 1. ledna 2015 nabude účinnosti novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, která ruší zvýšenou sazbu pojistného u zaměstnavatele ve výši 26 %, k níž se na základě písemného ohlášení mohli pro kalendářní rok přihlásit zaměstnavatelé, pokud byl jejich průměrný měsíční počet zaměstnanců nižší než 26. V návaznosti na to se ze zákona vypouští i možnost odpočítat z částky pojistného za kalendářní měsíc polovinu částky, již takoví zaměstnavatelé v kalendářním měsíci zúčtovali a vyplatili svým nemocným zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, uvedla pro server Podnikatel.cz Jana Buraňová, mluvčí ČSSZ. Zmíněná novela je součástí vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů a další související zákony. Novelu již schválily obě komory parlamentu a byla doručena k podpisu prezidentovi ČR. 

Podle přechodného ustanovení se za dobu před rokem 2015 bude pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti platit podle právních předpisů účinných před rokem 2015. A to i v případě, že se toto pojistné bude platit po roce 2014. Odvodu z mezd zúčtovaných za měsíc prosinec se tedy změna nedotkne.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).