Hlavní navigace

Nenechte se stresovat nezaplacenými fakturami. Platí na ně bankovní záruky

14. 8. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Bankovní záruky mohou snížit podnikatelská rizika. Víte, jak takové bankovní záruky fungují a co všechno je jimi možné zaručit?

Podnikání může být leckdy rizikové. Nemálo firem už se dostalo do problémů kvůli neuhrazeným fakturám, špatně a pozdě odvedené práci a tak dále. Tato podnikatelská rizika lze přitom snížit takzvanými závazkovými úvěry. Jedním z bankovních produktů, o kterém by proto podnikatelé měli vědět, jsou bankovní záruky.

Ve zkratce lze říci, že se jedná o specifický druh úvěru, při kterém banky neposkytují žádné finanční prostředky, ale slouží k zajištění závazků vyplývajících ze smluvních vztahů mezi obchodními partnery. Banky se tedy zaručují za své klienty, že tito provedou svůj závazek ve sjednané kvalitě nebo množství. To je jejich základní efekt. Vedle toho si můžete díky bankovní záruce vyjednat například výhodnější podmínky kontraktu, protože obchodnímu partnerovi poskytnete kvalitní zajištění svých závazků.

Lidé se domnívají, že vzhledem k výši záruk je tento bankovní produkt využitelný jen pro střední a velké firmy. To je ale omyl. Bankovní záruky jsou určeny všem typům podnikatelů od fyzických po právnické osoby. Zvýhodněné záruky za investiční a provozní bankovní úvěry jsou velmi poptávány. V letošním roce už bylo poskytnuto skoro 2000 těchto záruk. Fyzické osoby představují asi 15 % žadatelů o záruku, uvádí Gabriela Došková z Českomoravské záruční a rozvojové banky. U komerčních bank ale živnostníci záruky žádají jen zřídka. S růstem ekonomiky se využívání bankovních záruk stává běžnější i mezi menšími firmami, a to nejčastěji v sektoru stavebnictví nebo v rámci exportních aktivit. Živnostníci volí složení finanční kauce nebo se ručení v obchodním vztahu vyhýbají úplně, říká Michal Teubner z Komerční banky.

Mohlo by vás zajímat: Podnikatelský kontokorent pomůže přestát období bez peněz i s investicemi

Jak a kdy využít bankovní záruku

Ilustrační obrázek.
Autor: Shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Nejprve je nutné záruky rozdělit do dvou základních typů. Existují bankovní záruky platební a neplatební. Do první skupiny se řadí ty, kterými se banky zaručují za provedení peněžního plnění odběratelem. Běžně se jedná například o zaplacení faktury, splacení úvěru, leasingu, zaplacení spotřební daně nebo třeba směnky. U neplatebních záruk pak jde o to, že banka ručí za kvalitu provedených prací dodavatelem. Je tu takzvaná kauční záruka, která ručí za náležité provedení kontraktu. Kupující nebo objednavatel má právo na finanční plnění, pokud dodávka od zhotovitele či prodávajícího neodpovídá sjednaným podmínkám. Dále lze dojednat záruku za vrácení akontace, tedy za vrácení platby předem. Objednavatel má jistotu, že dostane zpět své zaplacené zálohy, pokud prodávající zboží nedodá v požadovaném množství a kvalitě a sám zaplacené zálohy nevrátí. Běžně se tyto typy záruk požadují také třeba při veřejných soutěžích, kdy chce mít například radnice jistotu, že vítěz tendru bude schopen dostát plnění podmínek uvedených v nabídce.

Variant je mnoho a dá se říci, že bankovní záruka je jedním z nejužívanějších zajišťovacích nástrojů. Využít ji lze na místě tehdy, kdy si nejste jisti dodržením smluvních podmínek. Bankovní záruky jsou denním chlebem třeba stavebních firem. Pro názornost si uveďme typický příklad využití záruky v praxi:

Představme si například situaci, kdy firma – výrobce určitého zařízení získá novou zakázku. V mnoha případech je ze strany výrobce požadována od odběratele záloha, obvykle ve výši 20 až 30 % z ceny zařízení, kterou výrobce použije na přípravu a zahájení výroby objednaného zařízení. Odběratel chce mít ale jistotu, že o tuto zálohu nepřijde, pokud by se výrobce dostal do jakýchkoli problémů. Vyžaduje od něho proto bankovní záruku za vrácení akontace na pokrytí tohoto rizika. Dále si představme, že na straně výrobce dojde k blíže neurčeným potížím s výrobou, které vedou k odstoupení od kontraktu ze strany odběratele. Odběratel požaduje vrácení poskytnuté akontace, výrobce však akontaci nevrací. V tomto případě může odběratel přistoupit k uplatnění bankovní záruky u banky, která ji vydala. Banka je pak povinna na první požádání a bez zbytečného odkladu provést vyplacení prostředků akontace.

Bankovní zárukou může být zaručeno plnění závazku jak ze strany odběratele, tak dodavatele. Příkladem zajištění plnění závazku ze strany dodavatele může být neplatební bankovní záruka, která nezajišťuje platbu, ale splnění jiné povinnosti. Někdy bývá nazývána také performance bond. Bankovní záruky za dobré provedení smlouvy se často používají například ve stavebnictví, kdy zajišťují povinnosti zhotovitele dílo dokončit podle podmínek platného kontraktu, komentuje Michal Teubner.

Záruku lze využít i při žádosti o úvěr. V případě, že bude podnikatel některou z komerčně zaměřených bank žádat o bankovní úvěr, bude po něm vyžadováno zajištění tohoto úvěru. Pokud zajištění úvěru, které může klient úvěrující bance nabídnout, není dostačující, jedním ze způsobů jak doplnit chybějící zajištění úvěru je právě záruka. Té lze využít v Českomoravské záruční a rozvojové bance. Po splnění podmínek s námi klient uzavře smlouvu o záruce a úvěrující banka obdrží na jejím základě záruční listinu, kterou je ručení poskytováno. Klient za poskytnutí záruky nehradí žádný poplatek, protože záruka je poskytována jako součást programu podpory malého a středního podnikání schváleného vládou, vysvětluje Gabriela Došková.

Častými příklady využití jsou dále bankovní záruka za vrácení zádržného nebo záruka za plnění závazků po dobu záruční lhůty. Výhodou je, že rizika spojená s obchodními transakcemi je možné krýt jak při tuzemském, tak i zahraničním styku.

Psali jsme: 5 podnikatelských matadorů radí: Jak snížit množství neproplacených faktur

Co banka, to jiné podmínky

Banky ale mají různě nastavené podmínky. Českomoravská záruční a rozvojová banka záruky vystavuje pouze k zajištění dluhu klienta z poskytnutého úvěru. Další bankovní domy pak za plnění závazku jak ze strany odběratele, tak dodavatele. Ano, pokud klienti potřebují, vystavujeme záruky pro oba případy. Odběratelům pro zajištění platebních povinností, dodavatelům pro zajištění neplatebních povinností s uzavřených smluv, potvrzuje Lucie Policarová z GE Money Bank. Žadatel o záruku tady musí být klientem banky. Další podmínky jsou nastavovány individuálně podle finančních výsledků. Limit pro záruky GE Money Bank nemá.

V Komerční bance je hlavní podmínkou vystavení záruky existence, případně schválení limitu financování na klienta. Schválení limitu předchází interní vyhodnocení klienta na základě jeho finančních situace. Stejně tak výše bankovní záruky, kterou může Komerční banka vystavit, je limitována maximální částkou financování, kterou banka klientovi poskytne.

Ať už se rozhodnete jakkoli, vězte, že uzavřením bankovní záruky lze vždycky jen získat. A to buď jistotu plnění smluv, výhodnější podmínky při jejich uzavírání, ale také lepší jméno firmy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).