Hlavní navigace

Nezapomeňte, termín vyúčtování zálohové daně se blíží

20. 2. 2012
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Zaměstnavatelé by neměli v souvislosti se mzdovou závěrkou zapomenout na vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Připomeňme si důležité termíny.

Zaměstnavatelé, potažmo jejich mzdové účetní, mají v tomto období plné ruce práce. Zpracovávají roční zúčtování zaměstnanců a připravují se na vyúčtování zálohové daně. 

Souhlasí vám odvody?

V souvislosti se mzdovou účetní závěrkou je vnodné zkontro­lovat sražené daňové zálohy a odvedenou srážkovou daň, včetně odvodu příslušnému finančnímu úřadu. Zálohy se odvádí finančnímu úřadu dle sídla (právnické osoby) nebo podle bydliště (fyzické osoby). Při více organizačních jednotkách podle sídla tzv. plátcovy pokladny. Jestliže by měl zaměstnanec příjmy z více účtáren stejného zaměstnavatele, vypočítá se záloha z úhrnu všech příjmů. Za odvod je zodpovědná účtárna, kde má zaměstnanec podepsáno Prohlášení k dani. Čtěte také: Umíte správně vyplnit tiskopis daňového prohlášení?

Kdy vyúčtovat zálohovou a kdy srážkovou daň?

Odvod daňové zálohy do 20. dne následujícího měsíce (dnem platby jeden připsání a účet FÚ). Předčíslí bankovního účtu 713. Vyúčtování daně z příjmů závislé činnosti (tiskopis 5459 aktuální vzor, včetně povinných příloh) – termín do 1. března, pro elektronické vyúčtování do 20. března (právnické osoby zaměstnávající nerezidenty povinně). 

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Odvod srážkové daně do konce následujícího kalendářního měsíce po provedené srážce. Předčíslí bankovního účtu 7720. Vyúčtování srážkové daně (tiskopis 5466 aktuální vzor) – termín do 1. května (respektive 2. května z důvodu svátku). Čtěte také: Kdy nepodáváme daňové přiznání? Vysvětlujeme na příkladech

Schovejte si kopie Potvrzení o příjmech

Potvrzení o výši příjmů ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění – tiskopis 5460 aktuální vzor – vychází se ze mzdového listu. Nezapomeňte si vždy uschovat kopii (pro případné dodatečné „vylepšení“ údajů samotným zaměstnancem). Pozor na nevyplacené mzdy do 31.1.2012. Jestliže budou tyto mzdy vyplaceny až po uvedeném termínu, podá zaměstnanec daňové přiznání za rok 2012. Stejně je tomu v případě dodatečně vyplacených mezd za minulá období (vždy po 31.1.) v roce 2011. Zaměstnanec nežádá o roční zúčtování, podává sám daňové přiznání. 

Daňoví nerezidenti 

U zaměstnance, který má byt v cizině i v ČR nebo se v ČR zdržuje více než 183 dnů v kalendářním roce se v otázce rezidentství řídíme smlouvami o zamezení dvojího zdanění s příslušným státem. Kritériem je samozřejmě středisko životních zájmů (kde má byt, rodinu, účet atd.). Státní občanství v tomto případě nerozhoduje. V průběhu roku si může nerezident uplatnit slevu na poplatníka a slevu na studium. Ostatní si uplatní v rámci podaného daňového přiznání (podmínka 90 % příjmů z ČR). Pokud však má zde zaměstnanec rodinu přestěhovánu, mohou se uplatnit i ostatní slevy. Ve sporných případech lze od zaměstnance požadovat potvrzení finančního úřadu o daňovém rezidentství v ČR. Čtěte také: Slevy na dani platné v roce 2011 a změny roku 2012

školení účto leden 23 Kučerová

O roční zúčtování měl zaměstnanec (daňový rezident) právo požádat do 15. února (v případě, že nepodává daňové přiznání ani nežádá o zúčtování považuje se jeho daňová povinnost za splněnou sraženými zálohami, ovšem poplatník tím může porušit ustanovení § 38g zákona o daních z příjmů s možnou pokutou dle § 250 daňového řádu min. 500 Kč). Zaměstnavatel má povinnost na žádost zaměstnance roční zúčtování provést. 

Nový pokyn již pro období 2011

Připomínáme nový metodický pokyn MF D–6, který nahradil pokyn D-300 (upřesnění k jednotnému postupu k ustanovení zákona o daních z příjmů). Velmi používané je například upřesnění k § 35ba zákona o daních z příjmů, kde je specifikováno, co s počítá a nepočítá do příjmu manželky (68 000 Kč).  Čtěte také: Manželku za velbloudy vždy neměňte, leckdy se dá odečíst z daní

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).