Hlavní navigace

Umíte správně vyplnit tiskopis daňového prohlášení?

9. 2. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Daňové prohlášení neboli „růžový papír“ je třeba řádně vyplnit. Ne každému jsou údaje v tabulkách srozumitelné. Přinášíme podrobný návod s ukázkou vyplnění.

K uplatnění daňových slev a nezdanitelných částek je nutné podepsat u zaměstnavatele tiskopis daňové prohlášení. Ne každá účetní či zaměstnanec ví, jak tiskopis správně vyplnit. Přinášíme ukázku i podrobný návod.

Tiskopis daňové prohlášení

Daňové prohlášení, často označované jako „růžový papír“, je tiskopis určený pro poplatníka v pracovním poměru. Týká se jak „klasického“ pracovního poměru, tak dohod uzavřených mimo pracovní poměr, tedy dohody o pracovní činnosti i dohody o provedení práce. Tiskopis slouží k uplatnění nezdanitelných částí základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění. Čtěte také: Proč se každoročně podepisuje daňové prohlášení? 

Prohlášení lze na jedno období (na jeden kalendářní měsíc) podepsat u jednoho plátce (zaměstnavatele). Pokud zaměstnanec uzavře souběžně pracovních poměrů více, musí se rozhodnout, u kterého zaměstnavatele tento tiskopis podepíše.

Daňové prohlášení slouží jako čestné prohlášení. Zaměstnanec zde čestně prohlašuje, že uvedené skutečnosti jsou platné. Je tedy povinen každou změnu, která by měla vliv na uplatnění slev a nezdanitelných částek včas nahlásit. Pokud tak neučiní, má zaměstnavatel právo požadovat úhradu příslušných sankcí vyměřených správcem daně, které opomenutím nahlášení změn či uvedením nesprávných údajů vznikly. Čtěte také: Zaměstnanec může podepsat daňové prohlášení i když podniká 

Z uvedených důvodů je chybný postup některých zaměstnavatelů, potažmo jejich mzdových účetních, které tiskopis vyplní předem za zaměstnance a předloží k podpisu. Údaje do tiskopisu je povinen vyplnit sám zaměstnanec. To však neznamená, že by mu nemohla být účetní při vyplňování nápomocna.

Kdy se prohlášení podepisuje?

Prohlášení se podepisuje do 30 dnů po vstupu do pracovního poměru. Dále každoročně do 15. února při žádosti o roční zúčtování. A samozřejmě při každém hlášení změn a do 30 dnů po narození dítěte. Čtěte také: Za (ne)zaměstnávání zdravotně postižených milionová pokuta

Nárok na slevy a daňové zvýhodnění je třeba řádně doložit. Účetní si udělá z případných doložených smluv fotokopie, potvrzení např. o studiu, zaplacených úrocích z hypotečního úvěru a další se dokládají v originálech.

Vyplňujeme první list daňového prohlášení

Úvodní tabulka slouží k vyplnění osobních údajů zaměstnance a přesné adresy plátce, tj. zaměstnavatele. Následně je třeba vyplnit rok (prohlášení může sloužit až tři kalendářní roky) a zda poplatník hodlá uplatnit základní slevu na poplatníka. Následující tabulka je určena k vyplnění jmen a rodných čísel dětí, žijících ve společné domácnosti, na které hodlá poplatník uplatnit daňové zvýhodnění:

  • a) nezletilých dětí, tj. do 18 let (včetně měsíce dovršení),  
  • b) zletilých studujících dětí do 26 let věku (podmínkou je, že nepobírají invalidní důchod III. stupně).

Druhý list daňového prohlášení

Druhý list slouží k doplnění údajů o průkazu ZTP/P, jestliže je poplatník jeho držitelem a údajů o manželce, pokud si uplatňuje daňové zvýhodnění na děti. Čtěte také: Manželku za velbloudy neměňte. leckdy se dá odečíst z daní

V oddílu II. poplatník podpisem prohlašuje, že nepodepsal za stejné období tiskopis prohlášení u jiného plátce a současně daňové zvýhodnění na uvedené děti neuplatňuje ve stejném období jiná osoba.

Oddíl obsahuje tabulku pro případné změny. Zde je nutné specifikovat druh změny, účinnost změny, datum podpisu a podpis poplatníka. Čtěte také: Slevy na dani platné pro rok 2011 a změny roku 2012

K prohlášení připojí podpis poplatník a pracovník, který prověřil oprávněnost uplatněných slev na dani (zpravidla mzdová účetní).

Třetí list daňového prohlášení

Tato část je určena žádosti o roční zúčtování daní. Zaměstnanec, jenž podává daňové přiznání, tuto část samozřejmě nevyplňuje. Zde poplatník čestně prohlašuje, že není povinen podat daňové přiznání například z důvodu, že má jiné zdanitelné příjmy z podnikání, pronájmu nebo jiné výdělečné činnosti vyšší než 6 000 korun ročně (hrubé příjmy, ne zisk). Současně prohlašuje, že neměl souběžně příjmy od jiných zaměstnavatelů (mimo příjmy zdaněné srážkovou daní). V případě, že měl i jiné příjmy, ovšem postupně (například z předchozího zaměstnání), uvede všechny své předchozí zaměstnavatele do tabulky 3 b). Samozřejmě je nutné si od všech zde uvedených zaměstnavatelů vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň. Čtěte také: Musí zaměstnavatel provést odpočet úroků z úvěru na bydlení? 

Poslední tabulka slouží k uplatnění zaplacených úroků z úvěru použitého na financování bytových potřeb. Úroky uplatní vždy jeden z účastníků v jednom zdaňovacím období nebo všichni účastníci úvěru, a to rovným dílem do maximální celkové částky 300 000 korun ročně v jedné domácnosti. V takovém případě je nutné do tabulky vyplnit údaje o ostatních účastnících.

A konečně poslední čtvrtý list daňového prohlášení

V poslední části daňového prohlášení je možné uplatnit slevu na manželku (nejsou-li její roční příjmy vyšší než 68 000 korun)­.  Čtěte také: Manželku za velbloudy vždy neměňte, leckdy se dá odečíst z daní

Část druhá slouží k uplatnění nezdanitelných částí základu daně. Zde se uvede zdaňovací období a hodnota:

Content First

  • poskytnutého daru,
  • zaplacených úroků z úvěru,
  • zaplaceného penzijního připojištění nebo pojištění,
  • zaplaceného pojistného na životní pojištění,
  • zaplacených členských příspěvků,
  • úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Uvedené údaje je třeba pro každé zdaňovací období potvrdit. To provede zaměstnanec podpisem s připojením údaje o datu podpisu. Čtěte také: Také nezdanitelné částky pro rok 2011 se změnily. Čtěte jak

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).