Hlavní navigace

Nové kódy ve zdravotním pojištění a sankce pro zaměstnavatele

29. 9. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Zaměstnavatelé musí zdravotním pojišťovnám hlásit kódy státních pojištěnců. Opomenutí se nevyplácí, hrozí nemalé sankce.

Zejména při vzniku a ukončení zaměstnání je třeba ohlásit předepsaný kód. A jejich výčet se rozšiřuje.  

Kategorie státních pojištěnců

Za řadu pojištěnců platí zdravotní pojištění stát. Jednotlivé kategorie jsou uvedeny v ustanovení § 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Patří sem především nezaopatřené děti, studenti, důchodci, příjemci rodičovského příspěvku, ženy a další osoby na mateřské dovolené, uchazeči o zaměstnání, osoby závislé na péči další osoby, příjemci dávek nemocenského pojištění a další. Za tyto osoby evidované v kategorii takzvaných „státních pojištěnců“ platí stát v současné době pojistné z vyměřovacího základu 6 444 Kč v částce 870 Kč měsíčně. S účinností k 1. lednu 2017 se vyměřovací základ nařízením vlády č. 181/2016 Sb. zvyšuje na 6 814 Kč (měsíční pojistné na 920 Kč).

Neoznámením do kategorie přichází pojišťovna o peníze

Skutečnost, že se jedná o státního pojištěnce, je pro zaměstnavatele velmi důležitá. Nemusí za tohoto pojištěnce odvádět zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu, který se rovná aktuální minimální mzdě. Informace je rozhodující i pro příslušnou zdravotní pojišťovnu. Za prvé je zřejmé, proč zaměstnavatel neodvádí alespoň z minima, za druhé se jedná o informaci, na základě které platí stát zdravotní pojišťovně příslušnou platbu zdravotního pojištění. Jestliže zaměstnavatel ví, že jde o státního pojištěnce a tuto skutečnost zdravotní pojišťovně neoznámí, může jí tím vzniknout reálná finanční újma v částce 870 Kč měsíčně. Tu je zdravotní pojišťovna oprávněna po zaměstnavateli adekvátně nárokovat formou uložení pokuty za porušení ustanovení § 10 odst. 1 písm. c) zákona o veřejném zdravotním pojištění až do částky 200 000 Kč. Platby od státu totiž zdravotní pojišťovna zpětně neobdrží.

Raději dvakrát než vůbec

Po nástupu prvního zaměstnance (při vzniku zaměstnání) oznamuje zaměstnavatel ve lhůtě do 8 dnů příslušné zdravotní pojišťovně formulářem přihlášky a evidenčním listem zaměstnavatele rozhodné skutečnosti. Při nástupu dalšího zaměstnance příslušné zdravotní pojišťovny již přihlášku a evidenční list zaměstnavatele samozřejmě nezasílá. Ovšem při každém nástupu, případně změně důležitých skutečností, se zasílá Hromadné oznámení zaměstnavatele. Zde se právě uvádí nástup zaměstnance, ukončení zaměstnání, přestup k jiné zdravotní pojišťovně (odhlášením u původní zdravotní pojišťovny a přihlášením k nové zdravotní pojišťovně). Dále také skutečnosti rozhodné pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné. Pro všechny tyto skutečnosti jsou stanoveny kódy. Uvádí se v poučení k tiskopisu Hromadné oznámení zaměstnavatele, které je zveřejněné na internetových stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Občas se může jevit toto neustálé oznamování jako nadbytečné, zejména v případech, kdy je informace pojišťovně evidentně zřejmá. Například u dlouholetých invalidních důchodců s opakovaným nástupem do zaměstnání. Jak pro server Podnikatel.cz sdělila Dana Blahutová ze Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Oznámení skutečností rozhodných pro vznik a zánik nároku na platbu pojistného státem plní za zaměstnance jejich zaměstnavatel. Může se stát, že pojištěnec tyto skutečnosti již oznámil příslušné zdravotní pojišťovně sám. Při zpracování Hromadného oznámení zaměstnavatele se pak oznamovaná skutečnost projeví jako duplicitní. Neznamená to však, že by oznámení od zaměstnavatele bylo chybné, naopak zaměstnavatel správně informuje příslušnou zdravotní pojišťovnu o skutečnostech rozhodných pro platbu pojistného státem, samozřejmě za předpokladu, že mu tyto skutečnosti zaměstnanec sdělí, uvádí Dana Blahutová.

Nové kódy státních pojištěnců

Kódy pro přihlášení do státní kategorie pojištěnců mzdoví účetní pravidelně používají a často je znají i zpaměti. Je vhodné připomenout, že se neustále rozšiřují. Kupříkladu s účinností od 1. ledna 2015 jsou státními pojištěnci také manželé nebo registrovaní partneři státních pojištěnců podle zákona o státní službě vyslaní k výkonu práce do zahraničí nebo státní zahraniční služby. Samozřejmě pokud nejsou sami zaměstnanci či osobami samostatně výdělečně činnými. Pak musí pojištěnec předložit souhlas vysílající organizace obsahující i období, pro které tento souhlas platí. Pro oznámení se použije písmeno „W“.

Od roku 2013 je možné ze systému doplňkového penzijního spoření před dosažením důchodového věku čerpat starobní penzi na určenou dobu, doživotní penzi nebo penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu. Jedná se o takzvaný předdůchod. Předdůchodci jsou osobami, za které platí zdravotní pojistné stát a přihlašují je do kategorie státních pojištěnců samy penzijní společnosti. 

Předdůchod nikterak nebrání případné výdělečné činnosti zaměstnance. Zaměstnavatel však neodvádí alespoň z minimálního vyměřovacího základu, stát je stále plátcem jeho zdravotního pojištění. Proto při vzniku zaměstnání přihlašuje zaměstnance kódem „P“ a kódem pro předdůchodce. Dříve nebyl pro přihlášení předdůchodců stanoven samostatný kód. Skutečnost, že se jedná o osobu, za kterou platí pojistné stát, se zde pouze slovně uvedla. 

Pro takzvaný předdůchod jsou nyní stanoveny kódy: 

  • „S“ – zahájení vyplácení penze z doplňkového penzijního spoření; 
  • „R“ – ukončení vyplácení penze z doplňkového penzijního spoření. 
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).