Hlavní navigace

Novela daňových zákonů od roku 2015

18. 8. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Připravují se rozsáhlé daňové změny, zdaleka nejde jen o omezení paušálů či nové daňové slevy. Novela se týká 17 dalších zákonů, sama „příjmovka“ má 290 změn.

Počínaje rokem 2015 nabude účinnosti rozsáhlá novela zákona o daních z příjmů. Nejedná se jen o samotnou daň z příjmů, součástí novely jsou i další významné změny. Daňového řádu, zákona o zřízení jednoho inkasního místa, zákonů upravujících pojistné na veřejnoprávní pojištění a dalších. Novela s číslem poslaneckého tisku 252 je momentálně ve fázi druhého čtení.

Rozsah změn novely daňových zákonů

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Od roku 2015 čekají podnikatele rozsáhlé změny. 

V závěru roku 2013 bylo schváleno zákonné opatření Senátu číslo 344/2013 Sb., navazující na komplexní změnu soukromého práva, tzv. rekodifikaci soukromého práva. Rekodifikace se skládala ze tří základních zákonů, a to občanský zákoník, zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a o mezinárodním právu soukromém. Byla dále doprovozena zrušením celé řady zákonů a jejich nahrazením, v rámci tzv. doprovodné legislativy, dalšími novými zákony. Ne všechny záměry se však „podařily“, což se již projevilo i v praxi. Dalším důvodem k tak rozsáhlým změnám je existence již platného zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, tzv. zákona o jednom inkasním místě. Má nabýt účinnosti od 1. ledna 2015, a to je samozřejmě v jeho stávající podobě nemožné. V neposlední řadě je tu Koaliční smlouva vyplývající ze záměrů Programového prohlášení vlády a slibovaný boj s daňovými úniky. Je tedy zřejmé, že se musí jednat o velmi rozsáhlou novelu daňových zákonů . Momentálně obsahuje 290 bodů změn zákona o daních z příjmů, včetně přechodných opatření a současnou novelizaci dalších 17 zákonů. Změny se dotknou podnikatelů, zaměstnavatelů, ale i kterékoliv nepodnikající fyzické osoby.

Zákon o jednom inkasním místě

V současné době je celá řada ustanovení zákona o jednom inkasním místě nepoužitelná, a to především díky již zmíněné rekodifikaci a změnám zákona o daních z příjmů od roku 2014. Zákon o jednom inkasním místě je fakticky souborem novel daňových a jiných zákonů. Je specifický tím, že je sice platnou součástí právního řádu (má své číslo ve Sbírce zákonů), avšak jako celek je dosud neúčinný. Připravovanou novelou daňových zákonů má být řada ustanovení definitivně zrušena (zrušení osvobození podílů na zisku společníků s. r. o. a dividend od daně z příjmů fyzických osob, odvod z úhrnu mezd atd.). Ovšem jiná budou předmětem úprav až v souvislosti se změnou plánovanou k 1. lednu 2016. Jedná se konkrétně o zrušení superhrubé mzdy a solidárního zvýšení daně. Opatření mají být totiž předmětem dalších důkladných analýz.

Zákon o daních z příjmů

V oblasti zákona o daních z příjmů se jedná především o zcela nově nastavované režimy spojených s inkorporací daně darovací a daně dědické do zákona o daních z příjmů,  nově nastavovaných režimů spojených s možnostmi nového institutu svěřenských fondů a i s některými souvislostmi navazujícími na významné úpravy soukromého práva směrem k vymezení pojmu nemovité věci, především k právu stavby. Některé úpravy jsou prováděny i v návaznosti s novým zákonem o obchodních korporacích, konkrétně ve vztahu k možným výplatám dividend – podílů na zisku osobám bez majetkové účasti v obchodní korporaci.

Výběr změn zákona o daních z příjmů:

  • znovuobnovení možnosti uplatnit slevu na poplatníka u důchodců (o oprávněnosti daňové slevy důchodců ostatně již rozhodl ústavní soud)
  • zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě o 2400 korun, na třetí a další dítě v domácnosti o 3600 korun ročně
  • omezení výdajů uplatňovaných u příjmů ze živnosti ve výši 60 % příjmů částkou 1 200 000 korun, u výdajů ze živnosti řemeslné ve výši 80 % příjmů částkou 1 600 000 korun (omezení pro fyzické osoby uplatňující výdaje procentem z příjmů dle § 35ca zákona o daních z příjmů – nemožnost uplatnění slevy na manželku bez vlastních příjmů, případně s nízkými příjmy a daňového zvýhodnění na dítě zůstane pro rok 2015 beze změn)
  • zrušení vyjmutí bezúplatných příjmů ze zápůjček, výpros a výpůjček z předmětu daně z příjmů fyzických osob (například bezúročné zápůjčky poskytnuté zaměstnancům budou nezdaněny jen u jistiny do 300 tis. korun, výprosy a výpůjčky poskytnuté zaměstnancům daňově zvýhodněny nebudou, bezúplatné příjmy ze zápůjček, výpros a výpůjček již nebudou vyjmuty z předmětu daně z příjmů fyzických osob, resp. právnických osob, ale budou osvobozeny, jestliže úhrn těchto bezúplatných příjmů za zdaňovací období plynoucí od jedné osoby nepřesáhne 100 tis. korun)
  • u osvobozených příjmů přesahujících 5 milionů korun se navrhuje povinnost podávat daňové přiznání se sankcí až 15 % neoznámeného příjmu. 

Daňový řád

Zejména se jedná o opatření pro účinnější boj s daňovými úniky (omezení zneužívání tzv. virtuálních sídel daňových subjektů, posílení možnosti odhalování tzv. řetězových podvodů v rámci daně z přidané hodnoty atd.). Další okruh změn souvisí s elektronizací správy daní s ohledem na stále se rozšiřující okruh podání. Bude zaveden specifický postup v situaci, kdy tato forma není dodržena, a to včetně sankce (zjednodušeně řečeno, subjekty se zřízenou datovou schránkou budou muset chtě-nechtě komunikovat výhradně elektronicky).

Pojistné zákony

Nadále je podporována idea jednoho inkasního místa, od roku 2015 však zavedena nebude. V nemocenském a důchodovém pojištění se ruší povinná elektronická komunikace zaměstnavatelů, osob samostatně výdělečně činných a lékařů s orgány sociálního zabezpečení.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).