Hlavní navigace

Změny zákona o DPH již od října 2014

23. 7. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Nejbližší novela zákona o DPH přinese změny v poskytování elektronických služeb osobami z členských států. Zavádí zvláštní režim jednoho správního místa.

Zákon o dani z přidané hodnoty od roku 2015 dozná změn. Je tu ale ještě jiná novela zákona o DPH. Ta má částečně nabýt účinnosti již od října 2014. Týká se podnikatelů v elektronických službách, účetních poradců a dalších. 

Čtěte také: 

Nejbližší novela zákona o DPH

Nejblíže nastávající legislativní změnou v oblasti daně z přidané hodnoty je novela zákona o DPH s číslem sněmovního tisku 214. Novela reaguje na novelizaci směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH, a to směrnicí 2008/8/ES ze dne 12. února 2008 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby. Schvalovací proces je v plném proudu, a to tak, aby mohla být novela vyhlášena ve Sbírce zákonů nejpozději v září. Část změn má totiž nabýt účinnosti již 1. října 2014, další 1. ledna 2015.

Novela přináší tyto věcné změny:

  1. Nové zvláštní pravidlo pro stanovení místa plnění u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani. Od 1. ledna 2015 dochází ke sjednocení pravidel a veškeré tyto služby se zdaňují ve státě příjemce služby. 
  2. V návaznosti na změnu pravidel pro stanovení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani se od 1. ledna 2015 pro usnadnění plnění povinností k DPH rozšiřují zvláštní režimy pro neusazené osoby. 
  3. Dochází ke změně ve vymezení území, která se nepovažují za území členského státu Evropské unie, a tím ani za území EU. Francouzské regiony, které jsou uvedeny v čl. 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, se pro účely DPH považují za třetí zemi. 

Postup do 31. prosince 2014

V současné době je u elektronicky poskytované služby (elektronické dodání hudby či filmů, poskytnutí software, web hosting a další) osobou ze třetí země osobě nepovinné k dani usazené v členském státě místem plnění stát odběratele. Pokud by poskytla elektronické služby osoba usazená například v USA osobám nepovinným k dani z České republiky, Polska, Německa atd., je místem plnění Česká republika, Polsko nebo Německo. Poskytovatel služeb u nich musí uplatnit českou, polskou nebo německou daň z přidané hodnoty. Obdobně je místo poskytnutí služby (osobou povinnou k dani ze třetí země osobě nepovinné k dani) stanoveno pro telekomunikační služby a služby rozhlasového a televizního vysílání.

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Zvláštní režim pro neusazené osoby, od roku 2015 i pro osoby usazené. 

Pro zjednodušení systému výběru DPH je zaveden zvláštní režim  pro neusazené osoby povinné k dani poskytujícím elektronické služby osobám nepovinným k dani. V souladu s § 88 zákona o dani z přidané hodnoty se osoba povinná k dani ze třetí země registruje v jednom z členských států (tj. ve státě identifikace) a tady podává čtvrtletně elektronicky daňové přiznání k příslušným plněním. Plnění poskytnutá v tomto zvláštním režimu zde přizná s odpovídající měnou a ve státě identifikace uhradí veškerou daň, která je následně rozdělena mezi jednotlivé členské státy, ve kterých byla služba poskytnuta.

Postup od 1. ledna 2015 

Od roku 2015 má být místem plnění u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani vždy místo usazení příjemce, bez ohledu na osobu poskytovatele. Dochází tím k rozšíření pravidla zdanění uvedených služeb v členském státě usazení i na případy, kdy službu poskytuje osoba povinná k dani usazená v členském státě. Do konce roku se v těchto případech uplatňuje obecné pravidlo podle § 9 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty a služba je zdaňována ve státě usazení poskytovatele služby.

Obdobně se zvláštní režim jako při poskytování elektronických služeb osobám nepovinným k dani osobami neusazenými, použije i při poskytování těchto služeb osobami k dani usazenými. Poskytovatel elektronických služeb z České republiky tak nebude muset registrovat k dani v jednotlivých členských státech, kde službu poskytuje. Po registraci k tomuto zvláštnímu režimu bude poskytnuté elektronické služby přiznávat přes elektronický portál. Portál provozuje česká daňová správa, avšak bude napojený na daňové správy ostatních členských států.

Tento zvláštní režim je označován jako režim jednoho správního místa. Od října 2014 bude rozdělen na režim EU (pro poskytovatele služeb usazené v členských státech EU) a režim mimo EU (pro poskytovatele služeb usazené mimo EU). Podnikatelé se budou moci od 1. října 2014 s účinností od 1. ledna 2015 do nového systému zaregistrovat.

Osoba povinná k dani, která není plátcem, se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která bude poskytovat vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa, je identifikovanou osobou ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována.

Pravidla zvláštního režimu jednoho správního místa (zdroj: důvodová zpráva k novele zákona)

Zdroj: Důvodová zpráva k novele zákona

Změna definic některých pojmů

Z důvodů právní jistoty se aktualizují definice některých pojmů. Například se jedná o:

  • místo pobytu fyzické osoby – ustanovení § 80 odst. 1 občanského zákoníku vychází při vymezení pojmu z faktického stavu („Člověk má bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale;“), právní předpisy EU v oblasti daně z přidané hodnoty vymezují pojem „bydliště“ ve smyslu úředně vedeného stavu jako adresu vedenou v evidenci obyvatelstva či u správce daně. 
  • místo, kde se fyzická osoba obvykle zdržuje – právní předpisy EU v oblasti daně z přidané hodnoty zavádí a používají tento pojem, který je definován jako místo, kde fyzická osoba obvykle žije (z důvodu osobních nebo profesních), a který tudíž vychází z faktického stavu (v tomto smyslu byl novelizován i § 4 zákona o dani z přidané hodnoty). 
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).