Hlavní navigace

Připravovaná novela zákona o DPH od roku 2015

18. 6. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
V připomínkovém řízení je novela zákona o DPH. Část změn je navržena až od roku 2016, jiné již koncem roku 2014. Čtěte, co vše se bude měnit.

Další aktuálně připravovanou novelou zákona je zákon o dani z přidané hodnoty. Změna by měla být účinná od 1. ledna roku 2015. Výjimkou je část šestá, která bude účinná již od 31. prosince 2014 a sedmá část je plánována až od roku 2016. Novela obsahuje řadu změn, některé vyplynuly z Koaliční smlouvy, jiné si vyžádala „loňská“ novela, jenž vzešla z rekodifikace soukromého práva. Přestože je novela zákona o DPH v připomínkovém řízení, je vhodné o ní a o její skladbě alespoň stručně informovat.

Připravovaná novela zákona o DPH

Důvodem předložených změn je:

 • plnění některých závazků vyplývajících z Koaliční smlouvy - zavedení druhé snížené sazby daně ve výši 10 % na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu, v platnosti by měla zůstat základní sazba daně ve výši 21 % a první snížená sazba daně ve výši 15 %. Současně se ruší původně zavedená jednotná sazba daně plánovaná od roku 2016. 
 • zavádí se kontrolní výkaz (evidence údajů z daňových dokladů) – jedno z opatření pro zamezení daňových podvodů. Čtěte také: Plátcům DPH přibude administrativa, budou muset vést a podávat nový výkaz 
 • transpozice předpisů směrnice Rady, které poskytly členským státům EU účinný a flexibilní nástroj v boji proti daňovým podvodům. Dle důvodové zprávy jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a o možnost použití mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH
 • ruší se snížení limitu obratu pro povinnou registraci plátce z původně navržených 750 000 tisíc korun. Nadále zůstává limit 1 milion korun za předchozích nejvýše 12 kalendářních měsíců (souvislost s takzvaným nespuštěním jednoho inkasního místa). 
 • provedení dílčích změn z důvodu odstranění některých nejasností, vzniklých novelou zákona o DPH v rámci rekodifikace soukromého práva od 1.1.2014 (zejména pak v oblasti DPH u nemovitých věcí). Jde o doladění některých ustanovení s platnou právní úpravou ČR a řadu legislativně technických změn, včetně použití některých nových pojmů.

Novela je členěna do 8 samostatných částí

 • Část první – převážná část navrhovaných změn s předpokládanou účinností od 1. ledna 2015 – zavedení druhé snížené sazby daně a rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti. Dále jde o dílčí změny v návaznosti na předcházející novely zákona o DPH, tedy odstranění některých nejasností z novely DPH v rámci rekodifikace soukromého práva od 1. ledna 2014 např. u již zmiňovaných nemovitých věcí. 
 • Část druhá – jedná se o legislativně technickou změnu. Ruší se ustanovení § 92d zákona o DPH, které dosud upravuje režim přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge) při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Změna souvisí s novou koncepcí „dočasného použití režimu přenesení daňové povinností“, konkrétně s ustanovením § 92f. Nově bude převod povolenek na emise skleníkových plynů součástí přílohy č. 6 zákona o DPH. Ta bude obsahovat také další vybraná zdanitelná plnění, na které se bude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti. Změna je zavedena v souvislosti s prodloužením možnosti použít režim přenesení daňové povinnosti při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů až do 1. prosince 2018. Předpokládaná účinnost od 1. ledna 2015. 
 • Část třetí, čtvrtá a pátá – zrušení jednotné sazby daně 17,5 % a souvisejících legislativních úprav. Navržená účinnost od 1. ledna 2015. 
 • Část šestá – snížení výše obratu pro DPH z 1 mil. korun na 750 tis. korun. Vzhledem k tomu, že nedojde k realizaci projektu jednoho inkasního místa, navrhuje se zrušit toto snížení limitu a současně i bodů týkajících se právní úpravy bezdlužnosti. Předpokládaná účinnost tohoto ustanovení od 31. prosince 2014. 
 • Část sedmá – zavedení nové evidence pro daňové účely, tj. kontrolní výkaz a s tím související změny některých ustanovení tak, aby nedošlo především k duplicitě u povinností plátců. Předpokládaná účinnost od 1. ledna 2016. 
 • Část osmá – v této závěrečné části je řešena účinnost jednotlivých změn (částí novely zákona o DPH), tedy od 31. prosince až po 1. ledna 2016. 

Navržená úprava příloh k zákonu o DPH

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Novinek v oblasti DPH, se kterými se budou muset účetní seznámit, nebude málo. 

Příloha č. 3a – navrhuje se nová příloha k zákonu o DPH, která obsahuje seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě (10%). Rovněž je upravena dosavadní příloha č. 3 k zákonu o DPH obsahující seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě (15%). Nová příloha č. 3a obsahuje seznam tří položek vybraného zboží (nenahraditelná dětská výživa, léky a knihy). Vychází se z programu vlády, kdy je mimo jiné cílem podpořit rodiny s dětmi.
Příloha č. 6 – navrhovaná úprava zavádí dva dočasné režimy přenesení daňové povinnosti, kde by mělo být stanoveno dočasné používání režimu přenesení daňové povinnosti pro určité dodání zboží nebo poskytnutí služby, pokud tak bude stanoveno nařízením vlády.

 • První dočasný režim – navrhuje se nařízením vlády vybrat z množiny plnění uvedených v příloze č. 6 zákona o DPH. Seznam plnění zahrnuje (kromě dosud stanovených převodu povolenek na emise skleníkových plynů) nově dále např. dodání mobilních telefonů, zařízení s integrovanými obvody, dodání herních konzolí, tabletů a laptopů, dodání obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, dodání surových či polozpracovaných kovů, včetně drahých kovů.
 • Druhý dočasný režim, takzvaný mechanismus mechanismu rychlé reakce – navrhuje se nařízením vlády na dobu maximálně devíti měsíců stanovit používání režimu přenesení daňové povinnosti u plnění, u nichž Evropská komise za účelem boje proti daňovým únikům potvrdila, že proti použití režimu přenesení daňové povinnosti při dodání tohoto zboží nebo poskytnutí této služby nemá námitky.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).