Hlavní navigace

Novinky ve zdanění 2019 pro zaměstnance i zaměstnavatele

10. 12. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

V dani z příjmů fyzických osob bylo od roku 2019 plánováno hned několik zásadních změn. Ne všechny budou účinné od počátku roku.

Přesto je vhodné se s novinkami v této oblasti seznámit. Jsou důležité pro obě strany, tedy jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.

Progresivní daň, superhrubá mzda a solidární zdanění

Ministerstvo financí připravilo v rámci takzvaného daňového balíčku pro rok 2019 zrušení zdanění příjmů zaměstnanců metodou superhrubé mzdy a zavedení progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob 19, resp. 24 %. Tato koncepční změna zdanění fyzických osob však byla nakonec z návrhu vypuštěna.

ZMĚNY A NOVINKY 2019

Co všechno se změní v roce 2019 pro podnikatele. Všechny změny na jednom místě

Nadále zůstává v platnosti i solidární zdanění (tzv. milionářská daň). Pro účely důchodového pojištění se od prvního ledna 2019 zvyšuje průměrná mzda, a to na částku 32 699 Kč. Tato částka určuje výpočet solidárního zvýšení daně, které činí 7 % z rozdílu mezi ročními hrubými příjmy a 48násobkem průměrné mzdy 1 569 552 Kč. V případě výpočtu měsíční zálohy na daň z příjmu se pak jedná o 7 % z rozdílu mezi měsíční hrubou mzdou a 4násobkem průměrné mzdy, tj. 130 796 Kč.

Vyhlášená průměrná mzda ovlivňuje i odvody sociálního a zdravotního pojištění OSVČ. Nové údaje rozhodné pro rok 2019 v článku: Zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro rok 2019

Daňové tiskopisy (prohlášení a roční zúčtování daní)

Pro rok 2019 nebude vydáván nový tiskopis Prohlášení k dani. Zaměstnavatelé mohou nadále využít jednodílný tiskopis vzor číslo 26, případně dopoužívat starší vzory vydávané vždy na tři zdaňovací období. U starších vzorů (pouze papírová podoba) je však třeba upravit příslušné kolonky dle stávajících podmínek. Ovšem zaměstnanci uplatňující daňové zvýhodnění mohou využít pouze vzory s číslem 24 a 25. Využití vzoru číslo 24 se nedoporučuje u daňových nerezidentů, zde je vhodné použít novější verze tiskopisu.

Finanční správa rovněž zveřejnila nový jednodílný tiskopis Žádost o roční zúčtování daní (ve tvaru pdf, interaktivní tiskopis i strukturu XML dat ve formátu XSD) vzor č. 1. Bude poprvé použit při zúčtování daní za zdaňovací období 2018, tzn. v roce 2019. Více v článku: Nové tiskopisy Prohlášení k dani a Roční zúčtování

Připravovaný daňový balíček

Očekávanou změnou je novela daňových zákonů, takzvaný daňový balíček. I zde by mohlo dojít k některým úpravám v oblasti daně z příjmů ze závislé činnosti. Je ale otázkou, v jaké podobě a kdy bude daňový balíček účinný. Původně se plánoval leden 2019, ale pravděpodobnější je duben (nebo červenec) 2019.

Upravená oznamovací povinnost plátce daně

Zákon o daních z příjmů má být rozšířen o nový paragraf 38da. Jde o přesun problematiky z dosavadního § 38d odst. 3 zákona o daních z příjmů. Jedná se o právní úpravu týkající se podávání oznámení o příjmech plynoucích daňovým nerezidentům ze zdrojů v ČR zdaněných srážkovou daní zvláštní sazbou daně (vždy daň srážková bez ohledu na učinění či neučinění prohlášení k dani). Z pohledu zaměstnavatele se může jednat o odměny za výkon funkce plynoucí nerezidentům ČR či odměny za veřejné vystoupení zahraničního umělce zdaňované jako příjem ze závislé činnosti.

Oznamovací povinnost zaměstnavatele se má rozšířit o oznamování 

  • příjmů osvobozených od daně a
  • příjmů, které podle mezinárodní smlouvy nepodléhají zdanění v ČR.

Výjimku z oznamovací povinnosti mají příjmy dle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů a nově příjmy osvobozené od daně nebo nepodléhající zdanění v ČR dle smluv nepřevyšující 100 000 Kč měsíčně.

Srážková daň do limitu 2500 Kč

Hovoří se o pozměňovacím návrhu k daňovému balíčku v souvislosti s navýšením limitu pro účast na nemocenském pojištění. Limit pro zaměstnání malého rozsahu se od roku 2019 zvyšuje ze současného 2499 Kč na 2999 Kč. Tento započitatelný příjem se využije i u některých druhů příjmů v oblasti zdravotního pojištění. Více v článku: Dohoda o pracovní činnosti 2019. Do částky 2999 Kč je výhodnější

Ovšem limit pro zdanění srážkovou daní u neučiněného prohlášení k dani dle § 6 odst. 4 písm. b) zákona o daních z příjmů se nemění. Zůstává částka 2500 Kč. Plánuje se proto změna, kdy se částka 2500 nahradí slovním spojením „částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění“. Přijetím pozměňovacího návrhu by se mohla rozhodná částka pro účast na sociálním pojištění sjednotit s částkou rozhodnou pro zdanění srážkovou daní.

školení červen - novinky

Minimální mzda a rozhodné údaje pro daň z příjmů

Pro rok 2019 se původně navrhovalo zvýšení o 1500 korun. Zástupci koaličních stran ANO a ČSSD se nakonec dohodli na zvýšení o 1150 Kč. Minimální mzda se zvýší ze současných 12 200 korun na 13 350 Kč a u hodinové sazby ze 73,20 korun na 79,80 Kč. Více v článku: O kolik se zvedne minimální a zaručená mzda v roce 2019?

Zvýšení minimální mzdy bude mít dopad do oblasti daní.

  1. Zvýší se sleva na dani za umístění dítěte, tzv. školkovné za rok 2019 na 13 350 Kč (za rok 2018 se jedná o částku 12 200 Kč).
  2. Zvýší se hranice příjmů, které musí být dosaženy pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě, tj. šestinásobek minimální mzdy (příští rok tedy 80 100 Kč), resp. měsíčně polovina minimální mzdy (příští rok tedy 6 675 Kč) pro nárok na měsíční daňový bonus u zaměstnavatele (počínaje měsícem lednem 2019).
  3. Zvýší se limit pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů (ročně je osvobozena částka do 36násobku minimální mzdy) na 480 600 Kč (pouze u nadstandardních důchodů – měsíční důchod by musel přesahovat částku 40 050 Kč).
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).