Hlavní navigace

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro rok 2019

10. 10. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ve Sbírce zákonů byly zveřejněny údaje o průměrné mzdě. Z těchto údajů se stanoví zálohy pro OSVČ i minimální vyměřovací základ pro zaměstnance.

Podnikatelům se zvyšují zálohy. Zaměstnancům minimální vyměřovací základ. Na rozdíl od podnikatelů zaměstnance i zaměstnavatele změny potěší.  

Nařízením vlády s číslem 213/2018 Sb., jsou s účinností od 1. ledna 2019 stanoveny údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2019. Stejně tak se z těchto údajů vychází při výpočtu minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro následující kalendářní rok.

Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2019 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2017 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za prvé pololetí roku 2018. Vyjadřuje nárůst průměrných mezd za toto období. Součin stanoveného všeobecného vyměřovacího základu z údajů za rok 2017 a koeficientu nárůstu za prvé pololetí 2018 je předpokládanou průměrnou mzdou za rok 2019, ze které se vychází pro stanovení důchodů v roce 2019. Ze skutečné průměrné mzdy za rok 2018 se vycházet nemůže, rozhodné údaje totiž musí být známy již k 1. lednu 2019 a skutečné statistické údaje jsou vyhodnoceny až později.

Důležité údaje pro stanovení záloh pro rok 2019: 

  • všeobecný vyměřovací základ činí 30 156 Kč
  • přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení činí 1,0843
  • průměrná mzda činí 32 699 Kč

Výpočet průměrné mzdy pro rok 2019: 30 156 × 1,0843 = 32 699 Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru). Pro srovnání – v roce 2018 byla průměrná mzda ve výši 29 979 Kč (28 250 × 1,0612). 

Sociální pojištění v roce 2019

Rok 2018 2019
Maximální vyměřovací základ 1 438 992 Kč 1 569 552 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ (hlavní činnost) 89 940 Kč 98 100 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ (vedlejší činnost) 35 976 Kč 39 240 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 7 495 Kč 8 175 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 2 998 Kč 3 270 Kč
Minimální měsíční záloha HČ 2 189 Kč 2 388 Kč
Minimální měsíční záloha VČ 876 Kč 955 Kč
Rozhodná částka pro VČ 71 950 Kč 78 478 Kč
Minimální vyměřovací základ pro nemocenské OSVČ 5 000 Kč 6 000 Kč
Minimální nemocenské 115 Kč 138 Kč
Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění
2 500 Kč

3 000 Kč

Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění zaměstnanců se zvyšuje na částku 3000 Kč (jedná se o 1/10 průměrné mzdy zaokrouhlené na pětisetkoruny směrem dolů). Naposled v roce 2018 se jednalo o 2500 Kč. Jde tedy o nový limit pro takzvané zaměstnání malého rozsahu. Sociální pojištění se nebude odvádět při sjednané částce měsíčního příjmu maximálně 2999 Kč. Toho lze využít zejména u dohod o pracovní činnosti či odměn za výkon funkce.

Změny v sazbách pojistného na nemocenské pojištění v souvislosti s plánovaným zrušením karenční doby na počátku pracovní neschopnosti a elektronické neschopenky budou zavedeny až v průběhu roku 2019. Pravděpodobně od jeho poloviny. Podrobněji v článku Klady a zápory zrušení karenční doby. Změna se dotkne i OSVČ

Zvýšení důchodů od roku 2019

Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2019 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2018 tak, že:

  • a) základní výměra důchodu se zvyšuje o 570 Kč měsíčně,
  • b) procentní výměra důchodu se zvyšuje o 3,4 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

Novelou zákona o důchodovém pojištění s číslem 191/2018 Sb., se od roku 2019 zvyšují o 1000 Kč důchody důchodcům, kteří dovršili věk 85 let (pokud byl tento věk dovršen před rokem 2019), a to od splátky důchodu splatné v lednu 2019.

Zdravotní pojištění v roce 2019

Rok 2018 2019
Minimální vyměřovací základ 14 990 Kč 16 349,50 Kč
Minimální měsíční záloha 2 024 Kč 2 208 Kč

S účinností od 1. ledna 2019 se zvýší minimální vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění. Jedná se o částku minimální mzdy platné od roku 2019. V tuto chvíli ještě není jasné, o kolik se bude minimální mzda zvyšovat. Ve hře jsou varianty zvýšení v rozpětí od 800 Kč do 1500 Kč.

Současně se zvyšuje vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem osobám, za které je stát plátcem zdravotního pojistného. A to ve výši 7540 Kč na kalendářní měsíc. Jde o novelu zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zveřejněnou ve Sbírce zákonů pod číslem 297/2017 Sb., která stanovila s účinností od 1. ledna 2019 vyměřovací základ pro platbu pojistného státem ve výši 7540 Kč (pojistné z této částky je 1018 Kč), s účinností od 1. ledna 2020 vyměřovací základ pro platbu pojistného státem ve výši 7903 Kč (pojistné z této částky je 1067 Kč).

BRAND

Obdobně jako v sociálním pojištění i zde se zvyšuje minimální vyměřovací základ pro vznik zaměstnání. Zaměstnáním z pohledu zdravotního pojištění nebude (pojistné se neodvede) v případě dohody o provedení práce s měsíční odměnou do 3000 Kč.

Zvažuje se také zvýšení limitu pro odvod pojistného u dohod o provedení práce. Navrhuje se částka 11 500 Kč. Novela zákona je však na začátku legislativního procesu, její osud je nejasný.  Více v článku Zvýší se hranice pro odvody pojistného u dohod?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).