Hlavní navigace

Chcete být nový Sherlock Holmes? Budete potřebovat titul

30. 7. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Pokud by si chtěl v ČR Sherlock Holmes, či Hercule Poirot zřídit soukromou detektivní kancelář, bude potřebovat buď vysokou školu nebo několikaletou praxi v oboru. Jejich Watsonové či Hastingsové pak budou muset nově absolvovat i psychologické vyšetření.

Před dvěma týdny schválil Senát reformu policie. Součástí této novelizace se stala i legislativní úprava působnosti bezpečnostních agentur a soukromých detektivů. Pozmění se opět živnostenský zákon, který vyměří nové požadavky jak na provozovatele, tak na pracovníky v oblasti bezpečnostních služeb.

Důvody novely

Jedním ze záměrů reformy Policie ČR je dle ministerstva vnitra i hlubší zapojení i soukromého sektoru včetně soukromých bezpečnostních služeb do ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti. Žádná jiná právní regulace soukromých bezpečnostních služeb kromě té v živnostenském zákoně neexistuje. Z tohoto důvodu je nezbytné určitým způsobem zpřísnit jejich právní regulaci, a proto se zavádí nově podmínky bezúhonnosti, zdravotní a odborné způsobilosti osob vykonávajících tyto činnosti, uvedla pro business server Podnikatel.cz Hana Malá z tiskového odboru ministerstva vnitra.

Novela se vytvářela za pomoci zástupců bezpečnostních agentur. S kolegy jsme společně s panem Langerem novelizovali některá ustanovení proto, abychom umožnili parlamentu s čistým štítem předat nám některé dosavadní aktivity, které skutečně Policii ČR nenáleží, doplnil serveru Jiří Kameník, prezident Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR.

Provozovatelé musí mít buď vysokou školu, nebo praxi

Nově se rozděluje koncesovaná živnost ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů na dvě samostatné stejnojmenné položky. Tj. na koncesovanou živnost ostraha majetku a osob a na koncesovanou živnost služby soukromých detektivů. Platí pro ně totiž lehce odlišné podmínky. Čtěte více: Kdy je v podnikání nutná koncesní listina?

Novela zákona obecně stanovuje přísnější podmínky pro provozovatele těchto služeb. Stávající právní úpravě postačuje u provozovatelů střední vzdělání s maturitou či výučním listem nebo rekvalifikací, popřípadě jiný doklad o odborné kvalifikaci vydaný příslušným zařízením. Novela však v oblasti vzdělání přitvrzuje.

Návrh zákona totiž požaduje, aby provozovatelé služeb ochrany majetku a osob a služeb soukromých detektivů měli vysokoškolské vzdělání či vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo podobného směru. „Soukromá očka“ musí mít navíc za sebou minimálně roční praxi. Za podobný obor se považuje i práce u policie.

Pokud však nemá podnikatel titul, nemusí se urychleně hlásit na vysokou školu. Alternativou totiž je i středoškolské vzdělání s maturitou v těchto oborech. Zde ovšem potřebuje provozovatel tříletou praxi. Pokud navíc podnikatel nemá maturitu v oboru, musí vlastnit osvědčení o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost.

Nově se také pro provozovatele těchto služeb zavádí povinnost bezúhonnosti. Podnikatel tedy nesmí např. být nikdy pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, nebo během posledních 5 let pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti. Bezúhonnost musí žadatel o koncesi doložit výpisem z trestního rejstříku.

Je žádoucí, aby tyto služby poskytovali provozovatelé, kteří z hlediska morálních požadavků splňují přísnější kriteria bezúhonnosti, než jsou stanovena pro ostatní provozovatele živností, vysvětluje Hana Malá. Provozování soukromých bezpečnostních služeb se podle ní od ostatních živností odlišuje především tím, že ovlivňuje právní poměry třetích osob nezúčastněných na smluvním vztahu mezi zákazníkem a dodavatelem služby. Proto je rovněž nutné vymezit rozsah činností, které obě koncesované živnosti zahrnují, dodává Hana Malá.


Živnosti ostraha majetku a osob:

  • ostraha a ochrana nemovitého a movitého majetku
  • ostraha při přepravě peněz a jejich zpracování, cenností či jiného majetku
  • ochrana osob a právních zájmů
  • zajišťování pořádku v místech konání veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav podle pokynů objednatele
  • vyhodnocování bezpečnostních rizik a provozováním centrálních pultů ochrany

Živnost služby soukromých detektivů:

  • hledání majetku a osob
  • zjišťování skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem
  • získávání informací týkajících se fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů
  • získávání informací v souvislosti s vymáháním pohledávek
  • vyhledávání protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství sběr dat a jejich vyhodnocování pro subjekty, které prokáží právní zájem

Podnikatelé též mají po nabytí účinnosti novely jeden rok na to, aby dodali příslušnému živnostenskému úřadu doklady o své odborné způsobilosti. Pokud tak neučiní, jejich živnostenské oprávnění zanikne.

Zaměstnanci absolvují zdravotní prohlídku a psychologické vyšetření

I pro zaměstnance se mění podmínky, za kterých mohou u bezpečnostních agentur a detektivních kanceláří pracovat. Dosud stačila pouze bezúhonnost. Nyní bude nutná i odborná a zdravotní způsobilost. Tak důležité činnosti by měli vykonávat zaměstnanci s vyšší úrovní obecného právního vědomí, znalí postupů při jednání s lidmi, kteří jsou schopni zvládat případné stresové stavy a fyzicky jsou schopni vydržet zvýšenou námahu při výkonu služby, řekla Hana Malá a doplnila: Proto je žádoucí, aby byl požadavek odborné a zdravotní způsobilosti zakotven v živnostenském zákoně jako obligatorní povinnost a byl průběžně ověřován.

Zaměstnanci detektivních kanceláří musí mít dle novely minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou. Potřeba bude vzdělání právnického, bezpečnostního nebo podobného charakteru, či osvědčení o odborné kvalifikaci. Pracovníkům bezpečnostních agentur zabývajícím se ochranou majetku a osob se stanovují podmínky o něco mírnější, postačí jim osvědčení o odborné kvalifikaci.

Jakmile vstoupí novela v platnost, musí podnikatelé dodat na požádání živnostenského úřadu doklady o tom, že jejich zaměstnanci splňují požadavky odborné a zdravotní způsobilosti. A to nejpozději do tří let od nabytí účinnosti tohoto zákona.

skoleni_27_5

Pro uznání zdravotní způsobilosti bude třeba, aby zaměstnanci absolvovali zdravotní prohlídku a psychologické vyšetření u lékaře. Formu a obsah těchto vyšetření ministerstvo teprve stanoví vyhláškou.

Pokud jde o další změny v této oblasti, ministerstvo vnitra žádné jiné zatím neplánuje.

Anketa

Myslíte, že provozovatelé a zaměstnanci bezpečnostních agentur by měli:

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).