Hlavní navigace

Nový živnostenský zákon už zítra, většina podnikatelů ho vítá

30. 6. 2008
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Od zítřka 1.7. je účinná novela živnostenského zákona, která zjednodušuje mimo jiné vstup do podnikání. Mezi hlavní změny patří restrukturalizace živností, zrušení živnostenských listů a koncesních listin, místní příslušnosti živnostenských úřadů a omezení oznamovací povinnosti.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo novelu živnostenského zákona v polovině roku 2007 a ministr Martin Říman ji označil za administrativní revoluci v podnikání v České republice. Novela tak zapadá do trendu postupného snižování administrativní zátěže podnikatelů. Novela živnostenského zákona ulehčí především vstup do podnikání. A to nejen jednodušší administrativou, ale také nižšími poplatky.

77 % čtenářů serveru Podnikatel.cz novelu jednoznačně vítá a myslí si, že je potřebná a převratná.
21 % čtenářů serveru Podnikatel.cz se domnívá, že se jedná jen o „kosmetickou změnu” a nepřinese žádné velké změny.
2 % čtenářů serveru Podnikatel.cz novela živnostenského zákona nezajímá.

Podnikatelé novelu vítají

Odborný business server Podnikatel.cz ve spolupráci se společností NEWTON Media, a.s. vypracoval analýzu, která se zaměřila na novelu živnostenského zákona, jež zítra (1. 7. 2008) nabývá účinnosti. Z výsledků průzkumu mezi čtenáři serveru a podnikateli vyplývá, že většina podnikatelů novelu živnostenského zákona vítá, novela se zároveň stala častým objektem zájmu českých médií.

Mezi zásadní změny patří nahrazení volných živností jedinou volnou živností s osmdesáti obory. Živnostenské a koncesní listiny nový zákon nahrazuje výpisem ze živnostenského rejstříku. Zrušení místní příslušnosti živnostenských úřadů pro podnikatele znamená, že živnost může ohlásit na jakémkoliv živnostenském úřadě, respektive Centrálním registračním místě bez ohledu na své trvalé bydliště. Úřady si také některé potřebné informace zjistí a nebude to tak povinností podnikatele. U řemeslných živností budou podnikatelé prokazovat kratší praxi než dosud. Vybrané řemeslné, vázané nebo koncesované obory se nově přesunuly pod živnost volnou.

Na druhou stranu podnikatele – fyzické osoby zároveň čekají například vyšší finanční postihy za nepovolené podnikání.

Ačkoliv většina námi oslovených podnikatelů hodnotí novelu živnostenského zákona jako celek pozitivně, v detailech se na ní dívá z perspektivy svého oboru podnikání a názory se tak mohou rozcházet. Zatímco Tomio OkamuraAsociace českých cestovních kanceláří a agentur považuje za pozitivní krok přesun průvodcovské činnosti pod živnost volnou, Helena Cetlová ze Středočeské asociace manažerek a podnikatelek upozorňuje, že tak spotřebitel nemusí mít zaručené dostatečně odborné služby.

Unie malých a středních podniků ČR zase upozorňuje, že dopady novely se budou projevovat postupně. Mezi nedostatky novely pak řadí třeba fakt, že se nezkrátily lhůty pro vydání výpisu ze živnostenského rejstříku.

Mezi podnikateli se na druhou stranu objevil i názor, že ministerstvo mělo ve změnách zajít mnohem dál. Tento názor koresponduje s výsledkem ankety – 21 % podnikatelů si myslí, že novela přináší jen „kosmetické” změny.

Pokud nacházejí podnikatelé v novele nějaké nejasnosti, týkají se nejčastěji živností volných. Třeba případu, kdy podnikatel vlastní živnostenský list na jednu volnou živnost a neví, jestli mu od prvního července bude platit také na další činnosti v rámci volné živnosti. Nejasnosti vznikají také v souvislosti s odpovědnými zástupci nebo s dosavadními živnostmi provozovanými průmyslovým způsobem. Podnikatelé také poukazují na výkladové nejasnosti plynoucí u konkrétních živností z faktu, že pravidla pro danou činnost vyplývají ještě z dalšího (nejen živnostenského) zákona. To platí pro příklad pro činnost odborného lesního hospodáře, na kterou se vztahuje nejen živnostenský zákon, ale také zákon o lesích.

Opakované dotazy na základní principy novely živnostenského zákona, jako je restrukturalizace živností, nesouzní s přesvědčením Ministerstva průmyslu a obchodu. To serveru Podnikatel.cz sdělilo, že se domnívá, že mají podnikatelé o novele dostatek informací.

Mediální zájem o novelu živnostenského zákona podtrhuje její důležitost. Podle Analýzy společnosti Newton Media se média o tématu od 1. ledna do 25. června 2008 zmínila téměř třikrát denně. Média podle Analýzy reagovala na novelu vesměs kladně. Mezi sporné medializované body pak patřily především přesuny určitých činností například nově do živnosti volné – v případě již zmiňované průvodcovské činnosti. Mediální zájem tak koresponduje se zájmem podnikatelů. Média však upozornila i na fakt, že novela připraví obce o část příjmů, které do jejich rozpočtů plynou od živnostníků.

Vývoj novely

  • 4. 10. 2007 podnikatelé vítají Ministerstvem průmyslu a obchodu chystané změny v živnostenském zákoně
  • 22. 10. 2007 novelu živnostenského zákona schválila vláda
  • 13. 2. 2008 novelu živnostenského zákona schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
  • 20. 3. 2008 Senát Parlamentu ČR schválil novelu živnostenského zá­kona
  • 2. 4. 2008 prezident České republiky Václav Klaus podepsal novelu živnostenského zá­kona
  • 17. 4. 2008 novela zveřejněna ve Sbírce zákonů (zákon č. 130/2008 Sbírky)
  • 1. 7. 2008 novela živnostenského zákona nabývá účinnosti

Průzkum mezi čtenáři

Graf - analýza ZŽ

Průzkumu se zúčastnili čtenáři business serveru Podnikatel.cz z řad drobných, malých a středních podnikatelů.

Mediální analýza NEWTON Media

Z Analýzy společnosti Newton Media vyplývá, že o novele živnostenského zákona informovala média v letošním roce do 25. června celkem 503krát.

Novelu nejčastěji zmiňoval, kromě serveru Podnikatel.cz, také celostátní deník Hospodářské noviny a Mladá fronta Dnes, týdeník Profit, zpravodajské a publicistické pořady České televize a servery businessinfo.cz a ceska-media.cz.

Sdělovací prostředky reagovaly na novelu živnostenského zákona ve velké většině pozitivně. Kvitovaly zejména zjednodušení administrativy pro začínající podnikatele. Ambivalentně hodnotily avizovanou novelu pouze v několika málo aspektech: např. zatímco přesun průvodcovské činnosti z vázané mezi volné živnosti byl někde přivítán, jinde se proti němu zástupci cestovních agentur ohradili. Proti změně ve statusu své živnosti protestovala také např. Asociace specializovaných prodejců kol. Média dále v neutrálním kontextu referovala o tom, že změna zákona připraví obce o větší část z příjmů, které vybírají od živnostníků.

V agendě spojené s novelou byli nejvíce prezentováni ministr průmyslu a obchodu Martin Říman a stínový ministr stejného resortu Milan Urban. V předvečer 1. července, kdy novela živnostenského zákona nabývá účinnosti, informovala média ve zvýšené míře o přípravě živnostenských úřadů na tuto událost a s tím souvisejícím výrazným omezením jejich chodu ve dnech 26. až 30. června.

Podnikatel.cz doporučuje Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání
Živnostenský zákon je od 1. července 2008 dotčen řadou systémových změn, které zjednodušují všeobecné podmínky pro vstup do živnostenského podnikání, snižují administrativní zátěž podnikatele při styku se živnostenskými úřady; novela dále snižuje počet živností, u nichž je vyžadována odborná způsobilost; průkazy živnostenského oprávnění se nahrazují výpisem z živnostenského rejstříku; zvyšuje se počet kontaktních míst (živnostenských úřadů). Více o knížce.

Názory podnikatelů

Tomio Okamura, Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (ASČCK): Novela živnostenského zákona přináší dvě velké pozitivní změny týkající se cestovního ruchu. Do volných živností se přesouvá provozování cestovní agentury a hlavně též průvodcovská činnost v cestovním ruchu, která je živnostní volnou ve většině zemí původní evropské patnáctky.

Helena Cetlová, Středočeská asociace manažerek a podnikatelek (STAMP): Zákon určitě přináší větší či menší snížení administrativní zátěže pro živnostníky. I přes řadu přínosů této novely ale stále existuje několik problematických oblastí, které by měla vláda dále řešit. Především možnost uplatnění reklamace u stánkového prodeje. Současně také některé přesuny živností do živností volných nemusí spotřebitelům zaručit dostatečně odborné služby (např. průvodcovská činnost, nebo opravy jízdních kol). 

Unie malých a středních podniků ČR (SME Union Czech Republic): Navrhované změny přinesou především usnadnění vstupu do podnikání. Pozitivní dopad se však bude projevovat postupně. Unii chybí zkrácení lhůt pro vydání výpisu z živnostenského rejstříku nahrazující živnostenský list. V novele též unie postrádá řešení problému tzv. dvojí registrace. Hlavním přínosem přijatého zákona je snížení počtu živností, zkracování požadované praxe před zahájení živnostenské činnosti či vystavení jediného průkazu pro všechny živnosti.
(Zdroj: http://www.sme-union.cz/)

Vybrané názory čtenářů serveru Podnikatel.cz

Nejedná se o žádnou reformu, ale pouze o kosmetické úpravy, které na snížení administrativní zátěže nemají vůbec žádný vliv. Ministerstvo průmyslu a obchodu se nemělo bát předložit mnohem odvážnější návrh. 

Zákon toho příliš nezměnil. Správně by měla novela vypadat tak, že by byl jeden jediný dokument (třeba i živnostenský list) s názvem „Všechny živnosti volné” a nikoho by nemělo zajímat, jakou živnost kdo provozuje a kolik jich je, když je specifikována jako volná. 

Proč si nezaregistrovat jedinou volnou živnost a nezahrnout do ni rovnou všechny obory, a tím se vyhnout případně následnému ohlašování dalších potřebných? Novela je mírný krok k lepšímu, ale nijak zvláště podstatný. 

Download usb
Čtěte více

Legislativa

Živnostenský zákon v platném znění na business serveru Podnikatel.cz.

Poradna

Dne 17. 4. 2008 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Pokud nemáte ve všech novinkách zcela jasno, zeptejte se redakce serveru Podnikatel.cz. Na všechny vaše otázky se pokusíme najít odpovědi. PŘIDAT DOTAZ

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).