Hlavní navigace

Podobu výpisu ze živnostenského rejstříku ministerstvo zatím tají

19. 6. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Živnostenský zákon přináší mimo jiné změnu řady poplatků spojených s podnikáním. Živnostenské listy nahradí výpis ze živnostenského rejstříku, jehož podobu ministerstvo zatím tají. Podnikatelům přitom vadí pomalost úřadů a nutnost udávat stále stejné údaje.

Za co a kolik bude podnikatel platit?

Změna: Mění se sazebník poplatků podle zákona o správních poplatcích.

Současně s novelou živnostenského zákona se mění také zákon o správních poplatcích.

Poplatky od 1. července 2008
Položka – DOSUD Částka v Kč Položka – NOVĚ Částka v Kč
Vydání živnostenského listu 1000 Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1000
Další ohlášení živnosti 500
Vydání rozhodnutí o udělení koncese včetně vydání koncesní listiny 2000 Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1000
Přijetí další žádosti o koncesi 500
Změna rozhodnutí o udělení koncese 500
Schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500 Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500
Vydání výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100
Vydání úplného nebo částečného výpisu ze živnostenského rejstříku na žádost (za každou i započatou stránku) 20
Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle paragrafu 72 živnostenského zákona 50

Když podnikatel ohlásí více živností současně nebo podá více žádostí o koncesi, vybírají se příslušné související poplatky jen jednou. Stejně tak v případě, že podnikatel současně ohlásí živnost a podá žádost o koncesi.

Předmětem poplatku naopak podle nového živnostenského zákona není:

  1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku (tedy při vstupu do podnikání).
  2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.
  3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
  4. Změna rozhodnutí o udělení koncese a vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny, navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.
  5. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Pokud si tedy ohlašovatel, který má již volnou živnost, přibere další obor v rámci této živnosti, nebude již platit poplatek, upřesňuje Matyáš Vitík z tiskového oddělení Ministerstva průmyslu a obchodu.

Download usb
Čtěte více

Jak bude vypadat výpis ze živnostenského rejstříku?

Změna: Živnostenské lísty nahrazuje 1. července výpis ze živnostenského rejstříku.

Od prvního července nahradí živnostenské listy výpis ze živnostenského rejstříku. Staré živnostenské listy však zůstávají i po prvním červenci nadále v platnosti. Výpis pak podnikatel dostane v případě, že o něj sám požádá nebo bude živnostenskému úřadu hlásit nějakou změnu.

Výpis z živnostenského rejstříku bude klasický dokument, nebudou na něm žádné ozdobné prvky jako na nynějších živnostenských listech, popisuje pro business server Podnikatel.cz Matyáš Vitík z tiskového odboru Ministerstva průmyslu a obchodu. Novinkou je, že se budou vydávat částečné výpisy, pokračuje Vitík. To podle něj znamená, že pokud bude mít podnikatel například tři živnostenská oprávnění a bude chtít doložit jen jedno, nechá si vystavit výpis právě jen na toto jedno živnostenské oprávnění.

Ukázkový výpis ze živnostenského rejstříku se serveru Podnikatel.cz zatím získat nepodařilo. Ministerstvo ho podle Vitíka může poskytnout až po účinnosti nového zákona, tedy po 1. červenci.

Podnikatel.cz doporučuje Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání
Živnostenský zákon je od 1. července 2008 dotčen řadou systémových změn, které zjednodušují všeobecné podmínky pro vstup do živnostenského podnikání, snižují administrativní zátěž podnikatele při styku se živnostenskými úřady; novela dále snižuje počet živností, u nichž je vyžadována odborná způsobilost; průkazy živnostenského oprávnění se nahrazují výpisem z živnostenského rejstříku; zvyšuje se počet kontaktních míst (živnostenských úřadů). Více o knížce.

CRM: Pod jednou střechou, ale pomalu a pořád dokola, myslí si podnikatelé

V srpnu letošního roku oslaví dvouleté výročí fungování Centrální registrační místa. Ta fungují na živnostenských úřadech a podnikatel (fyzická i právnická osoba) přes ně může vyřídit poměrně obsáhlou agendu vztahující se k živnostenskému a finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, úřadu práce či zdravotní pojišťovně.

Centrální registrační místo – agenda
Živnostenský úřad Ohlášení živnosti
Žádost o koncesi
Oznámení změny, doplnění údajů
Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně
Oznámení o přerušení provozování živnosti
Oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno
Finanční úřad Přihláška k daňové registraci pro fyzické / právnické osoby
Česká správa sociálního zabezpečení Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti OSVČ
Přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ
Úřad práce Hlášení volného pracovního místa, respektive jeho obsazení
Zdravotní pojišťovna Oznámení pojištěnce o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

MM červen tip 1

Zkušenosti podnikatelů s Centrálními registračními místy však jsou rozporuplné. Podnikatelé si v diskuzích na business serveru Podnikatel.cz stěžují především na zdlouhavost vyřizování agendy přes Centrální registrační místo – pokud si podnikatel obejde potřebné úřady v úředních hodinách sám, vyřídí vše na místě a okamžitě. Navíc jeden z diskutujících podnikatelů upozorňuje, že pokud udělá v jakémkoliv formuláři chybu a podá ho přes Centrální registrační místo, stejně ho nakonec příslušný úřad vyzve, aby přišel údaje opravit. Návštěvě úřadu se tak tedy nakonec nevyhne. Další věcí, na kterou si podnikatelé stěžují, je nutnost stále dokola do formulářů vypisovat totožné údaje (což ostatně platí pro úřady obecně a nejen pro případy spojené s podnikáním).

Podle Ministerstva průmyslu a obchodu by však mělo podnikatelské administrativy ubývat. Rychlost změn však závisí mimo jiné na tom, jak rychle bude postupovat celková elektronizace státní správy.

Anketa

Jaký je váš názor na novelu živnostenského zákona?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).